İliç’te doğa yıkımına, işçi sömürüsüne son!

İliç yağması dursun! İliç’teki altın maden sahası genişletme talebi mahkemede… Reddi hakim talebi duruşmayı erteletti.

Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni Alanının Genişletilmesini İstemiyoruz!

Çevreciler ve İliç halkı, İliç maden sahasının genişletilmesi tehlikesi karşısında şirket ve mahkeme önünde yaptıkları açıklamalarla İliç yağmasına son verilmesini istedi

TMMOB’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına İliç’teki Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi projesine karşı açtığı davanın duruşması görüldü. Reddi hakim talebi olması nedeniyle duruşma ertelendi.

T24 haberine göre, ÇED raporunun iptali için dava açan Sedat Cezayirlioğlu, madene karşı 8 yıldır mücadele verdiğini belirterek  “Dava açıyorum ama beni keşfe almıyorlar. Bu dava, benim dosyam açısından, usulden reddedilmelidir” dedi. Duruşmada, mahkeme heyetine altın madeninin çevrede yarattığı tahribatı gösteren fotoğrafı gösteren Cezayirlioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İzin vermeniz durumunda yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki bu çukurlara yeni yüzlerce derin çukurlar eklenecektir.  Günlük 700 ton asit geliyor, 45 dakikada bir İliç ilçesine zehirli kimyasallar taşıyan tankerler giriyor. Bu proje Tunceli’nin ilçelerini de içine alıyor. Mahkeme kararları ile sabit tonlarca siyanür nehre karıştı. Ben bunu kamuoyunu duyurdum diye benim hakkımda soruşturma başlattılar, yargılıyorlar.  Çevreyi Çevre Şehircilik Bakanlığı’na karşı korumaya çalışıyoruz. 39 kimyasal kullanıyorlar, 23 tanesi direkt kanserojen içeren maddeler. İlçede kanser hastalıkları arttı, kansere yakalanan işçilerin hemen işine son veriliyor”

Kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz, dün yapılan açıklamalar da önemliyi. Bildiriyi aktarıyoruz.

“Türkiye’nin ikinci en büyük altın madeni sahası olan Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Çöpler Altın Madeni alanı 3 kat daha genişletilmek isteniyor. 66 milyon ton siyanürü buharlaştırarak atmosfere verecek olan, doğamızı ve sağlığımızı hiçe sayan bu kapasite artışını istemiyoruz!

Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni 2010 yılından beri Kanadalı Anagold Şirketi ve Yerli ortağı Çalık Holding ile beraber yürütülen vahşi altın madenciliği faaliyetleri kadim coğrafyamızı yaşanmaz hale getirmiştir. Basra Körfezi’ne kadar etkisi olabilecek bir alanı tehdit etmektedir.

Karadeniz sınırlarındaki tüm şehirleri etkisi altına alan ve kazanın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen etkilerinin devam ettiği, kanser oranlarının artışına sebep olan Çernobil vakasının ikinci versiyonu İliç’te yaşanan siyanür kazaları ve aktif siyanür kullanımı ile Erzincan İliç ve komşu şehirlerde de yaşanacaktır!

Çöpler Altın Maden sahası, Kazdağları’ndaki 350 bin ağacın katledildiği altın maden sahasının üç katı büyüklüğünde!

1.746,52 hektar gibi büyük bir alanı kaplayan Çöpler Altın Madeni Kompleksi, Ekim 2021’de onaylanan Çed (Çevre Etki Değerlendirme) raporu ile ikinci kez kapasite artırımı izni aldı.

TMMOB’un ÇED Olumlu kararının iptali davasının 13 Nisan 2022’de keşif ve bilirkişi incelemesi olmuştu, yarın 30 Kasım 2022 saat 10.30’da da bu iptal davasının duruşması görülecek Erzincan İdari Mahkemesi’nde. Bizler doğa ve yaşam savunucuları olarak ÇED olumlu kararının iptal edilmesini ve kapasite artışının asla gerçekleşmemesini istiyoruz!

Anagold Şirketi’nin Ankara ana merkez ofisi binası ve Türk ortağı Çalık grubunun İstanbul binaları önünde mahkeme saati ile eş zamanlı, ÇED olumlu kararının iptal edilmesi ve kapasite artışının gerçekleşmemesini bir kez daha muhataplarına haykırmak için tüm doğa ve yaşam savunucularını saat 10.30’da adresleri paylaşılacak şirket binaları önünde toplanmaya davet ediyoruz!

İliç maden sahasında çalışan işçiler eylemde…

İşçiler hangi koşullarda çalışıyor? Örgütlenme ve mücadele konusunda ne yapıyorlar?

Birkaç gün önce eylem yapan Erzincan’da Anagold Altın Madeni şirketi için taşeronluk yapan Çiftay Madencilik’te çalışan 900 işçi iş bırakmıştı. İşçilerin talepleri şöyleydi:

“İşyerinde çalışma barışının tesis edilmesini talep ediyoruz”

“Son zamanlarda yaşanan olumsuz olaylar ve banka promosyonu konusundaki eksik bilgilendirmelerden kaynaklı işyerinde çalışma barışı sekteye uğramış, işçiler arasında işverene karşı hayal kırıklıkları yaşanmıştır. İşini ve ekmeğini seven biz çalışanlar, işyerinde yaşanan bu olumsuz durumun Çiftay Şantiyesi idaresinin vereceği sözlerle ortadan kalkacağına inanıyoruz. Hepimiz, işimizi zamanında ve en verimli şekilde yapıp ailemize helal ekmek götürmek için çalışıyoruz. Bu durumun sekteye uğramaması için İliç Şantiyesi işçileri olarak aşağıdaki taleplerimizin gerçekleştirilmesini ve işyerinde çalışma barışının tesis edilmesini talep ediyoruz.

  1. Haksız yere işten atılan arkadaşlarımızın tümünün işe iadesini,
  2. Banka promosyonu konusunda işverenin işçileri şeffaf, açık ve net bir şekilde bilgilendirmesini,
  3. Banka promosyonu görüşmelerinde çalışan temsilcilerinin gözlemci olarak görüşmelerde yer almasını,
  4. İşçilerin üst işveren Anagold işçileri olmak üzere diğer taşeronların aldığı banka promosyonuna yakın miktarlarda almasının sağlanması için işveren tarafından gerekli çabanın gösterilmesini ,
  5. İşyerinde sendikal faaliyetlerin engellenmemesini talep ediyoruz.

Yukarıdaki taleplerimiz gerçekleşmesi halinde işyerinde iş huzuru tesis edilmiş olacaktır. Çiftay işçileri olarak ekmeğimiz için çalışmaya devam edeceğiz.”

Tehlike: İliç Çöpler Altın Madeni yetmedi, sıra Munzur’da, Ovacık’da, Kemaliye’de, Malatya’da, Sivas’ta…

Araştırma konuları:

-Küresel Emperyalizmin, Siyasi İktidarın özel milletvekiline ”ÖZEL STATÜLÜ ALTIN VE MADEN SAHALARI” mı tahsis ediliyor?

-Maden şirketlerinde Yabancı işçiye 2 yıl, yerli işçiye 5 yıl çalışma hakkı?

-İşçilerin tetkik ve tedavileri neden saklanıyor?

-Yabancı işçiye 50-60 bin TL maaş, 45.ooo bin promosyon, yerli işçiye 8.500 tl maaş!

İşçi sağlığı, eşit işe eşit ücret ve adil çalışma koşulları açısından da maden sahası çalışma koşulları incelenmelidir.

Çevrecilerden gelen bu soruları da paylaşmak istedik.

Emek.org.tr

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar