İşçi Sağlığı İş Güvenliği

2024 yılının ilk üç ayında 425 işçi hayatını kaybetti İSİG Meclisi 2024 yılı ilk üç ayındaki iş cinayetlerini inceledi. Raporda Mart ayında 115 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını kaybettiği açıklandı.

İSİG Meclisi Şubat ayı iş cinayetleri raporunu yayınladı. Şubat ayında 144 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İSİG Raporunda vurgulandı: İSİG Meclisi Açıkladı: “Ocak ayında ilk dikkat çekilmesi gereken husus 18 yaş altında 7 çocuk işçinin hayatını kaybetmesidir. İkinci husus ise 18-29 yaş aralığında 32 işçiyi kaybetmemizdir.”

2023-Aralık ayında 154 işçi yaşamını yitirdi. Ağırlıkla inşaat ve taşımacılık sektöründe  yaşanan iş cinayetleri, alınacak tedbirlerle engellenebilirdi.

İş cinayetleri durdurulmuyor! Ve bu konu örgütlenme ve mücadele için önemli bir zemindir. İşçi sınıfının ve sendikaların, emek dostu siyasal kurumların; güçlü kitlesel örgütlere sahip olması ve mücadele sürdürmesi çok ...

Tarım işçileri, temel işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının bile uygulanmadığı bir alanda çalışıyorlar. Bir örgütlenme seferberliği de şart.

Ağustos ayında 201 işçi hayatını kaybetti. İnsanca yaşanabilir bir ücret, işten atmalara karşı iş güvencesi, sağlıklı ve güvenli çalışma ve diğer haklarımız için direnmekten başka çaremiz yok...

Ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarını önleyen çalışma koşulları kurallarına uyulmuyor. Gerekli denetimler yapılmıyor. Sadece iş güvenliği işçi sağlığı konusu dahi örgütlenme ve mücadele zemini olmasına rağmen, işçi sınıfı güçsüzlüğünü, yeteneksizliğini ...

Patlamalar, ezilmeler, göçükler, yüksekten düşmeler, elektrik çarpmaları... ‘Türkiye Yüzyılı’nın ilk ayında işçiler için değişen bir şey yok... 2023 Haziran ayında en az 159 işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetleri konusunda örgütsüz ve bilinçsiz işçi sınıfının, soruna müdahale etme gücünden yoksunluk hali sürüyor. Siyasal iktidarı ve sermaye politikalarını etkilemeleri de söz konusu olamıyor.