En çok kazanan AKBANK suç işliyor: çalışanlar baskıyla sendikadan istifa ettiriliyor

AKBANK sendikasızlaştırıyor… AKBANK’ta sendikal hakları yok sayılan emekçilere yönelik oyunlara devam ediliyor. AKP hükümetinin grev ertelenmesi ve Toplu İş Sözleşmesinin YHK tarafından yapılmasından sonra yeni oyun başladı. Şimdi de yaklaşık 800 emekçi BANKSİS’ten istifa ettirildi. Sendika yönetimi ve emekçiler, yargıya başvurarak AKBANK işvereni ve yerel yöneticilerin sendikal suç işlediği gerekçesiyle yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını istiyor. AKBANK […]

AKBANK sendikasızlaştırıyor… AKBANK’ta sendikal hakları yok sayılan emekçilere yönelik oyunlara devam ediliyor. AKP hükümetinin grev ertelenmesi ve Toplu İş Sözleşmesinin YHK tarafından yapılmasından sonra yeni oyun başladı. Şimdi de yaklaşık 800 emekçi BANKSİS’ten istifa ettirildi.

Sendika yönetimi ve emekçiler, yargıya başvurarak AKBANK işvereni ve yerel yöneticilerin sendikal suç işlediği gerekçesiyle yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını istiyor.

AKBANK örneğinde görüldüğü gibi sermaye AKP ile kol kola işçi ve sendika düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Çalışanlar baskıyla sendikadan istifa ettiriliyor, sendika zayıflatılıyor.  Açıktan suç işleniyor.

AKBANK baskıları artırdı ve çalışanları istifaya zorlayarak onları sendikasızlaştırıyor. Hava-İş ve Petrol-İş sendikalarının başına örülen oyunlardan sonra, yaşananları görünce insanın aklına “sıra BANKSİS’e geldi”  düşüncesi geliyor. Banksis’te de çıkmaya başlayan kokular yakında belirginleşecek gibi…

Banka emekçilerinin kendilerine ve sendikalarına karşı oynanan oyunu görmeleri ve bunun boşa çıkarılması önemli… Öncelikle birlik içinde davranmalarının özellikle kendi yararlarına olduğunu anlamaları şart.

Sendikal haklarda gelişme nasıl oldu?

AKBANK’ta örgütlü sendikal olan BANKSİS, son birkaç yıldır AKP hükümetinin ve AKBANK işvereninin baskısı altında tutuluyor. Sonradan geri alınarak değiştirilmiş olsa da, bankacılık sektörüne getirilen grev yasağı AKP nin eseridir.

Ancak 17.dönem toplu sözleşmesinde görüşme süreci tıkanınca sendika grev kararı almıştı. Fakat AKP burada da devreye girerek 20 Mart’ta Bakanlar kurulunun “Ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte olduğu” gerekçeli kararıyla Akbank grevi yasaklanmıştı.

Ancak bu üç yıllık süreçte sendikanın üye sayısı 12 binden, neredeyse yarı yarıya düşmüştü. Bunda işverenin baskıları rol oynamıştı.

AKBANK, Türkiye bankacılık sisteminde bu dönem en fazla kar elde eden kuruluştur. Spekülatif sermaye oyunları, yatırımları ve emek sömürüsü bu karların kaynağıdır. Banka, sınıfsal olarak işçilerin örgütlenmesini, sendikayla karşısına dikilmesini, haklarını genişletmesini istemiyor. Bunun için de yasaları hiçe sayıyor, baskıları ve tehditleri artırıyor, çalışma barışını kendi lehine bozuyor. İşten çıkarma tehditliyle birlikte açıktan sendikalaşma karşıtı pozisyon alınmış durumdadır. Yakın dönemde de yaklaşık 2.500 emekçinin işine son vermiş ve çalışanların iş yükü olağanüstü artırılmıştı.

AKBANK, en büyük desteği anlaşıldığı üzere AKP hükümetinden görüyor.

Sendika yaptığı açıklamada yargıya başvurmuş ve ceza davaları açtıracağını belirtiyor. Yargının “tarafsızlık” özelliği ve yıllara yayılan çalışma tarzı düşünüldüğünde, banka emekçilerine yargıdan şimdilik fayda yok görünüyor. Savcılık ve Çalışma Bakanlığı harekete geçtiğine dair bir işaret yoktur. İşveren ve temsilcilerinin hapis cezalarıyla yargılanması gerekirken bir sessizlik hakimdir. Geciken adaletin adalet olmadığı bilinen bir olgudur.  Süreç yeni başlıyor ve epey de zaman alacak gibi.

Bu noktada sendika ve emekçiler kenetlenerek birbirine sahip çıkmasının önemi anlaşılıyor. Ayrıca işçi sınıfının diğer parçalarıyla dayanışma gerçekleşmesi banka emekçilerinin yararınadır. Ülkede ve uluslararası demokratik emek kamuoyundan alınacak dayanışma ve destek anlaşılır bir güç anlamındadır.

Sendika önümüzdeki günlerde bu ihtiyacı görerek konfederasyon konusunu ele alacağını açıkladı.

BANKSİS, kamuoyuna yaptığı açıklamada üyelerinin karşılaştığı baskıları teşhir etti. Açıklamada banka emekçilerinin baskılar karşısında ifadeleri şöyle yansıtıldı:

“Akbank TAŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları tarafından şubelere verilen talimatla isteğim dışında BANKSİS Sendikası üyeliğinden çıkış yapılması istenmiştir. Sebebi şahsımla ilgili değildir.”

“Kapsam dışı bırakıldığım için sendikadan ayrılmam gerektiği, yoksa karşılığını göreceğim söylenmiştir.”

“Banka talebi üzerine işimi kaybetmek istemediğimden istifa edilmiştir.”

“Banka yöneticilerinin baskısıyla sendikadan çıkış yapıyorum.”

“Sendikadan çıkış sebebim kendi isteğimle değil, işverenin şube müdürüne tebliğ etmesi sebebiyle olmaktadır. İşverenin baskısıyla çıkış yapıyorum.”

“Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları tarafından şubelere verilen talimatla sendikadan çıkış yapmam istendiğinden kendi isteğim dışında istifa etmiş bulunuyorum. Şahsımla ilgisi yoktur.”

 

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar