Emeğin sözü: İşçilere ve emek dostlarına

Sitemiz “HAKLARIMIZ” bölümünde işçi sınıfının mücadelesi sonucu kazanılmış ekonomik, sosyal ve demokratik hakları anlatan yazılar yayınlamaya başladık. İş hukuku, İşçi sağlığı iş güvenliği, sendikalar yasası, medeni hukuk gibi temel yasaları da bu kapsamda ele alarak değerlendireceğiz. Aktarımlar ve tartışma metinleriyle işçi bilgi birikimine ve kültürün zenginleşmesine katkıda bulunacağız. “İŞÇİ-MEKTUP ”bölümünde ise, işçilerden ve emek dostlarından […]

Sitemiz “HAKLARIMIZ” bölümünde işçi sınıfının mücadelesi sonucu kazanılmış ekonomik, sosyal ve demokratik hakları anlatan yazılar yayınlamaya başladık.

İş hukuku, İşçi sağlığı iş güvenliği, sendikalar yasası, medeni hukuk gibi temel yasaları da bu kapsamda ele alarak değerlendireceğiz. Aktarımlar ve tartışma metinleriyle işçi bilgi birikimine ve kültürün zenginleşmesine katkıda bulunacağız.

İŞÇİ-MEKTUP ”bölümünde ise, işçilerden ve emek dostlarından gelen mektup, belge vb yayınlayacağız. Amacımız işçilerin gönderdiği iletilerde yer verilen soruları ve konuları, emek kamuoyu ile paylaşmak ve soruları da yanıtlayarak çalışma yaşamında işçi dostlarımızla dayanışma gerçekleştirmektir.

İş yerlerindeki kötü çalışma koşullarını, patronların yanlışlarını, işçiye yapılan haksızlıkları ve hukuksuzlukları, suç kapsamında görülen davranışlarını teşhir edeceğiz.

Amacımız işçi hakları düzleminde bilgilenmek, bilinçlendirmektir. Sendikal birikim-bilgimizle, hukukçularımızın desteği ile ve tecrübelerimizle işçilerle dayanışma içerisinde olacağız.

Bağlantılı olarak çok önemsediğimiz şu konularda dostlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz.

Çalışma yaşamını düzenleyen farklı kuralların ve anlayışların olduğunu biliyoruz. Bunlar iş kanunları, insani değerler, etik ve kültürel kurallardır.

Ancak mevcut toplumsal koşullarda işçi sınıfının bir dizi hak ve hukukunun, çıkarlarının karşılanamadığı ve mevcut yasalarla da pek korunamadığı açıktır. Sömürüye ve baskıya dayalı kapitalist toplumsal ilişkiler içinde, işverenlerin yasalara, işçilerin kazanılmış haklarına saygı göstermediğini, insani çalışma koşullarını sunmadığını biliyoruz.

Bu noktada birbirine zıt iki temel anlayış ve davranış biçiminden söz etmeliyiz.

Paron ve sınıf bilinçli işçi arasındaki temel farklılık

Burjuvazi, kendi sınıf çıkarları, yani sermaye çıkarları söz konusu olduğunda vahşileşir, o nedenle de işçi sınıfının kazanılmış demokratik haklarını ve hukukunu çiğneyebilir. Onları ortadan kaldırmayı veya zayıflatmayı da bir başarı ve kazanım sayar. Patronlar açısından kar hırsı her şeyin üzerindedir. İnsani değerler, onlar için çok anlamlı değildir, onlar için insan da dahil her şey ticaret konusudur. İşçi ve emeği, alınıp satılan metadır onun için..

İşçiler ve işçi sınıfının düşünüş ve davranış biçimi ise çok farklıdır. Sınıf bilinçli işçiler, sendika veya politik bir kurumda örgütlü işçiler, burjuvalardan ve yandaşlarından farklı düşünür ve davranır. İnsani değerlere, hak ve hukuk kazanımlarına, adalet, eşitlik ve özgürlük değerlerine, demokratik haklara karşı saygılıdır. Verdiği mücadelelerle de bunları sahiplenen bir yerde durur.

Bu iki farklı yaklaşımı günlük toplumsal yaşamımızda özellikle işyerlerinde sıklıkla görebiliriz. İşçi sınıfıyla, onun karşısında yer alan tüm burjuva ve burjuvazinin yanında yer alan resmi ve sivil toplumsal güçler arasında sert ve acımasız bir mücadele söz konusudur.

Patronlar işçiyi mümkünse hak ve hukuktan yoksun biçimde karın tokluğuna, kölece çalıştırmak ister. Çalışma yaşamımıza hakim olan taşeron sistemi, açlık ve yoksulluk sınırındaki ücretler, iş cinayetleri, işyerinde yaşadığımız yasak ve baskılar bunun birer örneğidir.

Çalışma veya yaşama alanlarında biz işçi ve emekçiler birçok sorun yaşıyoruz. Birçok kez haksızlığa uğruyor, hak etmediğimiz ekonomik, sosyal ve siyasal baskılarla karşı karşıya kalıyoruz.

Ücretimiz geç veriliyor, ne yapmalıyız? İşten çıkarıldık haklarımız nedir ve ne yapacağız? İşten ayrılmak istiyorum tazminat hakkımı nasıl alabilirim? Zorla fazla mesaiye bırakılıyoruz, ne yapacağız? Patron sendikal çalışma yaptığımızı fark etti ve ‘rahat durun işten atarım’ diyor, ne yaparız? İşveren sendikal çalışmayı engelliyor, bunun kanuni cezası nedir? Sarı sendika nedir? İşveren işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralına uymuyor, ne yapacağız? Çalışma süresi çok uzun, yasal çalışma süresi kazanımını nasıl koruyabiliriz? İşyerinde yemekler çok kötü ve beslenme sorunumuz var ne yapabiliriz? Kadın işçilerin kreş hakkı emzirme hakkı kısıtlanıyor, ne yapacağız? İşyerinde dini inanç, etnik köken, siyasi düşünce, aşırı disiplinli çalıştırma gibi nedenlerden dolayı baskılar yaşanabiliyor, Mobbing nedir ve haklarımız nedir? Sendikal çalışmayı nasıl başlatacak ve yürüteceğiz, başarılı olmak için nelere dikkat edeceğiz? Sendikalar pek güven vermiyor, işçi örgütlenmesini nasıl yapacak ve haklarımızı nasıl savunacağız? Yargı masrafları çok yüksek ve karşılayamıyorum, Ücret ödemeden işe iade davası açabilir miyim?

Emek.org.tr  olarak bu ve benzeri konuları, yaşadığımız sorunlar karşısında ihtiyaç duyulan bilgi ve tecrübeleri “HAKLARIMIZ” başlığı altında ele alacağız.

“İŞÇİ-MEKTUP” bölümünde, İşçi dostlarımızın soracağı soruları yanıtlayacağız.

Hepimiz şunun farkındayız, işçiler çalışma yaşamında elde etmiş olduğu hak ve kazanımların bilincinde olmalıdır. İşçiler bu kazanımların yok edilmesine izin vermemelidir. Bunları genişletme mücadelesinden de geri durmadan çalışma yaşamına hayatı üreten emekçiler olarak devam etmelidir.

Bunun temel bir yolu da işçilerin birlik ve beraberlik içinde emek çıkarları etrafında kenetlenmesi, örgütlenmesinden geçiyor.

Yasal veya insani meşru haklarını bilmeyen işçilerin nasıl hak kayıpları yaşadığını, nasıl kullanıldığını işçiler daha iyi bilir. Bilinçsiz işçiler patronlar tarafından kolay kandırılır, kolay sindirilir ve çok sömürülür.

İşçilerin birbirleriyle sınıf dayanışması içinde olması, patronlar karşısında birlik sağlamasını doğru ve gerekli görüyoruz. Hep birlikte bana-neciliğe, kapitalist yabancılaşma ve yalnızlaşmaya karşı durmalıyız.

İşçilerin bilmediği, merak ettiği konulara ve sorduklarına kısa zamanda yanıt vermeye devam edeceğiz. İletilen İşçi yazılarını, işçi öykülerini, şiirleri, fotoğrafları, işçi sınıfı kültürünün birer ürünü olarak yayınlayacak ve bu konuda emek dayanışması gerçekleştireceğiz.

Emek.org.tr, okuyucularını da işçi ve emek/çalışma yaşamının sorunlarına yönelik düşünce, eleştiri, öneri ve gözlemlerini ileterek sitemize destek vermelerini bekliyoruz.

Emek.org.tr ‘de ürettiklerimizle ve işçilerin katkılarıyla, hep beraber öğrenecek ve öğreteceğiz.

 

Email: iletisim@emek.org.tr

Facebook: www.facebook.com/emekorgtr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar