Sanat

Hakikatin ne olduğu konusunu, bugünden baktığımızda manipüle edilen yığınlar üzerinden ele alması ve metaforik olarak kocaman bir obruğu seçmesi de, filmin en başarılı tarafıydı sanırım.

Bazı yazarlar, yazdıkları dilin dünyasındaki zengin imgeler ve kullandıkları üsluplarıyla okuyucuyu kendine hayran bırakırken, bazılarıysa dile ve üsluba pek önem vermeden, yazdıkları metnin salt düşünsel tarafı ile ilgilenirler.