Toplumsal

Toplumsal yaşamımızda giderek artan ama önleme çalışmaları bir yana yeni yasal düzenlemeler ve kültürel olarak da önü açık bırakılan “çocuk yaşta evlendirmeler”, çocuk istismarı”, “kadın-erkek ilişkilerindeki cinsiyetçi ve erkek egemen ...

Ankara Tabip Odası, iki şehir hastanesinin açılacağı Ankara’da sağlık emekçileri üzerinden şehir hastaneleri anketi yaptı. Sağlık sistemindeki dönüşüm politikaları ve sağlık hizmetlerinin bütünüyle sermayeye yatırım ve rant alanı olarak sunulması, ...

12 Eylül döneminde cezaevlerinde direnenlerin sesi, insan hakları savunucu, İnsan Hakları Derneği’nin kuruluşunun emektarlarından Sacide Çekmeci, tutsakların ‘Sacide Anne’si 15 şubat 2018 de 91 yaşında yaşamını yitirdi. Bir mücadele kadını ...

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB), 20 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı bünyesinde oluşturulan Çalışma Grupları’nın hazırladıkları raporlar önceki gün açıklandı. TTB’nin şehir hastaneleri raporu, ...

KESK Mali Sekreteri Elif Çuhadar’ın gözaltına alınmasına karşı  “Elif Çuhadar serbest bırakılsın” içerikli eylem ve çağrılar yapılıyor. İzmir KESK şubeler platformunun eyleminde Elif Çuhadar’ın serbest bırakılmasını istenirken, KESK genel merkezi ...

“Hekim olarak da barıştan, kardeşlikten yana olan tutumumuzu ve bundaki ısrarımızı sürdüreceğiz” TTB’nin Afrin operasyonuyla ilgili yayımladığı ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ içerikli savaş karşıtı açıklaması sonrasında gözaltına alınan ve ...

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” bildirisi yayımladıkları için gözaltına alınan TTB Merkez Konseyi üyelerine yönelik gözaltı ve TTB üzerindeki baskılar, ulusal ve uluslararası kamuoyundan tepki toplamaya devam ediyor. Dünya Tabipler ...

324 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça, açlık grevlerine son verdiklerini duyurdu. Gülmen ve Özakça, işe iade ile ilgili yargı yoluna gideceklerini söyledi 324 gündür ...

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.608,13 TL. Asgari ücretin 1603 TL olduğu ülkemizde asgari ücretliler yoksulluk koşullarında ...

Avukat Eren Keskin ve Avukat Ercan Kanar, dün yaptıkları açıklamada,Tekirdağ 2 nolu F tipi hapishanesinde tutsaklarla gerçekleştirdikleri görüşme sonucunda saptadıkları hak ihlallerini aktardı: “-hastane sevklerinde atlet araması dayatılıyor. Kabul etmeyenler ...