Toplumsal

Emek ve meslek örgütleri 1 Mayıs için açıklamasında: "Yeni bir toplumsal düzen için yeni bir başlangıç yapacağız. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, emekçilerin yöneten olduğu bir ...

Türkiye!de anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan eğitim, barınma, istihdam, sağlık, sosyal güvence ve kamu hizmetlerine erişim gibi haklarımız konusundaki taleplerimizin hemen hepsi hâlâ çözüm bekliyor.

İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen Cumartesi Annelerine polis gözaltı müdahalesiyle engel olurken, anayasal demokratik gösteri hakkını da ihlal etti.

Manisa'da 18 adet jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı sahasının ihaleye açıldığını belirten çevre örgütleri, tarımda yıkımlara izin vermeyeceklerini açıklayarak ihalenin iptal edilmesini istedi

Emekli maaşına yapılan zam açlıktan kurtarmadı! Belirli sayıda emekliye yapılan yetersiz zamlar, eşitlikten uzak ve adaletli olmamıştır.

25 Mart saat 15.00 için, "Şişli Etfali geri istiyoruz" eylemi için katılım ve destek çağrısı yapıldı. "Sesimizi şimdi duyurmazsak yarın çok geç olacak. Haydi, siz de gelin, katılın, çevrenizi katılmaya ...

Hatay Eğt. Ar. hastanesi depremde yıkılmadı. Depremde ve sonrasında hastalara gerekli bakım ve yardım yapılmamış! Hastalar veya cenazeler ortada yok! İktidar açıklaması bekleniyor.

Ekoloji örgütleri 11 ilde yaşanan deprem gerçeklerini yerinde gözlemledi ve tespitlerini önerilerini rapor halinde yayınladı.

Depremle birlikte yaşadığımız acıların ve karşılaştığımız kayıpların sorumluları ortadadır. AKP-MHP siyasal iktidarının ve rantiyeci sermaye sınıfının sorumluluğunun tarihsel boyutları önümüzdeki süreçte tartışılacaktır. Sorumlular tarih ve toplum karşısında hesap verecektir.

Emekçi halklarımız her türlü örgütlenme güçlerinin bir kısmıyla, deprem gibi doğal olayların yarattığı felaketler için dayanışma örgütü çatısı kurabilir. Yaşamsal dayanışmaya imza atabilir.