KAZDAĞLARI EKOLOJİ PLATFORMU KURULDU

67 bileşenin bir araya gelerek oluşturduğu platform: “Kirazlı altın madeni’nden Çırpılar kömürlü termik santraline, Tuzla Köyü jeotermal enerji santrallerinden Madra Dağı bölgesindeki madencilik faaliyetlerine ve Madra Barajı havzasına yayılan maden atıklarına, Halilağa Bakır Ocağı’ndan Atıkhisar Barajı dibindeki Koza Altın Madeni’ne, Biga Yarımadasını saran termik santrallerden tüm bölgeye yayılmış rüzgar enerji santrallerine ve metalik madencilikden taş […]

67 bileşenin bir araya gelerek oluşturduğu platform: “Kirazlı altın madeni’nden Çırpılar kömürlü termik santraline, Tuzla Köyü jeotermal enerji santrallerinden Madra Dağı bölgesindeki madencilik faaliyetlerine ve Madra Barajı havzasına yayılan maden atıklarına, Halilağa Bakır Ocağı’ndan Atıkhisar Barajı dibindeki Koza Altın Madeni’ne, Biga Yarımadasını saran termik santrallerden tüm bölgeye yayılmış rüzgar enerji santrallerine ve metalik madencilikden taş ocaklarına Kazdağları ve yöresi talan ve rant politikalarının işgali altındadır.” Tespitiyle daha güçlü bir mücadele hedefliyor.

Bu temel tespitin yapıldığı basın açıklamasıyla; Kazdağları’ndan Madra’ya kadar Biga Yarımadası’nda ve çevresindeki tüm ekolojik yıkım projelerine karşı mücadele etmek üzere bir araya gelen örgütlerin ve bireylerin oluşturduğu Kazdağları Ekoloji Platformu (KEP) kuruldu.

09.02.2021 günü çevrim içi olarak düzenlenen “Kazdağları Ekoloji Platformu Kuruluş Deklarasyonu Basın Toplantısı” sonuçlandı. Toplantı KEP eş sözcüleri Süleyman Eryılmaz ve Hülya Kurt‘un basın açıklamasını okumasıyla başladı ve basın mensuplarının sorularıyla devam etti. Bir saat süren toplantıda, ekoloji mücadelesinin nasıl büyütüleceği üzerine yeni yol ve yöntemleri üzerine konuşmalar yer aldı.

“Ekolojik yıkım tehditinin daha da arttığı bu dönemde Kazdağları’nda bu mücadeleyi büyütmenin ve birleştirmenin zamanı gelmiştir” ifadesiyle de birleşik mücadele öne çekildi.

Basın Açıklaması sonrasında eş-sözcülerden Süleyman Eryılmaz Kazdağları Ekoloji Platformu’nun faaliyet alanı hakkında şunları söyledi; “Bakırçay’dan başlayan Balıkesir, Bandırma, Kapıdağ Yarımadası ve Biga Yarımadası toplam yaklaşık 1.700.000hektar alandır. Bu alanın 1.200.000 hektarlık kısmı metalik madencilik, taş ocağı, çeşitli enerji santralleri olarak ruhsatandırılmış durumdadır. Kazdağları Ekoloji Platformu tüm bu ruhsatlandırılmış bölgeyi mücadele alanı olarak belirlemiştir… Tüm bu alandaki ekoloji hareketleri KEP’in ya bileşenidir ya da dayanışma içerisinde bulunacağımız hareketlerdir”

Basın Açıklamasının ve tam metni ve toplam kurumsal bileşen sayısı 67 olan KAZDAĞLARI EKOLOJİ PLATFORMU’nun (KEP) bileşen listesi aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

YAŞASIN BİRLEŞİK EKOLOJİ MÜCADELEMİZ!

Tüm dünya gibi ülkemiz de ekolojik yıkım ile karşı karşıyadır. Bizlere “kalkınma” propagandası ile dayatılan ekolojik yıkımlar artık “ekokırım” noktasına gelmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi üzerine yapılan bilimsel çalışmalar da bu sürecin ekosisteme yapılan müdahalelerden kaynaklandığını göstermektedir.

Sermaye, gıda ve su başta olmak üzere yaşamın sürdürülmesi için zorunlu varlıkları kendi birikim rejimine sokmak için savaşlar, siyasi hak gaspları ve antidemokratik uygulamalara başvurmaktadır. Sermaye doğanın tüm varlıklarını meta olarak görmekte ve el koymaktadır.

Kirazlı altın madeni’nden Çırpılar kömürlü termik santraline, Tuzla Köyü jeotermal enerji santrallerinden Madra Dağı bölgesindeki madencilik faaliyetlerine ve Madra Barajı havzasına yayılan maden atıklarına, Halilağa Bakır Ocağı’ndan Atıkhisar Barajı dibindeki Koza Altın Madeni’ne, Biga Yarımadasını saran termik santrallerden tüm bölgeye yayılmış rüzgar enerji santrallerine ve metalik madencilikden taş ocaklarına Kazdağları ve yöresi talan ve rant politikalarının işgali altındadır.

Bu uygulamalara karşı ülkemizin her yerinde ekoloji mücadelesi yükselmekte olup, bölgemizde de uzun süredir başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Ekolojik yıkım tehditinin daha da arttığı bu dönemde Kazdağları’nda bu mücadeleyi büyütmenin ve birleştirmenin zamanı gelmiştir.

Ekolojik bir yaşamı savunan ve bu yaşamı hayata geçirmek üzere ekolojik dengeyi gözeten, doğal ve kültürel varlıkları koruyan, iklim, gıda ve su krizi gibi sorunlara yol açan ve çevresel yıkıma neden olan politikalara karşı mücadele eden demokratik kitle örgütleri, platformlar, sendikalar, meslek örgütleri, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, partiler ve gönüllü bireyler olarak bir çatı altında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu çatımızın ismi “Kazdağları Ekoloji Platformu” dur.

9 Şubat tarihi itibariyle, bir süredir sabırla inşaa ettiğimiz Kazdağları Ekoloji Platformu’nun kuruluşunu ilan etmekten mutluluk duyuyoruz. Kazdağları’nda ve Kazdağları çevresinde ekolojik mücadeleyi yılmadan sürdüreceğimizi duyurmak isteriz.

TAHAKKÜM VE HİYERARŞİNİN HER TÜRÜNE SON

Yeni bir toplumsallığı nasıl öreceğimizin ipuçlarını ekoloji mücadelesi bize sunmaktadır. Platform olarak, her türlü eşitsizliğe, sömürüye, türcülüğe, cinsiyetçiliğe, tahakküm ve hiyerarşinin her biçimine özellikle de cinsiyet kimliği ve yönelim ayrımına karşı koyacağız. Kararlarımızı hep birlikte, meclisimizde önümüze koyduğumuz ilkesellik çerçevesinde alacağız.

Ekolojik yaşamdan ve üretimden yana olan platformumuz, isimlerin değil mücadelenin ön planda olduğu, ataerkiye karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir mücadele pratiği ortaya koyarak bölgesel ve küresel yıkım projelerine karşı etkin ve demokratik bir duruş sergileyecektir.

EKOLOJİK YAŞAM MÜMKÜN

Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirerek, ekolojik bir yaşamın ve üretiminin inşaası için çeşitli projeler ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bilimsel ve sanatsal çalışmalarla da bu projeleri güçlendireceğiz. Kazdağları ve yöresinin yaban hayatını, gelecek neslin yaşam hakkını şirketlerin kâr hırsı ile yok etmesinin karşısında, kurda kuşa yaşam kaynağı olan bereketli topraklarımızı, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı yok edecek, havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletecek her türlü faaliyetin karşısında Kazdağları’nın her ağacını tek tek savunacağız.

Kuruluşu itibariyle & kurumsal ve & bireysel bileşeni olan platformumuz yeni katılımlara açıktır. Kazdağları Ekoloji Platformu’nun kuruluşunun ekoloji mücadelemize daha fazla güç kazandıracağına olan inancımızla, tüm yaşam savunucularını mücadelemize omuz vermeye ve Kazdağları’na sahip çıkmaya çağırıyoruz.

KAZDAĞLARI HEPİMİZİN

 

KAZDAĞLARI EKOLOJİ PLATFORMU

KAZDAĞLARI EKOLOJİ PLATFORMU BİLEŞENLERİ

Toplam Kurumsal Bileşen Sayısı : 67

ÇEVRE ÖRGÜTLERİ

1 Agonya Dayanışması

2 Agonya Doğa Koruma Girişimi

3 Artur Çevre Platformu

4 Ayvalık Tabiat Platformu

5 Balıkesir Çevre Platformu

6 Balya ve Köyleri Çevre Platformu

7 Bayramiç Dayanışması

8 Biga Ekoloji ve Yaşam Platformu

9 Bozcaada Forum

10 Burhaniye Çevre Platformu

11 Çan Çevre Derneği

12 Edremit Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu

13 Ekoloji Birliği

14 Ekoloji Okumaları Grubu

15 Gökçeada Gönüllüleri Derneği

16 Gömeç Çevre Platformu

17 Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği

18 Güney Marmara Dayanışması

19 Her Yer Kazdağları

20 Kapıdağ Dayanışma Platformu

21 Karadağ Dayanışması

22 Kazdağı Doğal ve Kültürel Var. Koruma Der.

23 Kazdağları İstanbul Dayanışması

24 Kazdağları Kardeşliği

25 Orhanlar Dayanışması

26 Yeşil Yenice Dayanışması

MESLEK ÖRGÜTLERİ

1 Çanakkale Tabip Odası

2 İnşaat Mühendisleri Odası Çanakale Şb.

3 Harita Mühendisleri Odası Çanakkale Tem.

4 Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi

SENDİKALAR

1 Büro Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi

2 Disk Emekli Sen Çanakkale Şubesi

3 DİSK Genel İş Çanakkale Şubesi

4 Eğitim İş Çanakkale Şubesi

5 Eğitim Sen Çanakkale Şubesi

6 Sağlık Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi

7 Tarım Orkam Sen Çanakkale

8 Tarım Orman İş Sendikası Çan. İl Temsilciliği

9 Tüm Bel Sen Çanakkale

10 Tüm Emekli Sen Çanakkale Temsilciliği

DİĞER DERNEKLER/kurumlar

1 A-Fark Derneği

2 Altı Nokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi

3 Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği

4 Çanakkale Sivil İnsiyatif

5 Çanakkale Vegan İnsiyatifi

6 Gökkuşağı Dergisi

7 HALK EVLERİ Derneği Çanakkale Şb.

8 İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi

9 Pir Sultan Abdal Derneği Çanakkale Şubesi

10 Tüketiciyi Koruma Derneği Çanakkale Şubesi

KOOPERATİFLER

1 Bayramiç Değişim Kooperatifi

2 Bayramiç Kadın Koop. Girişimi

SİYASİ PARTİLER

1 CHP Çanakkale İL Başkanlığı

2 HDP Çanakkale İl Başkanlığı

3 Yeşil Sol Parti Çanakkale

4 HDK-Çanakkale

5 TİP Çanakkale

6 SYKP Çanakkale ve Balıkesir Temsilciliği

BİRLİKLER

1 Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği

SANAT ÖRGÜTLERİ

1 Çanakkale Sanatçı İnsiyatifi-SUB

2 Kazdağları Sanatçı Dayanışması

KADIN-LGBT+ ÖRGÜTLERİ

1 Çanakkale Kadın Dayanışması

2 Çanakkale Kadın Platformu

3 Çanakkale Kadın Savunması

4 Çanakkale LGBTİ İnsiyatifi

5 Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi

YÜRÜYÜŞ GRUPLARI

1 Ç 17

BİREYSEL KATILIMLAR

1 Ersin Ergenekon

2 Hayrettin Geçkin

3 Kamile Manav

4 Kubilay Özben

5 Muzaffer Bayraktar

6 Süleyman Eryılmaz  (YeşilDireniş-İSMAİL AKYILDIZ)

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar