Emek yazarının tüm içerikleri "Emek Portal"

Faşist Mussolini'yi kurtarıcı "baba" olarak gören yöredeki kadınların ve erkeklerin tutumu, (kıskançlık ve tecavüz kültürü ile motive olan) politik olarak Faşizmin yarattığı insan tipolojisini de etkileyici bir şekilde gösteriyor.

Kadınlar ve LGBTİ'lere yönelik baskı, sömürü, şiddet ve insanlık dışı davranışlar son bulmalıdır. Sistemin ve gerici kültürün dayattığı toplumsal cinsiyet rolleri reddedilmelidir.

DİSK yöneticileri, vergi düzeninde adalet için Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiriyor.

İş cinayetleri durdurulmuyor! Ve bu konu örgütlenme ve mücadele için önemli bir zemindir. İşçi sınıfının ve sendikaların, emek dostu siyasal kurumların; güçlü kitlesel örgütlere sahip olması ve mücadele sürdürmesi çok ...

Yargıda ve siyasette yaşanan kaos ortamı ile emek mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin önünün kesilmek istendiğinin farkındayız. Asla geri adım atmayacağız. Tüm halkımızı, yargı ve siyaset işbirliği ile yaratılan bu garabete karşı ...

Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK-Emekli-Sen ve Emekliler Dayanışma Sendikası, emeklilerin geçinemediği ve taleplerin karşılanmadığı gerekçesiyle 10 Aralık’ta miting yapacak.

İşçi sınıfı ve emek kamuoyu olarak, 1976 yılından beri kullandığımız 1 MAYIS Afişlerinin Yaratıcısı ressam Orhan TAYLAN'ı dün Kaybettik. Saygıyla Anıyoruz...

"Yaratılan"... Bir dizi platformu olan Netflix'te yayında olan bir mini dizi hakkında.

Basın özgürlüğü ve haber alma hakkı AKP iktidarı tarafından engelleniyor. Gazetecilerin ve özgür basının işaret etiği gerçekler karartılmasın. Yolsuzluk, hukuksuzluk ve rüşvet olayları, yargıdaki çürüme açığa çıkmalıdır.

Adaya giden doğa ve yaşam savunucuları anlattı. Atlara iyi bakılmadığı, tedavi edilmedikleri, acımasızca dövüldüğü ve bedenlerinde yara-bere olduğu gözlendi. Büyükada’ya gidenler, engelleme nedeniyle atların tümünü göremedi.