salgın koşullarında sağlık emekçilerinin ekonomik-demokratik talepleri

Coronavirüs salgını koşullarında mücadelenin yükünü taşıyan, sağlık sorunları riskleri yanısıra yaşamlarını tehlikeye atarak çalışan sağlık emekçileri bir dizi sorun yaşamaktadır. Salgına karşı korunmalarında yaşadıklarını biliyoruz. Ciddi bir biçimde koruma donanımlarını yeterince sağlanmadığı koşullarda çalıştılar. Yaşamlarını yitirenler oldu. Geçtiğimiz günlerde üniversite pandemi hastanelerinde çalışan sağlık emekçiler bir dizi hatalı sağlık politikası uygulamalarına karşı çıktı, Performans uygulaması […]

Coronavirüs salgını koşullarında mücadelenin yükünü taşıyan, sağlık sorunları riskleri yanısıra yaşamlarını tehlikeye atarak çalışan sağlık emekçileri bir dizi sorun yaşamaktadır.

Salgına karşı korunmalarında yaşadıklarını biliyoruz. Ciddi bir biçimde koruma donanımlarını yeterince sağlanmadığı koşullarda çalıştılar. Yaşamlarını yitirenler oldu.

Geçtiğimiz günlerde üniversite pandemi hastanelerinde çalışan sağlık emekçiler bir dizi hatalı sağlık politikası uygulamalarına karşı çıktı, Performans uygulaması ve ek ücret ödemeleri konularında yaşadıkları onur kırıcı ve hak eşitsizliğine karşı tepki göstererek eylem ve etkinliklerde bulundular. İstanbul’da Cerrahpaşa hastanesinde, Çapa hastanesinde ve birçok şehirde hastanelerde eylemler devam etti.

Ancak talepler karşılanmadı ve sorunlar çözülmedi. Emekçiler sorunların çözümünü bekliyor. Üniversite yöneticileri sorunları bürokratik algılamanın ötesinde anlamış da değiller. Ayrıca hükumetin belirleyici tavrı nedeniyle yetkisiz ve etkisiz durumdalar.

Sağlık emekçilerinin örgütlendiği KESK/SES, dev Sağlık İş sendikaları ve tabip odaları arasında yetersiz de olsa bir dayanışma var. Diğer işçi sendikalarının cılız destekleri sözkonusu… Güçlü birliktelik sağlanmış değil.

Sağlık emekçileri şu taleplerin karşılanmasını istiyorlar:

-Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Performansa Dayalı Ödeme sistemi, sağlık hizmetlerini piyasalaştırmış ve sağlık hizmetlerinde sorunlara neden olarak sağlık çalışanlarının sorunlarını günbegün arttırmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve uygulamalarından acilen vazgeçilmelidir.

-Sürecin başından beri üniversite hastanelerinde ne ek ödemenizi ne performansa dönük ödeme istenmedi. Sağlık hizmetlerinde sorun odağı olan performans uygulamalarının kaldırılmasını ve ek ödemelerin emekliliğe yansımasını istiyoruz.

Sağlık hizmeti ekip işidir. Hekim ne denli önemliyse hastanın odasının temizliğini yapan temizlik işçisi, hemşiresi, sekreteri, memuru, sağlık teknisyeni aynı derecede önemlidir.

-Hastanelerde binlerce 4D’li işçinin (sekreter, güvenlik personeli, hasta bakıcı, temizlik personeli, yemek servis elemanı) ek ödemelerin dışında bırakılmasını kabul etmiyoruz.

Farklı istihdam ve ücret rejimlerini kabul etmiyoruz. 3 ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil insanca yaşam için temel ücret artışı istiyoruz.

emek.org.tr

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar