Cerrahpaşa’da ayrımcılığa Son!

“Sağlık emekçilerinin hakları ödenmez’ diyorlar… doğru, haklarımız ödenmiyor!” yaşamını riske atarak mücadele eden bir sağlık emekçisi, ‘pandemi ücretleri’ konusunda yaşadıkları eşitsizlik ve ayrımcılığı anlatıyor. Sağlık emekçileri, üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışı istiyor. Bu ücretlerin de yoksulluk sınırı üzerinde olması gerektiğine vurgu yapıyorlar. ‘Pandemi ücreti’nden yüksek oranda veya […]

“Sağlık emekçilerinin hakları ödenmez’ diyorlar… doğru, haklarımız ödenmiyor!” yaşamını riske atarak mücadele eden bir sağlık emekçisi, ‘pandemi ücretleri’ konusunda yaşadıkları eşitsizlik ve ayrımcılığı anlatıyor.

Sağlık emekçileri, üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışı istiyor. Bu ücretlerin de yoksulluk sınırı üzerinde olması gerektiğine vurgu yapıyorlar.

‘Pandemi ücreti’nden yüksek oranda veya düşük oranda yararlananlara karşılık bazı sağlık emekçisi grupları bu destek uygulamasından hiç yararlanamıyor. Yaşamsal riskler altında çalışan ve emeğinin karşılığını alamayan sağlık emekçileri ise çok tepkili…

Üniversite hastaneleri önlerinde sağlık emekçilerinin alkışlı gösterileri, dün de devam etti.

Birçok yerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde de sağlık emekçileri alkışlarla uygulamayı protesto ettiler.

Üniversite Hastaneleri Önünde “Pandemiyle Mücadelede Ayrımcılık Olmaz, Üniversite Hastaneleri Çalışanlarının Hakları Gasp Edilemez” Eylemleri Gerçekleştirildi.

  

  

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendikası (SES) bağlı Şube/temsilcilikleri yaygın eylemler düzenlerken, Devrimci-Sağlık İş Sendikası ve tabip odaları da destek verdi.

Salgın dönemi performans uygulamasında eşitsizlik yapılıyor, işte hemşire ve sağlık emekçileri buna tepki göstererek ayrımcılığın son bulmasını istiyor. Örneğin Cerrahpaşa hastanesinde büroda çalışan ve hatta hastaneye dahi geldiği şüpheli profların maaşları yüksek olduğu için ‘pandemi ödemesi’nden çok yüksek ücretleri aldığı, örneğin doktorlara 6.000 tl ödenirken hemşirelere 1.000 tl, ile 20 tl arasında performans ücreti, diğer sağlık emekçilerine ise hiç ödeme yapılmadığı anlatılıyor. Corona riskine karşı çalışan laboratuvar teknisyeni, eczacı, temizlik ve hastabakıcı gibi emekçi grupları bu ödemelerden hiç yararlanmıyor.

Dünkü eylemin video kayıtlarında da bu durum çok net ifade edilerek eşitsizliğe ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması talep edildi.

Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesi bahçesinde yapılan eylemi engellemeye çalışan polis, sendika üyesi Mahmut Konuk’u gözaltına alınmıştı.

Üniversite hastaneleri önünde yapılan eylemlerde okunan açıklama metni şöyledir:

Pandemiyle Mücadelede Ayrımcılık Olmaz

“Üniversite Hastaneleri Çalışanlarının Hakları Gasp Edilemez!

Üniversite hastaneleri salgın döneminde Covid 19 hastaların tedavi edildiği en yoğun pandemi hastaneleri görevi üstlenmiş, tüm kaynaklarını pandemiyle mücadeleye ayırmıştır.

Küresel salgının ortaya çıkması sonrası Sağlık Bakanı tüm sağlık emekçilerine üç ay boyunca tavandan ek ödeme vereceğini ilan etmiş ve 24.03.2020 tarihli resmi gazetede gerekli mevzuat değişikliği yapılmıştır.

Üniversite hastanelerin pandemi hastanesi olmaları ve elektif vaka kabul etmemesi nedeniyle döner sermaye gelirlerindeki azalma öngörülerek aynı dönemde Maliye Bakanlığı tarafından Üniversite Hastanelerinin destekleneceği ilan edilmiştir. Ancak süreç bu şekilde gelişmemiş, 54 kamu üniversitesinde görev yapan sağlık emekçilerine Mayıs ayı gelmesine rağmen Mart ayı tavandan ek ödemesi yapılmamıştır.

Üniversite hastanelerinde görevli 130 binden fazla sağlık emekçisi bu durumdan kaynaklı hak kaybına uğramıştır.

Pandemi süresinde tüm riskleri göze alıp mücadeleyi sürdüren sağlık emekçilerinin emeği Üniversite Hastanelerin ekonomik sıkıntıları var denilerek gasp edilemez. Hükümetin bir an önce tüm giderleri göz önünde bulundurarak üniversite hastanelerine yeterli kaynak aktarması gerekmektedir. Üniversite hastaneleri de öncelikle kaynaklarını sağlık emekçilerinin hak edişlerine harcamak zorundadır.

Sağlık emekçilerinin hakkı olan üç ay tavandan ek ödemeleri tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ödenmelidir.

Yaşanan bu son gelişme de göstermektedir ki, döner sermaye kapsamındaki ek ödemeler sağlık emekçilerinin ekonomik kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Nihayetinde pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan ödeme mağduriyetleri ve adaletsizliği gidermemiş, aksine arttırmıştır.

Yapılması gereken temel ücretlerin artırılmasıdır. En düşük temel ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.

Pandemi süresince tüm sağlık emekçilerine çift maaş verilmeli, bir yıl süresince yıpranma payı ve 1 derece ilerleme verilmelidir.”

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar