İşçi

Şirketlerin vergilerinin silindiği, enflasyonun da çok etkili olduğu güncel ekonomik süreçlerde, iktidarın ve yandaş sendikaların teklifleri memurlara ve memur emeklilerine ve işçilere sefalet ücreti öngörüyor. Sermayeye ve iktidara karşısında işbirlikçi-boyun ...

Acımız çok büyük! Öfkemiz çok büyük! Dostlarımızın acısını paylaşıyoruz. “Maden işçilerinin yiğit önderi, genel başkanımız, her şeyimiz Tahir Çetin’i ve önderimiz, haysiyet abidemiz, canımız Ali Faik’imizi kaybettik.” Sendika tarafından duyurulan ...

Çocuk işçilik ve çocuk emeğinin üretim süreçlerinde ucuz emek olarak kullanılması, çocukların insani olmayan koşullarda çalıştırılması etik değildir ve insani değerler bakımından da insanlık dışıdır. Hemen her şeyi metalaştıran ve ...

COVİD19 hastalığını meslek hastalığı saymayan SGK geri adım attı. Sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve emek kamuoyunun uzun süredir gündemde tuttuğu koronavirüs (Covid-19) hastalığının meslek hastalığı sayılması talebi karşılık buldu. İzmir ...

Yüksek Hakem Kurulu işçilerin istediği %30 oranındaki zammı değil de, sefalet ücreti anlamına gelen yıllık %11 zam kararı verince, işçiler talepleri karşılanıncaya kadar işbaşı yapmayacaklarını açıklayarak iş bıraktı. İstanbul’daki BEDAŞ’ın ...

  1 Mayıs hazırlık çalışmalarına baskı ve gözaltı… 1 Mayıs hazırlık çalışmalarına yönelik polisin engelleme ve gözaltına alması dün de devam etti. 1 Mayıs hazırlık çalışmaları yapan İstanbul bileşenleri olan ...

Migros direnişi işçi sınıfı bileşenlerine önemli bir direniş hattı, çok değerli dayanışma ve birlik olanakları sunuyor. Ancak emek güçleri, pandemi fırsatçılığıyla baskı ve sömürüyü artıran sermaye güçlerine karşı birlikte mücadele ...

SGK verilerine göre geçen yıl, KOD-29 gerekçesiyle ayda ortalama 14 bin 722 işçi işten çıkarıldı! Patronlar, işçi sınıfına karşı sömürüyü ve baskıyı artırdığı salgın sürecinde gerçekleştirdikleri hukuksuzluklarla fırsatçı yüzlerini gösterdi. ...

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) sendikaları yürütme kurulları, ‘Çalışma Hakkımı, İşimi İstiyorum’ temasıyla Ankara’ya yürüyüş başlattı. KESK sendikaları yürütme kurulları üyelerinin Ankara yürüyüşü, bugün öğleden önce Cevahir AVM önünde yapılan ...

Pandemi koşullarını fırsata çeviren patronlar, işyerlerinde işçi çıkarma yasağına karşı kod-29 uygulamasıyla, özellikle varlığından rahatsız olduğu işçileri işten çıkarmaya devam ediyor. Sendikal haklarını kullanmak isteyen veya haklarını arayan işçilere karşı ...