Mobbing

“İşverenler sendikalaşmaya sadece maliyet kaygısıyla karşı değillerdir. İşverenler sendikaya işyerindeki bu hiyerarşik yapıyı bozduğu, buyurgan dili yumuşattığı, işçiler arasında dayanışma duygusunu geliştirip işçinin uysallaştırma amaçlı kontrolünü zorlaştırdığı için de karşıdırlar. ...

Aylin Çevik – Danışman Psikolog & Eğitim Uzmanı – 2012 –İstanbul Bu sorunun cevabını vermek bir yönüyle kolay bir yönüyle de oldukça karmaşıktır. Bu soruya sağlıklı, etik ve olabildiğince doğru cevap/ ...

Aylin Çevik – Danışman Psikolog & Eğitim Uzmanı – 2012 –İstanbul Psikolojik yıldırmada (mobbing) taraflar çok nettir. 1- Psikolojk yıldırmayı (mobbing) gerçekleştirenler 2- Bu yıldırmanın fiziksel, sosyal veya psikolojik zararını gören ...

 MOBBİNG ( İŞYERİNDE PSİKOLOJİK BASKI ve TACİZ ) YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MOBBINGIN (İŞ YERİNDE SİSTEMATİK PSİKOLOJİK TACİZ) ÖNLENMESİNE DAİR USUL ve ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, ...

Aylin Çevik – Danışman Psikolog & Eğitim Uzmanı – 2012 –İstanbul “Bugün sinema bir sektör olmasının ötesinde kültürel bir etkinliktir; eğlendiren, tanıtan, parmak basan, işaret eden, sosyal, sanatsal ve anarşist olarak ...

Aylin Çevik – Danışman Psikolog & Eğitim Uzmanı – 2012 –İstanbul İş ortamında kişi veya kişilerin psikolojik yıldırmaya (mobbing)  yönelik bir dizi davranış ve tutuma maruz kalmalarıdır. Psikolojik yıldırma (mobbing)  ...

İşyerinde Psikolojik Yıldırma : Mobbing! Bu broşür Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, yoğunlaşan kadrolaşma politikaları sonucu iş kolumuzda ortaya çıkan, “mobbing” addedebileceğimiz;  Baskı, ...