EMEK HABER

"İnsan hakları savunucularının İHD çatısı altındaki 38 yıllık mücadelesi insan onuruna dayanan özgürlük, eşitlik, adalet ve barış talebi ile artarak devam edecek ve Türkiye’nin insan haklarına dayalı demokratik bir rejime kavuşması mücadelesi ...

Devlet MESEM uygulamasıyla, öğrenci/çocuk işçileri şirketlerin aşırı sömürü ağı içerisinde tutmak için her türlü desteği sağladı. Bu politika insan ve emek ...

Çocuk işçiler birçok haktan yoksun tutuluyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği bilgilerinden yoksun çalıştırılıyor. MESEM adıyla uygulanan program çocuk/öğrenci emeğinin ucuza getirilerek ...

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü! Ve son on bir yılda 695 çocuk işçi hayatını kaybetti!

Bu yazı, yaşam istencinin ihmale uğradığı bu üç filmden artakalan cümledeki kaderciliğe, nihilizme, öğrenilmiş çaresizlik gibi boy veren sinizme, bir ilke ...

Yönetmen Jonathan Glazer’ın Oscar’ını Adadığı Direniş Savaşçısı Aleksandra’nın Gerçek Hikayesi

1 Mayıs 2024 Antalya görselleri
Daha Göster ...

Emek Özel

    Yazan: Adnan ALİN  /  Şubat 2022 –  Kitap, işçi sınıfının güncel süreçte  sendikal örgütlenme ve ekonomik-demokratik mücadele konusunda yaşanan sorunlarını, işçi sınıfı  alternatif anlayış ve örgütlenme tarzlarını; “işyeri işçi komiteleri” ...