İnsan Hakları

Kapitalizmin insanlığa yaşattığı utanç verici duruma şöyle dikkat çekiliyor: “Pandemi döneminde… Bizde de dünyada da yaşlıları gereksiz ve topluma yük olarak gören küresel kapitalist sistem yaşlıyı sorunların merkezine yerleştirmiş, süreç, ...

Bekleyin biraz! Didar Şensoy geçiyor sokağınızdan. Bakın! Pencerenizin tam altından, Sarmaşıklara sürünerek… Tarayın saçlarınızı, Gömleğinizin yakasını düzeltin ve dik durun. Maltanızdan, Avlunuzdan geçiyor Didar Şensoy. Parmaklıkları kanıyla eriterek… … Bekleyin ...

17 Mayıs – 31 Mayıs 2021 Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası… İHD İstanbul şubesi Cumartesi Anneleri etkinlikleri… emek.org.tr

Anneler gününde SEVGİ ve SAYGIYLA… Cumartesi anneleri, bu coğrafyada gerçekleşen insanlık dışı zulmün yaşayan tanıklarıdır. 2021 anneler günü dolayısıyla kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, yaşayanları sevgiyle selamlıyoruz. emek.org.tr 

ODTÜ’de iki öğrenci daha sonra da altı asistanın, Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektör protestosu eylemine katıldıkları gerekçesiyle görevlerine son verildi. Konu soru önergesiyle TBMM ne taşındı. ODTÜ’de öğrenci asistanları bütçe kesintisi ...

Sosyal medyada “RTE faşizmi var olduğu sürece ülkemizde demokrasiyi ve adaleti zor görürüz” şeklinde yayınlanan ifade için hakaret değil “eleştirme amacı güttüğü’ tespiti yaptı. Manisa 7. Asliye Ceza Mahkemesi “Cumhurbaşkanına ...

Yüzlerce demokratik kitle örgütü, AKP iktidarı tarafından TBMM ye getirilen yeni torba yasadaki anti-demokratik yasaların geri çekilmesi için ortak tavır açıkladı: KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ ...

Maraş Katliamı… 42.Yılında İnsan hakları savunucuları olarak katliamların bir daha yaşanmaması için barış, demokrasi ve insan hakları fikrinin yerleştirilmesi gerektiğini bilerek ; devleti ve toplumu her biri insanlığa karşı suç ...

13 milyonu aşan emekli kitlesi pandemi koşullarında  yaşadığı bir dizi ekonomik-sosyal sorunların yanı sıra, uluslararası sözleşmelerden ve anayasa tarafından güvence altına alınmış örgütlenme haklarına yönelik baskı ve saldırılarla karşı karşıya… ...

Emekliler Dayanışma Sendikası (EDS) 10-17 Aralık İnsan Hakları haftası nedeniyle emekli ve yaşlı yurttaşlarımızın hak ve özgürlükler konusunda yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Yoksulluk ve açlık, geçinebilecek ücretten yoksun bırakılmak, sosyal ...