manset

Kadıköy ve Maltepe belediyelerinde yaşanan işçi grevleri süreçleri, işçi sınıfı ve emek güçleri açısından çok önemlidir. Yaşananlar CHP li patronları bir kez daha tanımamızı, örgütlenme ve mücadele açısından da değerli dersler almamızı sağlamıştır. Belediye grevleri, diğer işçi direnişleriyle birlikte kapitalist ...

1500 Maltepe Belediye işçisi, belediye işvereninin sefalet ücretinde ısrar etmesi üzerine dün greve çıktı. Ücret ve bağlantılı maddelerde anlaşma olmadığı, belediyenin günlük geçim koşulları ve hayat pahalılığı karşısında gerçekçi olmayan zamlar teklif ettiği açıklandı. Maltepe belediyesi grevinin sona ermesi amacıyla ...

İstanbul Emekli Sendikaları Eylem Birliği Koordinasyonu, dün Kadıköy’de 65+ yaşlı sorunları için eylem yaptı. İstanbul Emekli Sendikaları Eylem Birliği Koordinasyonu; DİSK Emekli Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası, Tüm Emekliler Sendikası’nın İstanbul’daki şube ve temsilciliklerinden katılan emeklilerden oluşuyor. Koordinasyon ilk eylemiyle de ...

65 yaş üstü emekliler hakları için sokağa çıkıyor… Emekliler ve 65 yaş üstü yurttaşlar,  yaşam koşullarının giderek kötüleşmesine ve artan yasaklara karşı protesto eylemi yapacak. Pandemi sürecinde uygulanan yasakların kaldırılması, ekonomik ve sosyal hak kayıpları önlenmesi için Kadıköy İskele meydanında ...

Toplu İş Sözleşmesinde özellikle ücret hakları konusunda anlaşma sağlanamayınca, dün 2700 işçinin çalıştığı işyerlerinde greve çıkıldı. İşçiler ve Genel İş sendikası 1 nolu şubeden yapılan açıklamalarda, 11 maddelik ücret konusunu içeren maddelerde anlaşma sağlanamadığını ve emeklerinin karşılığını alamadıkları ifade edildi. ...

TRT İstanbul Radyoevi binası ve Ulus yerleşkesinin, kentsel-kültürel miras olarak korunması ve özerk kamu yayıncılığı yapılması talebiyle platform oluşturuldu. İstanbul-Harbiye’de bulunan TRT İstanbul Radyosu binasının rantçıların eline geçmesi olasılığı kaygı yaratıyor.               TRT’de örgütlü ...

67 bileşenin bir araya gelerek oluşturduğu platform: “Kirazlı altın madeni’nden Çırpılar kömürlü termik santraline, Tuzla Köyü jeotermal enerji santrallerinden Madra Dağı bölgesindeki madencilik faaliyetlerine ve Madra Barajı havzasına yayılan maden atıklarına, Halilağa Bakır Ocağı’ndan Atıkhisar Barajı dibindeki Koza Altın Madeni’ne, ...

Boğaziçi öğrencilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık mektup… Açık mektup yayınlayan öğrenciler “Bizi size koşulsuz itaat edenlerle karıştırmayın. Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz. Ama madem yürek demişsiniz kısaca ona da cevap verelim. Bizim hiçbir dokunulmazlığımız yok! Sizse 19 senedir bir ...

Binlerce Yemek Sepeti işçisinin sendikal örgütlenme hakkı gasp edilmek isteniyor. İşçi sınıfı buna izin vermeyecektir! Yemek Sepeti Örgütlenme mücadelesine emek cephesinden sınıf dayanışması büyüyor. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Birleşik Kamu-İş, Türk-İş Üyeleri Tek-Gıda-İş, Petrol-İş, Deriteks, Hak-İş Üyesi Liman-İş, Bağımsız Sendikalar ...

12 Eylül’de idam edilen Ömer Yazgan’a dair politik-anı yazısı, Ömer Yazgan’ın ölüm yıldönümünde, 12 Eylül dönemini ve sorgu evlerini bizlere anımsatıyor. “HARBİYEDEN BİRİ, ÖMER YAZGAN” başlığıyla GazeteDamga’da yayınlanan Ali İbrahim Önsoy yazısını aktarıyoruz. Kimi değerlere de dikkat çeken yazıyı izleyicilerimizle ...