Phaselis’de hukuksuzluğa son!

Phaselis’deHukuksuzluğa devam mı edilecek? Yoksa Yargı kararına uyulacak mı?

Hukuksuzluk devam etmesin! 13.04.2023 günü Antalya 3.İdare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen SA-FA restorasyon şirketi asker korumasında inşaat malzemelerini sahaya taşıyarak hukuku çiğnediklerini gösterdi.

Phaselis’de hukuksuzluk son bulmalıdır.

13.04.2023 günü Antalya 3.İdare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen SA-FA restorasyon şirketi asker korumasında inşaat malzemelerini sahaya taşıyarak hukuku çiğnediklerini gösterdi.

Yargı kararına uymaları ve inşaat işlerini durdurmaları gerekiyor.

Bölge halkı ve çevre/doğa/kültür mirası koruyucuları; haklı tepkiler ve güçlü örgütlenmelerle hukuksuzluğa ve yıkıma karşı duracakları açıktır.

Phaselis inşaat projesine mahkeme yürütme durdurma kararı verdi.

Doğaya, kültür mirasına zararlı bir proje:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu projenin Kemer’de bulunan Phaselis antik kentine ve milli parka zarar vereceği savunulan dava dilekçesinde, “658 sayılı İlke kararına uydurulmaya çalışılan bu ihalede, çevresel duyarlılık, kamu yararı, ileride topluma aktarılacak ekolojik yarar ve tarihi değerlerin korunması amacının bulunmadığı, 1. Derece Arkeolojik Sit alanında yapılabilecek uygulamaların çok sınırlı olduğu, ihale ile alana beton döküleceği, oyun parkı, cankurtaran alanı restoran ve büfe alanlarının kurulacağı, Bakanlığın iki ayrı koyda uygulamaya başladığı bu proje kapsamında günübirlik tesislerin, restoran, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, cankurtaran ünitesi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapının inşa edileceği, bin metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılacağı, 2863 sayılı kanun ve 658 sayılı İlke Kararı açıkça ihlal edildiği, 1.Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde günübirlik alan oluşturulamayacağı, kalıcı yapı yapılamayacağı, dava konusu alanın aynı zamanda milli park alanı olduğu, yapılan projede ve ihalede Kıyı Kanununa da muhalefet edildiği, kıyılara doğal dokuyu bozucu uygulamaların yapılamayacağı” ileri sürülerek projenin iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilmişti.

Ve mahkeme kararı:

Peyzaj Mimarları Odası’nın açtığı davayı gören Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin kararında şu ifadelere yer verildi: “Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşine ait 30.01.2023 tarihinde onaylanan 2022/1512795 ihale kayıt numaralı ve 3438225 sayılı ihale kararının bulunması ve yapım işinin uygulanması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması sebebiyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 Sayılı Yasanın 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, 13/04/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Hukuksuzluk ve keyfilikler son bulmalıdır.

Emek.org.tr

.

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar