Örtülü ödenekler nereye harcanıyor?

Örtülü ödenek harcaması yılın ilk üç ayında rekor kırdı. 2017 yılının ilk üç ayında 682 milyon 450 bin lira harcandı. Gizli ödenek ve harcama kalemleri özel yasası gereği açıklanmıyor. Paranın nereye harcandığını harcamayı yapan Başbakan, Cumhurbaşkanı ve ödeneği harcamaya yetkili kişi biliyor. Gerçek Gündem’in, Maliye Bakanlığı 2017 yılı bütçe verilerine dayanarak verdiği haberde, AKP hükümeti […]

Örtülü ödenek harcaması yılın ilk üç ayında rekor kırdı.

2017 yılının ilk üç ayında 682 milyon 450 bin lira harcandı. Gizli ödenek ve harcama kalemleri özel yasası gereği açıklanmıyor. Paranın nereye harcandığını harcamayı yapan Başbakan, Cumhurbaşkanı ve ödeneği harcamaya yetkili kişi biliyor.

Gerçek Gündem’in, Maliye Bakanlığı 2017 yılı bütçe verilerine dayanarak verdiği haberde, AKP hükümeti 2017 yılının ilk üç ayında 682 milyon 450 bin TL örtülü ödenek harcaması gerçekleştirdi. 2016 yılının ilk üç ayında gerçekleşen harcama ise 467 milyon 847 bin TL olarak gerçekleşti.

Başbakan ve cumhurbaşkanının kullanma yetkisi bulunan gizli ödenek harcamalarında bir önceki yıla göre yüzde 32 düzeyinde bir artış gerçekleşti. Gizli ödenek harcamaları kamuoyuna açıklanmadığı için hiçbir denetime de tabii tutulmamaktadır. Bu tür harcamalar devletin gizli ve derin operasyonlarında kullanılmaktadır.

Demokratik, şeffaf ve denetlenebilir işleyişe uzak bir uygulama olan “örtülü ödenek” mevcut devlet ve bütçe denetleme anlayışında sorgulanamıyor.

Vergilerimizin bu tür bir isim ve kurumsal işleyiş adı altında kullanılması dahi yolsuzluk çağrışımları yapıyor. Bu kadar yüklü harcama nereye yapılabilir ki? Devletin resmi olarak harcama yapabileceği, planlamalar çerçevesinde birçok konu olabilir ve zaten vardır.

Denetimden ve şeffaflıktan uzak bir işlem, 21. yüzyılda kabul edilebilir değildir. Ülkemizde devlet-kamu görevlilerinin, bakanların birçok yolsuzluğa karıştığı ve üstelik adaletin de işlemediği yönüyle birlikte düşünüldüğünde, örtülü ödeneklerin kaldırılması ya da açıklanması gerekir.

Örtülü ödenek gibi bir kurumsal yetki ve işleyiş toplum tarafından sorgulanamıyor ve denetlenemiyor.
Denetim dışı olağanüstü yetkiler, tek adamlık, padişahlık özlemleri ve derin devlet gibi olguların bir tarz ve kültürel olarak yaşatıldığı günümüz Türkiye’sinde, örtülü ödenek olgusunun kaldırılması şimdilik mümkün görünmüyor.

Bunun için demokrasi kültürünün, şeffaflık ve demokratik denetim olgularının kurumsal ve kültürel açılardan geliştirilmesi ve toplum yaşamda etkin olması gerekiyor.

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar