Kıdem Tazminatı Hakkı korunacaktır!

İşçi sınıfı, sendikalar ve emek dostu güçlerin birlikte örmeye başladığı barikat, kıdem tazminatı gibi tarihsel kazanımı koruyacaktır. AKP iktidarı, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin çalışma yaşamında kazanılmış demokratik haklarına yönelik baskı ve sistematik saldırılarını sürdürüyor. Kıdem tazminatı hakkını kaldırmayı amaçlayan ve belirsiz süreli sözleşme türünü esneterek; kazanılmış hak ve hukukları sermaye/işveren lehine yok edecek olan […]

İşçi sınıfı, sendikalar ve emek dostu güçlerin birlikte örmeye başladığı barikat, kıdem tazminatı gibi tarihsel kazanımı koruyacaktır.

AKP iktidarı, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin çalışma yaşamında kazanılmış demokratik haklarına yönelik baskı ve sistematik saldırılarını sürdürüyor.

Kıdem tazminatı hakkını kaldırmayı amaçlayan ve belirsiz süreli sözleşme türünü esneterek; kazanılmış hak ve hukukları sermaye/işveren lehine yok edecek olan tasarılarla sınıfsal yüzünü gösteriyor.

Kamusal sorumluluk ve işlevi de bulunan avukatlık meslek örgütlenmesi baroların, görece özerk yapısının böl-parçala taktiği ile bozulması ve AKP denetimine alınmasına karşı demokratik mücadele sürüyor.

Sendikalar, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi kurumlar AKP iktidarının kıdem tazminatı hakkına yönelik planına karşı ortak tepki içine giriyor. İşyerlerinde, sokaklarda gösteriler yaygınlaşıyor ve demokratik tepki dalgası giderek yükseliyor.

Kıdem tazminatının anlamı nedir?

İşçinin 13. Maaşı diye bilinen kıdem tazminatı, işçi için emeklilik güvence parası ve işten çıkarılmayı engelleyen güçtür, iş güvencesidir.

Kıdem tazminatı hakkı, işçi sınıfının dünya ölçeğindeki tarihsel bir kazanımıdır.

İşçi sınıfının mücadelesi sonucu elde edilmiş 13. Maaşıdır. Emeklilikte umutların yüklendiği değerli bir hak ve kazanımdır.

Türkiye’de olduğu gibi dünyanın bütün patronları kıdem tazminatı hakkından kurtulmanın hayalini kurar durur. İşçiler için yaşamsal değeri, burjuvazi için ise gereksiz bir yüktür.

AKP ve sermaye ne istiyor?

Sermaye, kıdem tazminatı hakkını gereksiz bir yük ve yok edilmesi gereken bir olgu olarak görür.

AKP Hükümeti de kıdem tazminatı yükünden patronu kurtararak ona büyük bir teşvik ve destek vermek arzusundadır.

AKP tarihsel olarak, kapitalizmin savunucusu bir parti olarak, ulusal ve uluslararası ölçeklerde sermayenin çıkarlarının koruyucusudur. Hükümetin bir kez daha denemek istediği kıdem tazminatı fonu-TES tasarısını hayata geçirme gayreti içindedir.

Sermaye güçleri ve onların hizmetindeki hükümetler, “kıdem tazminatı uygulamasının sorunlu olduğunu, işçinin tazminatını alamadığı” anlatıyorlar. Oysa patronların bu konuda bilinçli-ısrarlı bir tutum içinde olduğu ortadadır. Hak kaybı olayını patronlar yaratmaya çalışmaktadır.

Bunun kolayı var, kıdem tazminatı ödemeyen patronlara yasaya uyması baskısı yapılarak, kazanılmış hakkın yerine getirilmesini sağlayabilirler.

Patronlar “maliyet yükümüz arttı, batıyoruz, zarar ediyoruz” masallarıyla tazminat hakkının kaldırılmasını sürekli talep eder ve denemelerde bulunurlar.

AKP iktidarı, Korona sürecinde yaşanan ekonomik kriz etkisiyle de sıcak para bulma peşindedir. Halktan toplanan vergiler, zamlar yetmiyor şimdi de kıdem tazminatına göz dikti. Fon kurma yoluyla kıdem tazminatı hakkını yok etmeye çalışıyor.

Kıdem tazminatının yüzde 37’sini fona devretmek, işçinin parasını kapitalistler için kullanmak üzere formüller üretiyor.Türkiye’de işçiler 2019 yılında yaklaşık 65 milyar TL sosyal güvenlik sistemine prim ödediler. Hükümet, yeni tasarıyla işte bu paranın 23 milyarlık bölümüne el koymak istiyor.

Kapitalist toplumsal yapı işçilere emekçilere insanca yaşam olanağı vermiyor. Eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi yaşamsal konularda ticarileşme yaşandığı için gelirleri sürekli düşen emekçiler yoksulluk ve yoksunluklar içerisinde yaşatılıyor.

AKP hükümeti ve patronlar bu konuda sarı sendikalardan da destek bekliyor. Hak-İş gibi işbirlikçi sarı sendikalar yarım ağızla konuşmaktadır. İşçi sınıfının artık bunları görüp tanımış olması gerekiyor.

İşçi sınıfı için şimdi birlik ve mücadele zamanıdır.

Tüm emekçiler ve emek dostları, emekten, hak ve hukuktan, adaletten yana olanlar, sömürüye karşı olanlar sermayenin kıdem tazminatı oyununa karşı, bu saldırıyı birlikte boşa çıkarmalıdır.

Kıdem tazminatı hakkını hedefe koyan burjuvazinin onu yok etme hayali ve planı, işçi sınıfı ve emek güçlerinin birlikte verdiği mücadeleyle püskürtülecektir.

Kıdem tazminatı gibi tarihsel bir kazanım korunacaktır.

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar