Türk-İş Kıdem Tazminatı Fonuna karşı olduğunu açıkladı

Türk-İş konfederasyonu, Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi çalışmalarına karşı çıkarak konu hakkında savunduğu anlayış ve önerilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletti. Bakanlık bir süre önce kıdem tazminatı fonu çalışmalarını hızlandırmış ve emek örgütlerinden görüş topladığını açıklamıştı. Değişik platformlarda fon karşıtı tavırlarını açıklayan işçi örgütleri tutumlarını sürdürüyor. Türk-İş konfederasyonu Temmuz ayı ilk günlerinde yaptığı çalışmaları sonuçlandırdı […]

Türk-İş konfederasyonu, Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi çalışmalarına karşı çıkarak konu hakkında savunduğu anlayış ve önerilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletti.

Bakanlık bir süre önce kıdem tazminatı fonu çalışmalarını hızlandırmış ve emek örgütlerinden görüş topladığını açıklamıştı. Değişik platformlarda fon karşıtı tavırlarını açıklayan işçi örgütleri tutumlarını sürdürüyor. Türk-İş konfederasyonu Temmuz ayı ilk günlerinde yaptığı çalışmaları sonuçlandırdı ve görüşlerini bakanlığa iletti.

Açıklamada kıdem tazminatı hakkının korunmasına vurgu yapan Türk-İş, kıdem tazminatını her zaman “işçinin ödenmesi sonraya bırakılmış ücret parçası” olarak algıladığını ve işçi için “kazanılmış bir hak” olarak kabul ettiğini belirtti.  “İşçiler, iş sözleşmelerinin sona erdiği her durumda kıdem tazminatına hak kazanmalıdır” diyen Türk-İş yönetimi, kıdem tazminatı ödenmesi zorluklarına karşı, sorun yaratan işverenlere  yönelik yaptırımlar ve kurumsal önlemler alınmasını istedi. Türk-İş açıklamasında:

“Bakanlığınızdan açık talebimiz Kıdem Tazminatı Müessesinin mevcut haliyle devam etmesi ancak bu haktan yararlanamayan işçilerin yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Konfederasyonumuzun kıdem tazminatı reformundan anladığı, yapılacak reformun hakkın aşındırılmasını değil; korunmasını, güçlendirilmesini ve geliştirilmesini hedef almasıdır.

Bakanlığınızdan açık talebimiz Kıdem Tazminatı Müessesinin mevcut haliyle devam etmesi ancak bu haktan yararlanamayan işçilerin yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.” diyerek konuya ilişkin öneri ve taleplere yer verdi:

1- Kanun hâkimiyeti sağlanmalıdır. Kıdem tazminatının tüm işçiler için işlevsel ve alınabilir bir hak haline gelebilmesi için etkin bir denetleme mekanizması geliştirilmeli, caydırıcı bir idari para cezası sistemi kurgulanmalıdır. İşçi, kıdem tazminatını alamadığını Bakanlığa beyan ettiğinde; Bakanlık işçi beyanı sonrasında; işverenin, işçiye ödeme yapıp yapmadığını araştırmalı, banka kayıtları ile tazminat ödediğini ispat edemeyen her işveren için işçinin mağduriyeti ile orantılı bir idari para cezası vermelidir.

2- Vergi ve sigorta borcu olan işverenlerin kamu ihalelerine girmelerini engelleyen uygulamanın; kıdem tazminatını ödemeyen işverenler içinde getirilmesi gerekmektedir.

Kamu ihalelerine giren işverenlerin işçilerin kıdem tazminatı ödemelerini yapmamaları halinde ödeme yapıncaya kadar yeni bir ihaleye girmesini ve borcu olan alt işverenlerle sözleşme yapmasını önleyecek düzenleme yapılmalıdır.

3- Kıdem tazminatı alacakları (rehinli alacaklarda dâhil olmak üzere) her türünden kamu veya özel diğer tüm alacakların önünde tutulmalıdır.

4- İflas eden veya ödeme aczi içinde bulunan işverenlerin yanında çalışan ve bu nedenle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatı alacaklarını, mevcut Ücret Garanti Fonundan almalarının yolu açılmalıdır.

Konuya ilişkin bir başka çözüm önerisi ise işverenlerin kendi aralarında Sigortalar Birliği Sistemine benzer bir sistem kurmalarının teşvik edilmesidir. Böylelikle çeşitli sebeplerle ödeme güçlüğü çeken işverenlerin kendi kurdukları bu kaynaktan işçilerin haklarını ödemeleri mümkün olabilecektir.

5- Çeşitli sebeplerle bir yıldan az süreli çalıştırılan işçiler çalıştıkları süre ile orantılı olarak kıdem tazminatlarını alabilmelidir.

6- Kıdem tazminatında tavan uygulaması kaldırılmalıdır.

TÜRK-İŞ kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir.

Konfederasyonumuzun kıdem tazminatı reformundan anladığı, yapılacak reformun hakkın aşındırılmasını değil; korunmasını, güçlendirilmesini ve geliştirilmesini hedef almasıdır.

 

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar