İşçi

Sendikal çalışmaları işten atılmayla engellenen Birleşik Metal İş  sendikası ve PoscoAssan işçilerinin düzenlediği Ankara yürüyüş eylemi, gözaltı yapılarak engellenmek istendi. Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu: “Devlet, patronlarla işbirliği içinde işçiye ...

AKP hükümetinin kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınması çalışmaları sürerken, birçok yerde işçiler ve sendikalar taleplerini dile getirerek hükümeti uyarıyor. Taşeron  sorunu için KHK düzenlemesi olasılığı tepkiyle karşılanıyor. Kamu sektöründe bazı ...

Bir zabıta işçisine defalarca tokat atarak şiddet uygulayan ve bayılmasına neden olan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, İstanbul Belediye başkanı tarafından işinden uzaklaştırıldı ve hakkında soruşturma açıldı. Daha önce ...

Gösteri yaparken çatışmaların ortasında kalan 70 yaşındaki Cristina Sanmero, “Bizi savunacak kimse yok. Şu yaşımda buraya gelmek ve 30 yıllık emeğimi savunmak zorunda kalıyorum. Yaşlıların elinden almanın daha kolay olduğunu ...

Ankara 12. İş Mahkemesi “usulüne uygun grev kararı alınmadığı” gerekçesiyle Çankaya Belediyesi taşeron şirketi Norm Altaş’ta çalışan işçilerin 18 Aralık’ta başlatacağı grevin durdurulmasına karar verdi. DİSK Nakliyat-İş sendikası açıklamasında “Çankaya ...

Yunanistan’da Cipras hükümetinin kreditörlerle “kemer sıkma” temelinde yaptığı anlaşmalar, Perşembe günü kamu ve özel sektör emekçilerinin 24 saatlik genel greviyle protesto edildi. Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel ...

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ücretlere %3.2 oranında zam öngören ve 3 yıllık sözleşme dayatan MESS’e karşı metal işçisinin kararlı tavrı yaygınlaşıyor. DİSK Birleşik Metal İş üyeleri vardiya dönüşümlerinde ve molalarda ...

AKP iktidarı, taşeron işçileri konusunda yaptığı çalışmayı açıkladı. Tasarı kamuoyunda tartışılmaya ve eleştirilmeye başlandı. Hazırlık sürecinde sendikaların ve emek kamuoyunun görüş ve önerilerinin yer verilmediği bu çalışma, TBMM ne gönderilerek ...

Sendikal örgütlenme hakkına yönelik işverenin tahammülsüzlüğünü biliyoruz. Örgütlenme hakkının işverenler veya işveren yanlıları tarafından engellenmesi, sendikal çalışma yürüten işçilerin baskı ve şiddet görmesi, işten çıkartma tehdidiyle sendikadan istifa ettirme, sendika ...

Sendikal örgütlenme hakkı, çalışma yaşamında vazgeçilmez temel haklardan biridir. Örgütlenme özgürlüğü anayasa ve yasalar tarafından güvence altındadır. Ancak işçi sınıfının örgütlü mücadele gücünün zayıflatıldığı güncel sürecimizde, bu hakkın kullanımı patronlar, ...