Emeğin Sözü: sendika hakkı engellenemez!

Çalışma yaşamında hukuk işlemiyor! Pegasus ve Denim kumaşçılık şirketleri,  işçilerin demokratik haklarını gasp ediyor, sendikalı çalışmak isteyen emekçiler baskı görüyor işten atılıyor. Patronlar 4857 sayılı iş kanunun ve 6356 sayılı sendikalar yasasını açıktan çiğneyerek hukuksuzluk yapıyor. SGK olsun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ve yargı olsun; tümü de bu hukuksuzluklara seyirci kalıyor! SGK teftiş kurulları iş […]

Çalışma yaşamında hukuk işlemiyor!

Pegasus ve Denim kumaşçılık şirketleri,  işçilerin demokratik haklarını gasp ediyor, sendikalı çalışmak isteyen emekçiler baskı görüyor işten atılıyor.

Patronlar 4857 sayılı iş kanunun ve 6356 sayılı sendikalar yasasını açıktan çiğneyerek hukuksuzluk yapıyor. SGK olsun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ve yargı olsun; tümü de bu hukuksuzluklara seyirci kalıyor! SGK teftiş kurulları iş yapamıyor, SGK ve bakanlıklar sessizliğini bozmuyor!

İşçi aleyhine bozulmuş yargı sistemi “adalet umuduyla” yıllara yayılarak işçilerin sendikalaşmaları köreltilerek baskı altında tutulmak isteniyor. Üstelik bu hukuksuzluk, patronlara/sermayeye açık bir destek anlamında yıllardır yaygın biçimde yaşanıyor.

Sendikasızlığın, hukuksuzlukların, baskı ve sömürünün yaşandığı işyerlerinde sıklıkla sorulan “işçiler, mücadeleci sendikalar ve emek dostu halk örgütleri ne yapacak?” sorusu da önümüze geliyor.

Bu sorunun çok kısa bir yanıtı var. İşçi sınıfı bilinciyle örgütlenmek ve haklarımız için mücadele içinde olmak… Sendika hakkından geri adım atmadan disiplinli bir işçi örgütlülüğü ve birliği sağlamak, bunun üzerinden talepleri ve hakları gündeme getirmek, sendikayı işyerine sokarak TİS hakkına ulaşmak… İşte bunlar insanca koşullarda çalışabilmek ve ekonomik-sosyal haklara sahip olarak yaşamak için temel alınmalıdır. İşçiler, işyerlerinde işçi iradesini ve müdahale gücünü açığa çıkaracak demokratik işleyiş ve katılımları önemseyecek “işçi komitesi” tarzında, işçi tabanında kitle örgütlenmelerini güçlendirmelidir. Bu tarz ile gerekirse sendika işyerine girinceye özellikle gizlilik içerisinde yürütülmelidir. Dayanışma ve mücadele korunmalıdır. İşte bu süreçte öncü işçilere önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Sendikaya ve sendikal çalışmaya sahip çıkılarak, en kısa zamanda işçiler daha çok zarar görmeden işyerine sendika sokulmalıdır. Üretimden gelen güç örgütlü bir biçimde kullanılarak; işverene ve hükümet ve SGK dahil tüm resmi kurumlara kabul ettirme mücadele sürecine kararlılıkla girilmesi kaçınılmazdır. Emek güçlerinin birlik beraberlik içerisinde olmaları ise önemli bir dayanışma anlamında kendisini göstermelidir, ki buna da çok ihtiyaç vardır.

Pegasus ve Denim Kumaşçılıkta ne oluyor?

Çalışma yaşamında hukuksuzluk aldı başını gidiyor. Pandemi koşulların fırsata çeviren düşük ücretle işçi çalıştıran işyerlerinde, sendikal çalışma yürüten işçilere yönelik baskı ve işten atılma dahil birçok hukuksuzluk yaşanıyor. Patronlar pandemi koşullarını fırsata çevirerek sömürüyü artırarak kazançlarını çoğalttı. Ekonomik demokratik haklarını talep eden işçilere ve sendikalara karşı saldırgan tutumlar alarak baskılarını artırdılar.

Şimdilerde Pegasus Hava Yolları ve Denim Kumaşcılık’ta sendikal örgütlenme hakkı engellenerek hukuksuzluk örnekleri devam ettiriliyor. İşçiler sendikalara üye oldukları ve sendika hakkını kullandıkları için işten atılıyor, çalışanlar üzerinde şiddet dahil yoğun baskılar uygulanıyor. SGK ve bakanlık ise seyrediyor!

Sabiha Gökçen Hava limanı ağırlıklı olarak Pegasus’ta Nakliyat-İş sendikasının örgütlenme çalışmaları hızlanmış ve işçiler sendikaya yönelmişken; 2 Temmuzda yabancı pilotlar, kabin görevlileri yer hizmetleri grubundan 40 emekçi yasadışı biçimde işten çıkarıldı. Pegasus emekçileri pandemi koşullarında düşük ücretlerle çalıştırılıyor. Emekçiler artık bu yoksullukta iş yoğunluğunun da azalmasını isteyerek sendikalı çalışmayı tercih ediyor. Nakliyat-İş sendikası öncülüğünde hukuksuzluklara ve patron zulmüne karşı hak mücadelesi süreci başlamış durumdadır.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Denim Kumaş fabrikasında da aynı olay yaşanıyor. Uzun zamandır maaşlarına zam alamayan ve ücretleri düşük tutulan işçiler, ekonomik ve sosyal haklarının olduğu insanca çalışma koşulları için sendikalı çalışmak istediler. Ancak DİSK-Tekstil sendikasında örgütlenmek isteyen öncü ve temsilci işçiler dahil 11 işçi işten çıkarıldı. İşçiler düşük ücretlerle geçinemiyor ve sendikalı olarak TİS yaparak çalışmak istiyor. 13 Temmuz’da fabrika önünde çadır kurarak direnişe geçtiler. Sendika yönetimleri, emek dostu örgütler ve Küresel Sendika temsilcileri de destek vermeye başladı.

Özetle belirtelim ki yıllara yayılan yargı süreci işverene destek veren biçimiyle, yavaş işliyor. İşçiler bu sürecin sonunda da işsiz kalıyor ve en önemlisi o işyerinde işçiler susturulmak, sendikal örgütlenme çalışmaları kırılmış isteniyor. Arabulucu düzeni de buna hizmet ediyor. Sonuçta sendikal çalışmanın ve işçilerin ezilmesine göz yumuluyor. Patronların istediği ortam da bu.

İşverenler çalışma hukukuna uymuyor! yasalara uyma yerine işçiler sendikalı olmak istediği için onların çalışma hakkı ve demokratik örgütlenme hakkını hiçe sayma gibi açıktan suç işlenmektedir. 4857 sayılı iş kanunu ve 6356 sayılı sendikalar kanunu dahil tüm hukuk sistemi açıktan çiğniyor. Hukuk işletilmemektedir; hukukun işlemesinden sorumlu devlet kurumları da yargı ve SGK ve siyasal iktidar vb kurumlar da işveren yanlısı tutum içerisinde olduğunu sessiz kalarak göstermektedir.

İşten atılan işçiler ve sendikalar hemen bir direniş hattı örgütledi.

Direniş işletmelerdeki işçilerinin ve diğer sınıf dostlarının -sınırlı da olsa- desteği ile moral kazanarak devam ediyor. İşçilerin temel talebi işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmesi ve sendika haklarının tanınarak baskıların son bulmasıdır. İşçiler sendikalarıyla birlikte TİS yaparak çalışmak istiyor.

İşverenler bir an önce hukuk zemininde, işçi haklarına saygı göstermeleri ve hukuksuzluklardan uzak kalarak işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmeleri taleplerini karşılamalıdır.

Emek.org.tr olarak biz de bu mücadelede işçi sınıfının ve mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Emek.org.tr

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar