DİSK-AR açıkladı: SGK ile TÜİK verileri birbiriyle çelişiyor!

İşsiz sayısı 6 milyona yaklaştı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya geçtiğimiz günlerde “İŞKUR, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa kurum kanalıyla işe yerleştirme sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmıştır. 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamını gerçekleştirdik” açıklamasını yapmıştı.  Bu açıklamayı ve resmi kurumların verilerini değerlendiren DİSK-AR, değerlendirmelerinde istihdam-işsizlik olayı verilerinin farklı […]

İşsiz sayısı 6 milyona yaklaştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya geçtiğimiz günlerde “İŞKUR, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa kurum kanalıyla işe yerleştirme sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmıştır. 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamını gerçekleştirdik” açıklamasını yapmıştı.  Bu açıklamayı ve resmi kurumların verilerini değerlendiren DİSK-AR, değerlendirmelerinde istihdam-işsizlik olayı verilerinin farklı yansıtıldığını gösteriyor.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 17,1!

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 5 MİLYON 834 BİN!

GENÇ İSŞİZLİĞİ YÜZDE 19,3

GENÇ KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 25,4

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAM OLANLARIN ORANI YÜZDE 24,1

TÜİK İLE SGK’nın İSTİHDAM VERİLERİ ARASINDA DEVASA FARK , İSTİHDAM VERİLERİNDE ŞÖYLE YANSIDI:  

TÜİK’e GÖRE 1.3 MİLYON ARTARKEN, SGK’YA GÖRE 1.9 MİLYON ARTTI

İSTİHDAM ARTIŞININ 483 BİNİ KAYIT DIŞI

SİGORTALI İSTİHDAM SGK’YA GÖRE 1 MİLYON 956 BİN ARTTI

ZORUNLU SİGORTALI ARTIŞI STAJYER, KURSİYER ve BURSİYER ARTIŞININ YARISINDA KALDI

STAJYER, KURSİYER, BURSİYER VE ÇIRAK SAYISI 1 MİLYON 165 BİN ARTTI

DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmeleri

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) 15 Ocak 2018 günü Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in açıkladığı Ekim 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Ekim 2017 dönemi sigortalı istatistiklerini karşılaştırarak değerlendirdi.

DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmeleri şöyle oldu.

-TÜİK verilerine göre dar tanımlı ve mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise 3 milyon 274 bin olarak gerçekleşti.

-Geniş tanımlı işsiz sayısı 5,8 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.

-Genç işsizlik oranı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

-Kadın işsizliği yüzde 14, genç kadın işsizliği ise 25,7 olarak açıklandı.

-Ne istihdam ne de eğitimde olan gençlerin oranı (NEET) yüzde 24,1 oldu.

-TÜİK Ekim 2017 dönemi istihdam artışını 1 milyon 378 bin olarak açıkladı.

-TÜİK’e göre 2017 döneminde sigortalı-kayıtlı istihdam artışı 895 bin.

-Ekim 2017 dönemindeki istihdam artışının 483 bini kayıt dışı olarak gerçekleşti.

-SGK ise Ekim 2017 için sigortalı istihdam artışını 1 milyon 946 bin olarak açıkladı.

-Zorunlu sigortalı sayısı 681 bin artarken stajyer, kursiyer, bursiyer ve çırak sayısı 1 milyon 165 bin arttı.

DİSK-AR’dan Değerlendirme ve öneriler

Ekim 2017 TÜİK Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçları ile SGK’nın sigortalı istatistikleri işsizlikte vahim tablonun sürdüğünü ve sağlanan istihdam artışının önemli bir bölümünün kayıt dışı ve eğreti olduğunu gösteriyor.

-İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için önerilerimiz:

-İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

-“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

-Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

-İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

-Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

-Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

-Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.

-Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

-Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.

-İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

-Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar