İSİG meclisi

2024 yılının ilk üç ayında 425 işçi hayatını kaybetti İSİG Meclisi 2024 yılı ilk üç ayındaki iş cinayetlerini inceledi. Raporda Mart ayında 115 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını kaybettiği açıklandı.

İSİG Meclisi Şubat ayı iş cinayetleri raporunu yayınladı. Şubat ayında 144 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İSİG Raporunda vurgulandı: İSİG Meclisi Açıkladı: “Ocak ayında ilk dikkat çekilmesi gereken husus 18 yaş altında 7 çocuk işçinin hayatını kaybetmesidir. İkinci husus ise 18-29 yaş aralığında 32 işçiyi kaybetmemizdir.”

2023-Aralık ayında 154 işçi yaşamını yitirdi. Ağırlıkla inşaat ve taşımacılık sektöründe  yaşanan iş cinayetleri, alınacak tedbirlerle engellenebilirdi.

Kadınlar ve LGBTİ'lere yönelik baskı, sömürü, şiddet ve insanlık dışı davranışlar son bulmalıdır. Sistemin ve gerici kültürün dayattığı toplumsal cinsiyet rolleri reddedilmelidir.

İş cinayetleri durdurulmuyor! Ve bu konu örgütlenme ve mücadele için önemli bir zemindir. İşçi sınıfının ve sendikaların, emek dostu siyasal kurumların; güçlü kitlesel örgütlere sahip olması ve mücadele sürdürmesi çok önemli bir caydırıcı etken olacaktır.

Ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarını önleyen çalışma koşulları kurallarına uyulmuyor. Gerekli denetimler yapılmıyor. Sadece iş güvenliği işçi sağlığı konusu dahi örgütlenme ve mücadele zemini olmasına rağmen, işçi sınıfı güçsüzlüğünü, yeteneksizliğini ve örgütsüzlük halini ısrarla koruyor.

İSİG Meclisi yayınladığı İş Cinayetleri raporunda 2023 yılı ilk üç ayında 463 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Depremin yaşandığı 10 şehirde ortaya çıkan asbest tehlikesiyle ilgili uyarılar da raporda yer aldı.

Çocuk hakları günü masalı anlatılırken, çocuk işçilik ve çocuk iş cinayetleri gerçeği önümüzdedir.

İSİG Meclisi raporuna göre 2022 yılının ilk dokuz ayında en az 1359 işçi hayatını kaybetti. İşçi sınıfı ve tüm emekçilerin iş sağlığı iş güvenliği konusunda yapısal sorunlar yaşıyor. Yeterli önlemler alınmasa da işçi sınıfı toplumsal yaşamı üretmeye devam ediyor. Üretim ...