Sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinden tepki

100’den fazla demokratik kitle örgütü, Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ’ın hukuksuz sürgünü karşısında tepki koydu. HSK kararıyla Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ’ın Şanlıurfa Adliyesi’ne sürgün edilmesine karşı demokratik kitle örgütlerinin imzası ile ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada haksız ve hukuksuz biçimde yapılan sürgünün Mustafa Karadağ’ın şahsında tüm yargıç ve savcılara karşı yapıldığı ifade edildi. Sendikalar, […]

100’den fazla demokratik kitle örgütü, Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ’ın hukuksuz sürgünü karşısında tepki koydu.

HSK kararıyla Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ’ın Şanlıurfa Adliyesi’ne sürgün edilmesine karşı demokratik kitle örgütlerinin imzası ile ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada haksız ve hukuksuz biçimde yapılan sürgünün Mustafa Karadağ’ın şahsında tüm yargıç ve savcılara karşı yapıldığı ifade edildi.

Sendikalar, odalar ve derneklerin bulunduğu 100’den fazla demokratik kitle örgütü bir araya gelerek ortak metin yayınladı.

Yapılan açıklamada, Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ’ın HSK tarafından onayı alınmadan Urfa’ya tayin edilmesi ve aile mahkemesi hakimi görevinin değiştirilmesine tepki gösterildi. Açıklamada, “30 yıllık mesleki kıdeme sahip bir yargıcın fikri sorulmadan onayı alınmadan, Şanlıurfa’ya atanması Anayasal koruma altındaki Hakimlik teminatına, sendika yöneticisinin sendika merkezinin bulunduğu yerden başka bir yere tayini kanuni sendikal güvenceye aykırıdır. Esasen bu haksız, hukuksuz tasarruf Mustafa Karadağ’ın şahsında tüm yargıç ve savcılara karşı yapılmıştır” denildi.

‘Hukuksuz sürgün geri alınsın, KARADAĞ GÖREVİNE İADE EDİLSİN’

Hakimlik teminatının hakimin değil yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının ön koşulu olduğundan halkın güvencesi olduğu belirtilen açıklamada, “ILO 2012 tarihli Yargı-sen/Türkiye davasında sendika yöneticilerinin rızaları dışında Ankara dışına çıkarılmalarını kınamıştır. 87 ve 151 Nolu ILO Sözleşmeleri ile 4688 Sayılı Yasa da rızaları dışında ve sebebi açık bir şekilde gösterilmeden sendika yöneticilerinin görev yerlerinin değiştirilmesini yasaklamıştır” denildi.

Kurumlar ortak açıklamasında, Mustafa Karadağ’ın önceki görevine iade edilmesini talep ettiklerini belirterek, “Bu nedenlerle HSK tasarrufu bir tayin işlemi değil sürgündür. Hukuka aykırı atama kararına karşı HSK nezdinde itiraz edilmiş olup, yapılan haksız ve hukuksuz sürgün kararının bir an önce geri alınması hukuk devleti olmanın bir gereğidir” denildi.

Hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı tepki koyan kurumlar:

Adalet İçin Hukukçular Derneği, Adana Barosu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Ankara Cumok, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Dersimliler Derneği, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Aydınlanma Hareketi, BES Ankara 2 Nolu Şube, BES Genel Merkezi, BES İstanbul 1, 2 ve 3 Nolu Şubeler, BES İzmir Şube, BES Kocaeli Şube, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Birlikte Platformu, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve 96 Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi, ÇHD Ankara Şube, Demokrasi İçin Hukukçular Derneği, Demokrat Yargı, DİSK, Diyarbakır Barosu, Eğitim İş Sendikası, Eğitim Sen İstanbul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 Nolu Şubeleri, ESM, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği, Haber Sen İstanbul 7 ve 9 Nolu Şubeler, Halkçı Düşünce Derneği, Halkçı Gençlik Derneği, Halkçı Hukukçular, Halkevleri, Hatay Barosu, Hukukçu Dayanışması, Hukukta Sol Tavır, İHADER, İlerici Kadınlar Meclisi, İnsan Hakları Savunmacıları Platformu, Kartal Hukukçular Derneği, Kültür Sanat Emekçileri Derneği, Kültür-Sanat Sen, Manisa Barosu, Nakliyat-İş Sendikası, Ozan Der, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar, Özgürlükçü Hukukçular, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi ve 85 Şubesi, Savunma Hareketi, SES İstanbul Aksaray, Bakırköy, Şişli ve Anadolu Şubesi, Sınır Tanımayanlar Avukatlar, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Sosyal Hukuk, Tarım Orkam Sen Genel Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube, Türk Dişhekimleri Birliği, Tüketici Halkları Derneği, Tüm Bel Sen İstanbul 1,2,3,4 ve 5 Nolu Şubeleri, Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Ulusal Eğitim Derneği, Varto Derneği.

 

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar