Resim üstü başlığı: İki yeni KHK ile 3974 kamu çalışanının işine son verildi.

Barış bildirisi imzacısı 66 akademisyen işten çıkarıldı. Ayrıca evlilik programları yasaklandı. 14 dernek kapatıldı. Yargıtay’dan 19, YSK’dan 6, HSYK’dan 6 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığı’nda görevli 1127 memurun görevine son verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan daha önce ihraç edilen 34 kişi ise görev iade edildi.Yeni KHK ile Bekçi ve Korucu kadrosundan 7 bin kişi işe alınıyor. […]

Barış bildirisi imzacısı 66 akademisyen işten çıkarıldı.

Ayrıca evlilik programları yasaklandı. 14 dernek kapatıldı. Yargıtay’dan 19, YSK’dan 6, HSYK’dan 6 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığı’nda görevli 1127 memurun görevine son verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan daha önce ihraç edilen 34 kişi ise görev iade edildi.Yeni KHK ile Bekçi ve Korucu kadrosundan 7 bin kişi işe alınıyor. Bunların sigorta primlerini de devlet ödeyecek.

Bakanlar kurulunun yayınladığı yeni KHK lerde “Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında” başlığını taşıyan KHK eklerinde “İhraç edilen personel”, “Görevine iade edilen personel”, “Kapatılan kurum ve kuruluşlar”, “Açılmasına izin verilen kurum ve kuruluşlar” ve “İlişiği kesilen yurt dışındaki burslu öğrenciler” listeleri yer alıyor.

Kamudan ihraçlarla ilgili olarak şu gerekçeler ifade edildi.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Bu gerekçelerle 3974 çalışanın işine son verildi.

689 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumlarında görevli 484 akademisyen ve 98 idari personel kamu görevinden çıkarıldı. Daha önceki KHK’ler ile görevden çıkarılan 18 akademisyen ise göreve iade edildi.

Barış Bildirisi İmzacısı 66 Akademisyen İşten Çıkarıldı

Mersin Üniversitesinde “Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı barış bildirisine imza atan 66 akademisyen, 689 sayılı KHK ile ihraç edildi. Daha öncesinde sözleşmeleri yenilenmediği için üniversite ile ilişiği kesilen akademisyenlerin isimleri de ihraç edilenler listesinde yer aldı. Konu hakkında görüş bildiren İnsan Hakları Derneği Mersin Şube Sekreteri Avukat Özgür Çağlar, “Sözleşmesi yenilenmediği için üniversite ile ilişiği kesilen akademisyenlerin yasal bir süreç başlatma hakları vardı. Bugün yayınlanan KHK ile hukuki yollardan hak arama mücadelesinin önü kesilmiştir” dedi.

Mersin Üniversitesinde ihraç edilen barış akademisyenlerinin isimleri şöyle: Ali Ekber Doğan, Atilla Güney, Ayşe Devrim Başterzi, Ayşe Gül Yilgör, Bediz Yılmaz Bayraktar, Bermal Aydın, Çetin Veysal, Esin Gülsen, Eylem Çamuroğlu Çığ, Galip Deniz Altınay, Hakan Altun, Hakan Mertcan, Melahat Kutun Gürgen, Metin Altıok, Mustafa Kalay, Mustafa Şener, Selim Çakmaklı, Serdar Ulaş Bayraktar, Tolga Tören, Veli Mert, Yasemin Karaca.

Ayrıca Yardımcı Doçent Özgür Müftüoğlu’nun Marmara Üniversitesindeki işine son verilirken, Profesör Doktor İrfan Açıkgöz’ün de Dicle Üniversitesiyle ilişkisi kesildi.

Kapatılan 47 kurum ve kuruluşun arasında Yürüyüş Dergisi de yer alıyor.

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar