2.500 TAŞERON İŞÇİSİ NEDEN İŞSİZ BIRAKILDI?

İzmir’de kamu iktisadi kuruluşlarında çalışan yüzlerce işçinin “güvenlik soruşturması” uygulaması sonucu işsiz kaldığı ve işten çıkarılma nedeninin açıklanmadığı açıklandı. DİSK’e bağlı sendikaların taşeron işçilerin kadroya geçirilmeyerek hukuksuz biçimde işsiz bırakılmalarına yönelik açıklamaları dışında HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, TBMM nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde taşeron işçilerin kadroya geçişlerini engelleyen, emniyet tarafından […]

İzmir’de kamu iktisadi kuruluşlarında çalışan yüzlerce işçinin “güvenlik soruşturması” uygulaması sonucu işsiz kaldığı ve işten çıkarılma nedeninin açıklanmadığı açıklandı.

DİSK’e bağlı sendikaların taşeron işçilerin kadroya geçirilmeyerek hukuksuz biçimde işsiz bırakılmalarına yönelik açıklamaları dışında HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, TBMM nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde taşeron işçilerin kadroya geçişlerini engelleyen, emniyet tarafından yapılan  “güvenlik soruşturmaları” nı sordu.

Kürkçü soru önergesinde İzmir’de 2.500 taşeron işçisinin işsiz bırakıldığını ve ülke genelinde aynı yöntemle yaklaşık 200 bin işçinin işsiz bırakılacağını açıkladı.

Önergesinde “Ege Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan 554, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan 531 ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan 1870 işçinin kadroya geçeceğini açıklamıştır. Ancak yayınlanan listede KHK’deki hükümlülük ve emeklilik engelline takılmayan ve yapılan sınavda da başarılı olan 400’e yakın işçinin yer almadığının görülmesi üzerine Üniversite yönetimi ile görüşen işçi temsilcilerine gerekçe olarak, İzmir Valiliğinden gelen güvenlik soruşturması sonuçları ileri sürülmüş, bu gerekçelerin içeriği de ‘gizlilik’ sebebiyle işçilere açıklanmamıştır.”

ifadesiyle olayı gündeme getiren Kürkçü, soru önergesinde şunlara yer vererek açıklama istedi:

“676 sayılı KHK ile devlet memurluğuna giriş için yeniden getirilen güvenlik soruşturması uygulaması hukuksal gerekçelere dayanmayan keyfi bir süreç olarak işletilmektedir. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı olmayan, adli sicili temiz kişiler polis ve istihbarat raporlarına göre sakıncalı bulunmakta ve atamaları yapılmamaktadır. Güvenlik soruşturması devlet memurluğuna atama için getirilmiş bir koşuldur. 657 sayılı kanunun 4-D maddesi kapsamındaki kamu işçileri devlet memuru değildir ve 657 sayılı kanun kamu işçilerine uygulanamaz. Kaldı ki, devlet memurlarının bu uygulamalara yasal itiraz yolları açıktır ve güvence altındadır. Dolayısıyla 676 sayılı KHK kapsamında getirilen güvenlik soruşturması ve arşiv taraması koşulu kadroya alınacak taşeron işçiler için geçerli değildir.

Bu Gerekçeyle;

1.696 sayılı KHK uygulamaya girdiğinden bugüne kadar kaç taşeron işçi kadro hakkı kazanmıştır? Kaç işçi kadro dışı bırakılmıştır? Kaç işçi bu KHK kapsamı dışında tutularak taşeron olarak çalışmaya devam etmektedir?

2.Yukarıda sözü edilen “güvenlik soruşturması”nın kapsamı nedir? Bu kapsamın belirlenmesinde Bakanlığınızın kriterleri ve söz hakkı nelerdir? Bu soruşturma İçişleri Bakanlığı tarafından mı yürütülmektedir? Milli İstihbarat Teşkilatı veya Kamu Güvenliği Müsteşarlığı bu soruşturmalarda görev almakta mıdır?

  1. Hakkında yargı kararı veya kesinleşmiş ceza bulunmayan kişilerin “güvenlik soruşturması” kapsamında değerlendirilerek fişleme yapılması hangi mevzuata dayanmaktadır? Devlet memurluğu için getirilen bu uygulamanın 4-D kapsamındaki işçilere uygulanması hangi yasaya dayanmaktadır?
  2. Bilindiği gibi kadroya alınmayan işçiler kalıcı olarak işsizliğe mahkum edilmektedir. Anayasanın 49. Maddesine göre: Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Söz konusu uygulama bu madde ile çelişmekte midir?
  3. Söz konusu uygulama Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile de çelişmemekte midir?

6.Bakanlığınız kadroya alınmayan işçiler ile ilgili bir çalışma yürütmekte midir? Yürütmekte ise bu çalışmanın içeriği nedir? Böyle bir çalışma yürütülmemekte ise kalıcı olarak işsizleşen bu işçilerin temel haklarından mahrum bırakılmaları karşısında Bakanlığınız hangi önlemleri alacaktır?

7.Kadroya alınan işçilerin sendika üyelikleri, kamu toplu sözleşme kapsamında olmaları ve grev hakları konusunda diğer işçilerden farklı, istisnai, sınırlandırıcı düzenlemeleri kaldırmak amacıyla Bakanlığınızın yürüttüğü bir çalışma var mıdır? Var ise içeriği nedir? Yok ise neden?

8.Kadroya alınan kamu işçilerinin geçmiş kayıplarının karşılanması, kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hakları taşeron şirketlerde çalışmaya başladıkları süreden itibaren geçerli olması amacıyla Bakanlığınızın yürüttüğü bir çalışma var mıdır? Var ise içeriği nedir? Yok ise neden?”

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar