İşçi-Sendika

DİSK-BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Genel Yönetim Kurulu, dün MESS ile yapılan TİS görüşmelerinde uyuşmazlık tutulduğunu açıkladı. Altmışın üzerinde olan maddelerde anlaşma sağlanamadı. Ücret artışı, sosyal hakların iyileştirilmesi ve sözleşme süresi gibi ...

Alkataş şirketinde 80 gündür ücret alacakları ödenmeyen işçiler, dün direnişin beşinci gününde şirket binası önünde eylem yaptılar. Şirketin çağrısı üzerine gelen polis, işçileri ve bir sendika çalışanını gözaltına aldı. Beykoz ...

DİSK Birleşik Metal-İş sendikasına üye olan 100 den fazla işçi işten atıldı. İşçiler üzerinde hak gaspı ve baskılar devam ediyor. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan DMY Grup ortaklı Na-De ...

Geçtiğimiz günlerde sendikalaştıkları için işten atılan 90 Birleşik Metal-İş üyesi işçi Kibar Holding’in bulunduğu Zorlu Center önünde protesto eylemi yaptı. Sendikal hakkın tanınması ve işçilerin işlerine geri dönmesi talebi dile ...

Yatsan fabrikasında, işçilere başka bir sendikaya üye olmaları için baskı yapan şirket yöneticileri, müdür ve ustabaşı gibi patron yanlıları hapis cezaları aldı. Sanıklar TCK 118/ maddesi gereğince sendikal çalışmaları engelledikleri ...

İzmit Alikahya bölgesinde üretim yapan Posco Assan’da işçi kıyımı yapılıyor. Şimdiye kadar 40 işçi, sendikalı çalışmak istedikleri için işten çıkarıldı. Güney Kore sermayeli Posco grubu ile Kibar Holding ortaklığı çelik ...

AKP hükumetinin taşeron işçi sorunuyla ilgili çalışmalar yürütüğü bu dönemde, sendikalar ve işçiler de taleplerini ve taşeron sorununda savundukları doğru çözümleri gündemde tutmaya devam ediyor. DİSK Genel İş Sendikası, önceki ...

“OHAL Koşullarında Yapılacak ILO Toplantısı Emekçilere Kazandırmaz, Kaybettirir!” diyen KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Kondederasyonu), ILO toplantısına katılmama kararı aldı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge toplantısının, 2-5 Ekim 2017 ...

Avrupalı sendikalar, AKP hükümetinin işçiler ve sendikalar üzerinde uyguladığı baskıcı politikalar gerekçesiyle, dönemsel ILO toplantısının İstanbul’da yapılmasına karşı çıktı. Sendikalar, AKP’nin politikalarına alet olmak istemediklerini açıkladı. Sendikalar ve demokratik kitle ...

AKBANK sendikasızlaştırıyor… AKBANK’ta sendikal hakları yok sayılan emekçilere yönelik oyunlara devam ediliyor. AKP hükümetinin grev ertelenmesi ve Toplu İş Sözleşmesinin YHK tarafından yapılmasından sonra yeni oyun başladı. Şimdi de yaklaşık ...