Emeğin Sözü

Madenlerde iş cinayetleri durdurulabilir! Petrol, kömür türü tüm maden ocakları, enerji üretim araçları santraller ve tesisler kapatılmalı, insanlık yeni bir çağa yüzünü dönmelidir.

Kadınlar ve LGBTİ'lere yönelik baskı, sömürü, şiddet ve insanlık dışı davranışlar son bulmalıdır. Sistemin ve gerici kültürün dayattığı toplumsal cinsiyet rolleri reddedilmelidir.

Basın özgürlüğü ve haber alma hakkı AKP iktidarı tarafından engelleniyor. Gazetecilerin ve özgür basının işaret etiği gerçekler karartılmasın. Yolsuzluk, hukuksuzluk ve rüşvet olayları, yargıdaki çürüme açığa çıkmalıdır.

Filistin mücadelesinin yanındayız! İsrail işgaline ve soykırımına son!

Barış ve insan hakları mücadelesi gününde, 12 Eylül faşizm koşullarında yitirdiğimiz değerli bir insanımızı, Didar Şensoy ablamızı  saygıyla anıyoruz.

Çevre sorunlarının ulaştığı boyutlara ilişkin farkındalık yaratabilmek çok değerli ve daha önemlisi harekete geçme zamanı! Örgütlenme ağını büyütme ve birlikte mücadele için ufkumuzu geniş tutmalıyız.

 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, AKP-Cumhur blokunun karşısında, insanca yaşam ve demokrasi talebinin yanında duracağız! 14 Mayıs seçimi, bizim açımızdan da AKP ve saray rejiminin toplumsal iktidardan uzaklaştırılması temelinde bir hedefi ...

Haydi 1 Mayıs alanlarına! Yoksulluk, işsizlik, açlık, anti demokratik ve insanlık dışı toplumsal koşullara karşı; insana değer veren, emeğin çıkarlarını temel alan, halktan yana demokratik toplumsal iktidarı öne alma zamanıdır.

Korkunç can kayıplarına ve yıkımlara rağmen, zulümler ve yalanlar karşısında yılgınlığa ve umutsuzluğa düşmeyen Halklarımız Newroz meydanlarındaydı!

Madenciler gününde, madencilerin kötü çalışma koşulları değişmediği, sendikal hak ve özgürlüklerini kullanamadığı, baskı ve engellemeler yaşadığı gerçeği devam ediyor.