İnsan Hakları

17 Mayıs – 31 Mayıs 2021 Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası… İHD İstanbul şubesi Cumartesi Anneleri etkinlikleri… emek.org.tr

Anneler gününde SEVGİ ve SAYGIYLA… Cumartesi anneleri, bu coğrafyada gerçekleşen insanlık dışı zulmün yaşayan tanıklarıdır. 2021 anneler günü dolayısıyla kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, yaşayanları sevgiyle selamlıyoruz. emek.org.tr 

ODTÜ’de iki öğrenci daha sonra da altı asistanın, Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektör protestosu eylemine katıldıkları gerekçesiyle görevlerine son verildi. Konu soru önergesiyle TBMM ne taşındı. ODTÜ’de öğrenci asistanları bütçe kesintisi ...

Sosyal medyada “RTE faşizmi var olduğu sürece ülkemizde demokrasiyi ve adaleti zor görürüz” şeklinde yayınlanan ifade için hakaret değil “eleştirme amacı güttüğü’ tespiti yaptı. Manisa 7. Asliye Ceza Mahkemesi “Cumhurbaşkanına ...

Yüzlerce demokratik kitle örgütü, AKP iktidarı tarafından TBMM ye getirilen yeni torba yasadaki anti-demokratik yasaların geri çekilmesi için ortak tavır açıkladı: KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ ...

Maraş Katliamı… 42.Yılında İnsan hakları savunucuları olarak katliamların bir daha yaşanmaması için barış, demokrasi ve insan hakları fikrinin yerleştirilmesi gerektiğini bilerek ; devleti ve toplumu her biri insanlığa karşı suç ...

13 milyonu aşan emekli kitlesi pandemi koşullarında  yaşadığı bir dizi ekonomik-sosyal sorunların yanı sıra, uluslararası sözleşmelerden ve anayasa tarafından güvence altına alınmış örgütlenme haklarına yönelik baskı ve saldırılarla karşı karşıya… ...

Emekliler Dayanışma Sendikası (EDS) 10-17 Aralık İnsan Hakları haftası nedeniyle emekli ve yaşlı yurttaşlarımızın hak ve özgürlükler konusunda yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Yoksulluk ve açlık, geçinebilecek ücretten yoksun bırakılmak, sosyal ...

Arjantin’de 44 yıllık  insan hakları mücadelesinin yaratıcısı Nair Amuedo anneye saygıyla… Plaza de Mayo Kurucu Hattı’nın annesi Nair Amuedo Corona salgınında yaşamını yitirdi. Bizim Cumartesi Annelerimiz gibi hakikat ve adalet ...

“Yaşatmak elimizde… Yaşatmayı seçin” Dr. Serdar Koç yazısı. İnsanlık tarihinde toplu katliamlar hep lanetlendi. Katliam yapanlar gerçekleştirdikleri insanlık suçlarını bir süre gizleme çabalarıyla günü kurtarsa da, zamanla katliam gerçeği ortaya ...