696 sayılı KHK ile emeklinin çalışma hakkı engellendi

“Taşeron-kadro düzenlemesi” konusunu da içeren 696 sayılı KHK ile emekli olup yoksulluk ve geçim zorluğu nedeniyle taşeron şirketlerde çalışan emekli işçiler işsiz bırakılıyor. 696 sayılı KHK düzenlemesiyle emekli işçilerin çalışma hakkını gasp eden AKP hükümeti, emekli işçileri yoksulluğa ve açlık sınırı altındaki maaşlarla yaşamaya mahkum ediyor. Düzenleme, işçilerimizin umutsuzluğa düşmelerine, çaresizlik duygusu ve moral çöküntü […]

“Taşeron-kadro düzenlemesi” konusunu da içeren 696 sayılı KHK ile emekli olup yoksulluk ve geçim zorluğu nedeniyle taşeron şirketlerde çalışan emekli işçiler işsiz bırakılıyor.

696 sayılı KHK düzenlemesiyle emekli işçilerin çalışma hakkını gasp eden AKP hükümeti, emekli işçileri yoksulluğa ve açlık sınırı altındaki maaşlarla yaşamaya mahkum ediyor.

Düzenleme, işçilerimizin umutsuzluğa düşmelerine, çaresizlik duygusu ve moral çöküntü yaşamalarına neden olmuştur. İşçiler bu insani olmayan durum karşısında ne yapacağını, nerede çözüm arayacağını bilemiyor.

Bilindiği gibi emeklilik hakkını kazanarak emekli maaşı alan on binlerce emekli işçi, yoksulluk nedeniyle özellikle taşeron işyerlerinde düşük ücretlerle çalışmaya devam etmektedir.  Yaklaşık 8 milyon emeklimizin % 30 unun çalıştığı ülkemizde, emeklilere çalışma hakkının engellenerek işsizliğin dayatılması, sorumsuzluk ve ciddi bir toplumsal sorun anlamına gelmektedir.

Emekli olmuş ancak geçim zorluğu nedeniyle çalışmaya devam eden işçileri taşeron şirketlerinde; örneğin PTT dağıtım işlerinde, hastanelerde, yemekhanelerde, belediyelerde temizlik işlerinde, İSKİ kanallarında çalışırken görebiliriz.

Emeklilerimize sunulan yaşam koşulları insani olmaktan uzaktır. Beslenme, barınma, sağlık, hayat pahalılığı, geçinme gibi yaşamsal sorunları; açlık sınırı altında gezinen emekli maaşlarıyla giderilemez durumdadır. Devlet “sosyal devlet” özelliğini yitirdiği için emekliye sunulan yaşama koşulları her geçen gün kötüleşmektedir. Hayat pahalılığı, sağlık giderleri, beslenme ve barınma sorunları eli ayağı tutan emekli insanlarımızı taşeron da olsa, bir işte çalışmaya itiyor.

Yoksulluğa, açlığa, insani olmayan yaşam koşullarına karşı durabilmek için emekli olan insanlarımız çalışmak zorundadır.

Bunun sorumlusu insan eksenli anlayışlardan uzak olan, her şeyi meta olarak ve ticari piyasanın unsuru olarak değerlendiren mevcut kapitalist sistem ve emekliye yaklaşım politikalarıdır. 696 sayılı KHK ile AKP iktidarı, bu politikaları devam ettirmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılarak, “Sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmede, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, ‘herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları’ gerektiği hükmüne yer verilmiştirdenilmektedir.

Buna göre, taşeron olarak çalışan işçilerden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (02/01/2018 – 11/01/2018 tarihleri arasındaki) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edecekleri bildirildi.

Bu KHK düzenlemesi, işçiler arasında ayrımcılık yapmasının yanı sıra insani olmaktan uzaktır, geri çekilmelidir.

AKP iktidarı ayrımcılık temelinde haksızlıkları ve hukuksuzlukları içeren ve “kanun zoru”ile gerçekleştirdiği “taşeron işçiye kadro” düzenlemesiyle, emekli olan ancak çalışmaya devam eden işçileri işsizliğe, yoksulluğa açlığa mahkum etmektedir.

Sendikaların, emekli ancak çalışan işçilerin, emek yanlısı herkesin bu durum karşısında sessiz kalmaması ve bu düzenlemenin geri alınması için mücadele vermesi gerekmektedir.

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar