Demokratik örgütlenme hakkı kısıtlanamaz!

Yüzlerce demokratik kitle örgütü, AKP iktidarı tarafından TBMM ye getirilen yeni torba yasadaki anti-demokratik yasaların geri çekilmesi için ortak tavır açıkladı: KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ ANAYASAYA VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRIDIR! AKP’nin kara parayla mücadeleden Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanı’na yeni yetki tanınmasına varan yeni düzenlemeleri içeren ‘Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının […]

Yüzlerce demokratik kitle örgütü, AKP iktidarı tarafından TBMM ye getirilen yeni torba yasadaki anti-demokratik yasaların geri çekilmesi için ortak tavır açıkladı:

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ ANAYASAYA VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRIDIR!

AKP’nin kara parayla mücadeleden Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanı’na yeni yetki tanınmasına varan yeni düzenlemeleri içeren ‘Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi’ TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen, 6 kanunda değişiklik öngören 43 maddelik “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanıyor.
Sayıları 520 yi bulan emek ve meslek örgütleri, kadın örgütleri, çevre-ekoloji birlikleri, kültür ve sanat kurumu, demokratik kitle örgütleri; torba yasa teklifinin geri çekilmesi için, TBMM’nde ve kamuoyunda güçlü bir basınç oluşturuyor.
Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulunda görüşüleceğini kaydetti.
“TBMM Adalet Komisyonunda “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin” kanun teklifi kabul edildi. Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Komisyon sırasında bu yasanın amacıyla bağdaşmayacak şekilde, 7 farklı kanunda değişiklik öngörmektedir. Bunlardan Dernekler Kanunu’nda yapılmak istenen değişiklik Anayasanın birden fazla maddesine aykırılık taşımaktadır. Temel hak ve özgürlüklere müdahale sonucu doğuracaktır.
İnsan hakları örgütleriyle birlikte HDP grubunu ziyaret eden İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, olayın özünü ve taleplerini şöyle anlattı:
“Bugün çok sayıda hak ve sivil toplum örgütünün temsilcisi olarak buradayız. 400’ü aşkın sivil toplum örgütü, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi” ismiyle başlayan ama içeriğinde daha çok derneklere vesayet denetimi getiren kayyımla özdeş düzenlemelere karşı bugün Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ediyoruz. Bu teklif Anayasa’ya aykırı, örgütlenme özgürlüğüne aykırı bir teklif. AKP’nin 2004’te getirdiği dernekler kanununu tamamen ilga eden, 12 Eylül döneminin dernekler kanunun da ötesine giden, OHAL yetkilerini andıran bir düzenleme bu. Bu düzenleme yasalaşırsa sivil toplum alanı tamamen daraltılmış olur, tamamen iktidar denetimine girer. Sivil toplumu özgür olmayan bir toplum zaten özgür olamaz. Çok ciddi bir konuyla karşı karşıyayız. Basit bir konu değil. Bu nedenle biz de sizin parti olarak desteğinizi talep ediyoruz. Umuyoruz ki bu kanun geri çekilir. Sosyal tarafların görüşleri alınır. Bir nevi OHAL KHK’larını andıran bu tarz düzenlemelerin yapılmasını istemiyoruz.”
Açıklamada yasada yer alan ve avukatların mesleğini yaparken “muhbirlik” olgusunu düzenleyen teklif hukukçular arasında da tepki topladı. Avukatlık Kanunu’na göre Avukat / Müvekkil arasındaki ilişkinin niteliği gereği, avukatlar sır saklamak zorundadır. Ancak anılan düzenleme ile; “müvekkilleri adına yapılan taşınmaz alım – satım , şirket , vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle ilgili Malvarlığının yasadışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir konunun bulunması halinde bu işlemleri MASAK ( Mali suçları araştırma kurulu )’a bildirmek zorunluluğu getirmektedir.
Avukatlık mesleğinin özüne aykırı bu düzenlemeden vazgeçilmelidir. Başta hukukçu milletvekilleri olmak üzere, avukatı, kendi müvekkilini ihbar eden duruma getirecek bu düzenlemeye karşı çıkmalıdır. Avukatlar muhbirlik yapamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın örgütleri de yaptıkları açıklamalarda yasa teklifinin geri çekilmesini istiyor.

Demokratik kitle örgütlerinden yapılan açıklamada:
Hiçbir hukuki dayanağı olmadan ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan hazırlanan yasa teklifine ilişkin Türkiye’nin her yerinden çok çeşitli alanlarda çalışan 520 toplum örgütünün talebi tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerin geri çekilmesi gerektiği vurgulandı.
Çünkü teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk-gençlik hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte “hızlı kapatma” prosedürü yaratılmış olacaktır. Bu sebeple aşağıda imzası 520 sivil toplum örgütünün ortak talebini 23 Aralık 2020 günü; Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi grup başkan vekilleri ile Deva Partisi Milletvekiline ilettik.

İmzaya açık halinin devam ettiği ortak açıklamaya imza koyan demokratik kitle örgütleri listesi şöyledir:

 1. İnsan Hakları Derneği
 2. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
 3. İnsan Hakları Gündemi Derneği
 4. Hak İnisiyatifi Derneği
 5. Yurttaşlık Derneği
 6. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
 7. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
 8. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
 9. Sivil Alan Araştırmaları Derneği
 10. Civil Rights Defenders
 11. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
 12. Medya Araştırmaları Derneği
 13. Kaos GL Derneği
 14. Göçmen Dayanışma Derneği
 15. Mimoza Kadın Derneği
 16. Rosa Kadın Derneği
 17. Van Star Kadın Derneği
 18. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği-GALADER
 19. Barış Vakfı
 20. Özgür Renkler Derneği
 21. Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 22. Diyarbakır Tuay-Der
 23. Rengarenk Umutlar Derneği
 24. Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği
 25. Ardıç Dayanışma Derneği
 26. Günebakan Kadın Derneği
 27. Serhat Göç Araştırma Derneği
 28. Aydın Kadın Efeler Derneği
 29. MED TUHAD FED
 30. Alevi Düşünce Ocağı Derneği
 31. 17 Mayıs Derneği
 32. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi
 33. KESK/Eğitim Sen
 34. Şişli İşitme Ve Konuşma Engelliler Derneği
 35. Eğitim Sen Yalova Şubesi
 36. ÜniKuir – Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği
 37. Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim
 38. Van Hakkari Tabip Odası
 39. Eğitim Sen Van Şubesi
 40. Van ÇEV-DER
 41. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği
 42. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
 43. Mardin Şahmaran Kadın Platformu
 44. Ege Kadın Buluşması Platformu
 45. Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği
 46. DİSK/Genel-İş
 47. AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği
 48. Eğitim Sen Mersin Şubesi
 49. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
 50. Çukurova Göçder
 51. Yurttaş Girişimi
 52. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
 53. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
 54. Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube
 55. Aydın LGBTİ+ Dayanışması
 56. Aydın Liseli LGBTİ+
 57. Diyarbakır Şehir Plancıları Odası
 58. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği
 59. İsmail Beşikci Vakfı
 60. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 61. 29 Ekim Kadınları Derneği
 62. İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği (İDA)
 63. Göç ve İnsani Yardım Vakfı
 64. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
 65. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği
 66. İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
 67. Özgürlük için Hukukçular Derneği
 68. Ege TUHAY-DER
 69. Van KESK Şubeler Platformu
 70. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı
 71. Mardin Ekoloji Derneği
 72. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
 73. Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
 74. Gençlik Örgütleri Forumu
 75. Yüksek Ticaretliler Derneği Ankara Şubesi
 76. Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı
 77. IPS İletişim Vakfı / bianet
 78. Van Diş Hekimleri Odası
 79. Konak Belediyesi Kent Konseyi
 80. İzmir Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği
 81. Göç İzleme Derneği
 82. Diyarbakır Barosu
 83. Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
 84. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 85. Kürt Araştırmaları Derneği
 86. Direnişin Renkleri
 87. İzmir Suruçlular Derneği
 88. İmece Dostluk Dayanışma Derneği
 89. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
 90. Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği
 91. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
 92. Edirne Otizm Derneği
 93. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Karşıyaka Şubesi
 94. İzmir Alevi Kültür Derneği
 95. Filmmor
 96. Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği
 97. Turizm ve Folklor Eğitim Merkezi
 98. Diyarbakır Hak İnisiyatifi
 99. Doğal Denge Derneği
 100. İzmir Kent Konseyi
 101. Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği
 102. Hatay Defne Kadın Emeği Derneği
 103. Alevi Kültür Dernekleri Bayraklı Şubesi
 104. Kampüs Cadıları
 105. Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği
 106. Kazdağları İstanbul Dayanışması
 107. Türk Tabipleri Birliği
 108. Yaya Derneği
 109. Engelliler ve Gençlik Derneği
 110. Doğa Dostları Derneği
 111. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
 112. Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube
 113. Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
 114. Halkların Köprüsü Derneği
 115. Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği
 116. Elih (Batman) Dernekleri Federasyonu
 117. Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu
 118. Demokratik Alevi Dernekleri
 119. Koruyucu Aileler Yardımlaşma ve Yaygınlaştırma Derneği
 120. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi
 121. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi
 122. Avrupa Yakası Bingöl Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 123. İstanbul Avcılar Bismil Derneği
 124. Aliağa Çağdaş Yaşam Gönüllüleri Derneği
 125. Mersin Dersimliler Derneği
 126. Ege Barış ve İletişim Derneği
 127. Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi
 128. FİSA Çocuk Hakları Merkezi
 129. Anadolu Kültür
 130. Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği
 131. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği
 132. BoMoVu
 133. Research Institute on Turkey
 134. DKDER Dostluk ve Kültür Derneği
 135. Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS)
 136. Engelliler Konfederasyonu
 137. İzmir Çiğli Kadın Emeğini Değerlendirme Dayanışma Ve Kültür Evi Derneği
 138. İzmir Ege Kardelen Engeliler Dernegi
 139. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
 140. Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği-Mersin
 141. Kayy-der
 142. Sivil Toplumda Kadın Derneği (STKD)
 143. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şubesi
 144. Pir Sultan Abdal Derneği
 145. Karakoçan Dernekleri Federasyonu
 146. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 147. The Coalition For Women In Journalism (CFWIJ) / Gazetecilikte Kadın Koalisyonu
 148. İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu
 149. Diyarbakır KESK Kadın Platformu
 150. DİSK Emekli-Sen
 151. Tüm Emekli Sen Gümüşhacıköy Temsilciliği
 152. The Arrested Lawyers Initiative
 153. Alevi Kültür Dernekleri Bornova Şubesi
 154. Vicdani Ret Derneği
 155. Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği
 156. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği
 157. Alevi Kültür Derneği Burhaniye Şubesi
 158. Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği
 159. Şiddetsiz Toplum Derneği
 160. Yenimahalle Tüketici Hakları Derneği
 161. İzmir Engelsiz Sanat Derneği
 162. İfade Özgürlüğü Derneği
 163. Renk Otizm Derneği
 164. Van Gevaş Daldere Derneği
 165. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği
 166. Bingöl Yayladere Haktanır Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği
 167. Aydıncık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği
 168. Nilüfer Kent Konseyi
 169. TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
 170. Engelsiz Bileşenler Federasyonu
 171. Tüm Emekliler Sendikası
 172. Türkiye Kent Konseyleri Platformu
 173. Odunpazarı Kent Konseyi
 174. Tüketici Hakları Derneği Çankaya Şubesi
 175. Samsun Alevi Kültür Merkezi Derneği
 176. Dikili Kadın Platformu
 177. Fethiye Kadın Dayanışma Derneği
 178. Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği
 179. Mülkiyeliler Birliği
 180. Dijital Düşün Derneği
 181. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi
 182. ÇAÇAv. Gençlik Ağı
 183. On Ekim Dayanışması
 184. Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği
 185. SPoD – Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
 186. Şanlıurfa Özel Bireyleri Destekleme Eğitim ve Dayanışma Derneği
 187. Şanlıurfa Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Derneği
 188. Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği
 189. Ali İsmail Korkmaz Vakfı
 190. İstanbul Şanlıurfa Suruç Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğı
 191. Engelsiz Erişim Derneği
 192. TÜMTİS Sendikası Bursa Şubesi
 193. S.Kadın Emek Doğa Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi
 194. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 195. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 196. Denge ve Denetleme Ağı
 197. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
 198. Hevî Lgbti+ Derneği
 199. Narlıdere Çorumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 200. Eğitimde Görme Engelliler Derneği
 201. Bulgaristan Göçmenleri Derneği
 202. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 203. Dicle Görme Engelliler Derneği
 204. Gazipaşa Eğitim Sen Temsilciliği
 205. Diyarbakır SSPE Çocuk Hastalığı ve Hasta Yakınları Yardımlaşma Derneği
 206. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi
 207. Özgürlükçü Bireyler Derneği
 208. Tüm Emekli Sen Narlıdere
 209. Beşiktaş Kent Konseyi
 210. Bilinçli ve Örgütlü Tüketici Derneği
 211. 29 Ekim Kadınları Platformu
 212. Datça Kadın Platformu
 213. Van Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği
 214. Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şubesi
 215. Sivas İli İslim Köylüleri Yardımlaşma Kalkınma ve Dayanışma Derneği
 216. S konut Yapı Koperatifi
 217. Genç LGBTİ+ Derneği
 218. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi
 219. Felsefeciler Derneği İstanbul Şubesi
 220. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şubesi
 221. Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma derneği
 222. Buca Kent Konseyi
 223. Elazığ Karakoçan Pamuklu (Seymamudan) Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği
 224. Eskişehir Hacıbektaş-ı veli Derneği
 225. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği
 226. Demokratik Alevi Dernekleri İzmir Şube
 227. Narlıdere Kent Konseyi
 228. Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Dernegi
 229. Genç Düşünce Enstitüsü
 230. Didim KİBELE Kadın Derneği
 231. Kadın Dayanışma Vakfı
 232. Ekoloji Birliği
 233. İstanbul Bekiranlılar Derneği
 234. TİHV Diyarbakır Temsilciliği
 235. Ordu Çevre Derneği
 236. Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği
 237. Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı
 238. S. ADA Eğitim Kooperatifi
 239. Memleket Sevdalıları Derneği Eskişehir Şubesi
 240. BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
 241. Bir Kadın Bir Hayat Derneği
 242. Akhisar Kadın Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği
 243. Çevre ve Arı Koruma Derneği – ÇARIK
 244. Pirsultan Abdal kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı
 245. Lider Kadın Derneği
 246. Kocaeli Kadın Platformu
 247. Muamma LGBTİ+ Derneği
 248. Veli Der Karşıyaka Şubesi
 249. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Aydın Şube
 250. 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği
 251. Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi
 252. Demokratik Alevi Derneği Mamak Şubesi
 253. Deliklitaş Mahallesi Geliştirme Güzelleştirme Derneği
 254. Bursa Diş Hekimleri Odası
 255. Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi
 256. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Aydın Şubesi
 257. LISTAG – LGBTI+ Aileleri ve Yakınları Derneği
 258. Göç Araştırmaları Derneği (GAR)
 259. Güzelçamlı Doğa Yürüyüşçüleri Grubu
 260. Eğitimciler Derneği (Eğit-Der) Narlidere Şubesi
 261. İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şubesi
 262. Kadın Zamanı Derneği
 263. Medya ve Göç Derneği
 264. Yörükkırka Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği
 265. Özgür Yazılım Derneği
 266. Tahtacı Kültürünü Yaşatma Derneği
 267. Aşağı Ilıca Köyü Derneği
 268. Eskişehir Anadolu Erenleri Derneği
 269. Ankara Varto Kültür ve Dayanışma Derneği
 270. Eskişehir Avdan Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
 271. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
 272. Eskişehir-Seyitgazi Üçsaraylılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği
 273. Boysan’ın Evi
 274. Kuşadası Kadın Platformu
 275. Kargın Köylüleri Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği
 276. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı
 277. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
 278. Denizli LGBTI+ Aileleri Grubu
 279. BİRARADA -Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği
 280. Demokratik Alevi Dernekleri Adana Şubesi
 281. Eskişehir Akin Köyü Derneği
 282. Aydın Çevre Ve Kültür Derneği
 283. Dersim Dernekleri Federasyonu
 284. Dersimliler Kağıthane Eyüp Göktürk Yardımlaşma ve Kültür Derneği
 285. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
 286. Toy Gençlik Derneği
 287. Surıyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği
 288. Akkuş Köyü Derneği – Elazığ
 289. Çerkesya Hareketi
 290. Alternatif Bilişim Derneği
 291. Dersim Ovaciklilar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği
 292. Eyüp-Alibeyköy Dersimliler Derneği
 293. Antalya Çerkes Derneği
 294. Yeni Yaşam Derneği
 295. Ankara Dersimliler Dernegi
 296. Elazığ Karakoçan Çayırgülü Köyü Derneği
 297. Salihli Çevre Derneği
 298. Yatağan Yeşil Yaşam Derneği
 299. Atatürkçü Düşünce Derneği
 300. Akhisar Çevre Derneği
 301. ÇYDD Edirne Şubesi
 302. Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase
 303. Çakan Köyü Dayanışma Derneği
 304. Ayvalık Esnaf ve Turizmciler Güçbirliği Derneği
 305. Kirpi Spor Kulübü Derneği
 306. Ateizm Derneği
 307. Karşıyaka Hukukçular Derneği
 308. Ardanuçlular Derneği
 309. Anadolu Kadın Hareketi
 310. 17+ Alevi Kadınlar
 311. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
 312. Uçan Süpürge Vakfı
 313. İstanbul Kent Savunması
 314. Ya Kanal Ya Istanbul Koordinasyonu
 315. Demokrasi İçin Birlik
 316. Kuzey Ormanları Savunması
 317. Dünya Çocuk Hakları Derneği
 318. Türkistan Birliği Derneği
 319. Validebağ Gönüllüleri
 320. Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi
 321. Karadeniz Isyandadır Platformu
 322. Polen Ekoloji
 323. İzmit Yerel Gündem 21 Kooperatifi
 324. Umuda Koşanlar Derneği
 325. Kültürhane
 326. Aydın Kültür ve Çevre Platformu
 327. Demir Leblebi Kadın Derneği
 328. Koza Dağcılık, Kültür, Sanat ve Spor Kulübü Derneği
 329. Ankara Tabip Odası
 330. Nazilli Kafkas Kültür Ve Dayanışma Derneği
 331. Sosyal İnovasyon ve Strateji Derneği
 332. Yenifoça Forum
 333. Kuşadası Çevre Platformu
 334. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği
 335. Çiğdemim Derneği
 336. Ata Soyer Sağlık ve Politikaları Araştırma Derneği
 337. Tekman ve Köyleri Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 338. Veli-Der
 339. DGD PLATFORMU AMEDFED
 340. Tüketici Koruma Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi
 341. Ereğli Kariyer Gelişim Derneği
 342. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği
 343. Hemşin Yaşam Derneği
 344. Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu
 345. Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
 346. Gemlik Dersimliler Sosyal Yardımlaşma Derneği
 347. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası
 348. Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği
 349. Kadıköy Kent Dayanışması
 350. Eğitim- İş Tekirdağ Şubesi
 351. Taraftar Hakları Derneği
 352. Karşıyaka Kent Konseyi- İzmir
 353. Eğitim-İş
 354. Yeşil Düşünce Derneği
 355. Artvin Sanat Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği
 356. Bilimsel Eğitim Kültür Sanat Vakfı
 357. TJA (Özgür Kadın Harketi)
 358. 78’liler Girişimi
 359. İşçi Dayanışma Derneği
 360. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Tekirdağ
 361. Yalova Kadın Platformu
 362. Engelli Hakları Federasyonu
 363. Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği
 364. Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği
 365. İstanbul Hepimizin Girişimi
 366. Kocaeli Dersimliler Derneği
 367. Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği
 368. Bingöl Doğa Kültür Tarih ve Tanıtım Derneği
 369. Zihinsel Engelliler Federasyonu
 370. Batıkent Zihinsel Engellileri Koruma Derneği
 371. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
 372. Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği
 373. Antalya Feminist Kolektif
 374. Kuşadası Kadın Platformu
 375. Kuşadası Nar Kadın Dayanışması
 376. Gaziosmanpaşa Engelliler Spor kulübü Derneği
 377. Maltepe Forum
 378. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği
 379. Laz Kültür Derneği
 380. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
 381. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri
 382. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
 383. Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği
 384. Sakarya Kent Çalışma Derneği
 385. Özgürlük Araştırmaları Derneği
 386. Ankara Dayanışma Derneği
 387. Eskiyurt Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
 388. Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği
 389. Çorlu Katılımcı Demokrasi Platformu
 390. Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi
 391. Elazığ Karakoçan Sarıbaşak Yardımlaşma Dayanışma Derneği
 392. Kuşadası EŞİK
 393. Bursa İşçi Hakları Derneği
 394. Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği
 395. Genç Eşitlik Platformu
 396. Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi
 397. Didim Yöresi Engelliler Derneği
 398. Didim Belediye Spor Kulübü
 399. Kamuda çalışan Engelliler derneği genel merkezi
 400. Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi
 401. Dünya Sakatlar Derneği
 402. Anadolu İş Kadınları Dernegi
 403. Kağıthane Göktürk Eyüp Dersimliler derneği
 404. Mültecilerle Dayanışma Derneği
 405. Şişli Demokrasi Meclisi
 406. Efeler Kent Konseyi
 407. Öğrenci Veli Derneği Karşıyaka Şubesi
 408. Milliyetçi Çalışanlar Derneği
 409. Umut Biz De Varız Engelliler Derneği
 410. Foça Kent Konseyi
 411. Dev Yapı-İş
 412. Bilecik Kent Konseyi
 413. Kadın Emeği Kolektifi
 414. Mülteci Hakları Merkezi
 415. Alevi Kültür Dernekleri Aydın Köşk Şubesi
 416. Karşıyaka Hukukçular Derneği
 417. Medya Araştırmaları ve Gelişim Derneği
 418. Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi
 419. Doğa İçin Sanat
 420. Travma ve Hayat Derneği
 421. Siirt Kent Konseyi
 422. Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi
 423. Devrimci 78’liler Federasyonu
 424. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır İl Temsilciliği
 425. Empati Derneği
 426. Sinop Çevre Dostları Derneği
 427. Yazgünü Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
 428. Maltepe Kent Konseyi
 429. Anadoluda Yaşam Tüketim Kooperatifi
 430. İstanbul Tabip Odası
 431. Ankara Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneğı
 432. Karakutu Derneği
 433. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi
 434. Koza-Der
 435. Van Barosu
 436. Denizli Otizm Derneği
 437. SES Aydın Şubesi
 438. DİSK Emekli-Sen Çanakkale Şubesi
 439. Ankara 78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği
 440. Gönen Kafkas Kültür Derneği
 441. 2017 Bodrum Yurttaş İnsiyatifi
 442. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
 443. Eskişehir Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği
 444. EuroMed Rights
 445. Güzelbahçe Kültür Sanat ve Musiki Derneği
 446. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
 447. Erzurumlular Dayanışma Federasyonu
 448. Didim Dersimliler Derneği
 449. Amed MEBYA-DER
 450. Bursa Kadın Platformu
 451. Diyarbakır MEBYADER
 452. Anyakayder İstanbul
 453. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 454. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli Şubesi
 455. Nar Kadın Dayanışması
 456. Validebağ Gönüllüleri Derneği
 457. Önce Çocuklar Derneği
 458. Sivil Topluma Artı Derneği
 459. Narlıdere Ağrılılar Kültür Ve Yardımlaşma Derneği
 460. Mezitli Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüler Derneği
 461. Dünya Sakatlar Derneği
 462. Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi
 463. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşatma Derneği
 464. Dersim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği
 465. Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 466. Sarıkaya Gençlik Derneği
 467. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Edirne Şubesi
 468. İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği
 469. Altyazı Sinema Derneği
 470. Karşı Kapı Derneği
 471. Daktilo1984
 472. Bursa Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneği
 473. Çelebi Köyü Derneği
 474. Sosyo Politik Saha Araştırmalar Merkezi
 475. KORUDUM-DER
 476. Geyiksuyu ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma ve Çevreyi Koruma Derneği
 477. Avcılar Kültür Sanat Derneği
 478. Küçükuyu DİSK/Emekli-Sen
 479. Sevgi ve Sessizler Spor Kulübü
 480. Bağımsız Kadın Derneği
 481. Momentum Gençlik Ağı Derneği
 482. Akdeniz Gençlik Derneği
 483. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 484. Adana Dersimliler Derneği
 485. Her Yer Kazdağları
 486. Elazığ Karakoçan Alabal Beroj Köyü Derneği
 487. Ceyhan Basın Yayın ve Gazeteciler Derneği
 488. Yeni Yaşam Derneği – İstanbul
 489. Kazdağları Kardeşliği
 490. Sosyal Haklar Derneği
 491. Çekmeköy Yurttaş İnsiyatifi
 492. Beyoğlu Kent Savunması
 493. Bakırköy Kent Savunması
 494. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
 495. Tüketiciyi Koruma Derneği
 496. Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği
 497. Mersin Kent Konseyi
 498. Engelim Olmayın Derneği
 499. Dersimliler Kültür Ve Dayanişma Derneği
 500. AÇEY Derneği
 501. Sosyal Araştırmalar Vakfı
 502. Mersin Tabip Odası
 503. Samandağ Kalkındırma Derneği
 504. Sosyal Demokrasi Derneği
 505. Alevi Kültür Derneği
 506. Bursa Ekmek ve Gül Grubu
 507. Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği
 508. Keşan Zihinsel Engelliler Derneği

imza kampanyası devam etmektedir.

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar