Bakanlığın “Hedef sıfır kaza” kampanyası kof çıktı!

İş cinayetleri durmuyor: üç ayda en az 582 işçi yaşamını yitirdi. Çalışma Bakanlığının 3. Hava limanında büyük bir gösteriyle ilan ettiği “Hedef sıfır kaza” kampanyası boşa çıktı. Devletin ilan ettiği ancak çalışmalarını yürütmediği  “Hedef sıfır kaza” kampanyasının eksen alındığı inşaat sektöründe üç ayda iş cinayetlerinde en az 128 işçi yaşamını yitirdi. Ekonomide lokomotif olarak kabul […]

İş cinayetleri durmuyor: üç ayda en az 582 işçi yaşamını yitirdi.

Çalışma Bakanlığının 3. Hava limanında büyük bir gösteriyle ilan ettiği “Hedef sıfır kaza” kampanyası boşa çıktı. Devletin ilan ettiği ancak çalışmalarını yürütmediği  “Hedef sıfır kaza” kampanyasının eksen alındığı inşaat sektöründe üç ayda iş cinayetlerinde en az 128 işçi yaşamını yitirdi.

Ekonomide lokomotif olarak kabul gören İnşaat sektörü, Çalışma bakanlığının 2017 Mayıs ayı başında ilan ettiği  “Hedef sıfır kaza” kampanyası sürecinde durmadı ve ölüm üretmeye devam ediyor.

İnşaat sektörü şirketlerinin yoğun devlet desteği gördüğü ve çok yönlü teşvikleri de aldığı çok açık, ancak AKP döneminde de iş cinayetleri hız kesmiyor. İSİG raporunda haklı bir biçimde şu şekilde ifade ediliyor: “inşaat sektörü yalnızca ranta açılan kamu malları üzerinden değil diğer yandan da yasal düzenlemeler ve teşviklerle güçlendirildi. Vergi bağışıklıkları, işverenin prim yüklerini azaltma, tüketimi canlandırma ve kamu yatırımları ile destekleme politikaları sonucu sermayedarlar daha da büyüdü. Kentsel dönüşüm, Mütekabiliyet Yasası, devlet teşviki ve KDV ile ilgili yasal düzenlemeler eliyle şirketlerin zenginliklerine zenginlik katıldı.” Ancak iş cinayetleri konusunda engelleyici denetimlerin zayıflığı ve şirketlerin maliyet artıran önlemlerden kaçınması sonucu iş cinayetleri “süreklilik” özelliği kazanarak çalışma yaşamımızın ayrılmaz parçası olmaya devam etmektedir.

İş cinayetleri sonrası gündeme gelen yargısal süreçlerin uzun zamana yayılması ise bu alanda yaşanan “adaletsizlik” örneği oldu. Yıllardır süren iş cinayeti davaları sonuç çıkmayan kör mücadele örneği sürdürülmeye devam ediyor.

“Hedef sıfır kaza” kampanyasının ilan edildiği 13 Mayıs ve 13 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki üç aylık süreçte en az 582 işçi yaşamını yitirdi. İSİG verilerinde ayrıntı şöyle:

Mayıs ayında (13-31 Mayıs arası) en az 104 işçi,

Haziran ayında en az 170 işçi,

Temmuz ayında en az 207 işçi,

Ağustos ayında (1-12 arası) ise en az 101 işçi yaşamını yitirdi.

İnşaat sektörünün AKP ve devlet tarafından korunması, onların daha cesur bir biçimde ve kar hırsıyla kuralsız çalışmalar yürütmesine neden oluyor. Bu durum ise iş cinayetlerini azaltacak önlemlerin alınmasını engellemektedir.

İş cinayetlerinin engellenmesinde kurumsal denetim ve caydırıcı cezalandırma yanı sıra kurumsal sorumlulukların yerine getirilmesi çok önemlidir

 

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar