ALDERS TEKSTİL’de hukuksuzluk ve işe iade kararı

Haksız biçimde işten atılan işçi hukuk mücadelesini kazandı. Sendikal örgütlenme yaptıkları için 2 iki yıl önce ALDERS tekstil şirketinde işten çıkarılan işçi, açmış olduğu işe iade davasını kazandı. Hukuksuzluğa karşı işe iade kararı… ALDERS TEKSTİL patronu, sendikal baskı ve hukuksuzluk suçunun karşılığında maddi yaptırım cezası aldı. Bu dava ile aynı dönem işten atılan işçilerin sendikal […]

Haksız biçimde işten atılan işçi hukuk mücadelesini kazandı. Sendikal örgütlenme yaptıkları için 2 iki yıl önce ALDERS tekstil şirketinde işten çıkarılan işçi, açmış olduğu işe iade davasını kazandı.

Hukuksuzluğa karşı işe iade kararı…

ALDERS TEKSTİL patronu, sendikal baskı ve hukuksuzluk suçunun karşılığında maddi yaptırım cezası aldı. Bu dava ile aynı dönem işten atılan işçilerin sendikal tazminat davası açmasının yolu açıldı.

ALDERS TETKSTİL’de ne yaşanmıştı?

Yaklaşık 700 işçinin çalıştığı ve ağırlıkla uluslararası tekstil piyasasında ismi olan ZARA, H&M gibi büyük markalara üretim yapan ALDERS tekstil patronu, iki yıl önce sendikal çalışma içerisinde olan 15 işçinin işine son verdi. İşten atılan işçiler kıdem tazminatı, parasal alacakları vb haklarını almış oldukları için, uğradıkları baskı ve hukuksuzluğa karşı mücadele vermekten geri durmuş, Deriteks sendikasının ısrarına rağmen işe iade davaları dahi açmamıştı. Ancak bu işçilerden sadece bir tanesi işe iade davası açarak haklarının peşine düştü.

Sendikal haklardan yana bir görüntü çizme gayreti içinde olan uluslararası tekstil devleri, sendikal hakları engellenen işçilerin uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa karşı sesleri çıkmamıştı. Henüz yeni örgütlenen Deriteks Sendikası, işten çıkarmaları önlemeye çalışmış, ancak işten atma dahil baskı ve haksızlıklara karşı güçlü bir direniş örgütleme noktasında olamamıştı.

2017 yılından beri Deriteks Sendikası çatısı altında örgütlenen işçiler, sendikalı olmak istiyordu. Ekonomik demokratik haklarını geliştirmek ve insanca koşullarda Toplu İş Sözleşmesi hukukuyla çalışmak istiyorlardı. Giderek artan ağır çalışma koşullarında düşük ücretlerle çalıştırıldıklarını, ancak emeklerinin karşılığını alamadıklarını gören işçiler Deriteks sendikasına üye olarak sendikal örgütlenme başlattılar. Deriteks Sendikasına üye olarak sendikalaşma hakkını kullanan işçiler bir süre sonra işverenin sendika karşıtı yüzüyle karşılaştı. Üye kazanımlarının hızlandığı bir dönemde patron sendikalaşmayı kırmak için 15 işçinin çıkışını verdi.

Haksız işten çıkarmaya karşı hukuki mücadele kazandı

Demokratik haklarına sahip çıkan işçilerden biri R.A, iş mahkemesine başvurarak haksız biçimde işten çıkarıldığını ve haklarının korunmasını istedi. Sendikalaşma haklarını kullanmalarına tahammül edemeyen patronun baskı kurmak ve sendikal çalışmayı engellemek için işçi çıkardığını, çalışma hakkının gasp edildiğini ileri sürerek işe iade davası açtı.

Yaklaşık iki yıl süren iş mahkemesi, tanıklar ve kanıtlar karşısında bu talebi haklı görerek, 14 Eylül 2021 günü işçi lehine karar verdi. Geçen süre için 4 aylık maaş (13.835 tl) ödenmesini karara bağladı. İşe iade sağlanmadığı takdirde de 4 aylık toplam gelir karşılığında 16.822 tl ödenmesine karar verdi.

İşe iade davasını kazanan işçi, karşılaştığı hukuksuzluk durumu nedeniyle hem işinden olmuş hem de sendikalaşma süreci engellenmişti. İşsizlik süreci, moral bozukluğu ve haksızlığa uğrama psikolojisiyle yıpratıcı bir süreç yaşamıştı.

İşçiler ne yapabilir?

İşte gelinen noktada, kazanılan bu dava daha da önem kazandı. Dava dosyası başlı başına bir kanıt olmuştu. Artık tüm işten atılan işçilerin sendikal tazminat davası açarak; sendikal hak ve özgürlükleri engellemesi nedeniyle işverenin cezalandırılmasının yolu da açılmış oldu.

Sendika emekçilerinden ve hukukçulardan aldığımız bilgiye göre, işten atılan diğer işçilerin dava açma hakları devam ediyor. Yani aynı dönemde işten çıkarılan yaklaşık 15 işçi sendikal tazminat davası açma haklarını kullanabilir. Kazanılan dava sendikal nedenle haksız biçimde işten çıkarılmayı tespit ettiği için, işçilerin sendikal tazminat davası açarak hukuk mücadelesini kazanabilecekleri ifade ediliyor.

ALDERS tekstil işçileri Deriteks sendikasında örgütlenmeye devam ediyor. İşçilerin birliklerini sağlayarak işyerlerinde TİS ile çalışma konumuna ulaşmaları elbette onların çıkarına olacaktır. Bu sendikalaşma, işten atılmalar ve dava süreci göstermiştir ki, işçiler birlik olur ve sendikal örgütlenmeyi başarırlarsa, emeklerini ve haklarını koruyarak insanca koşullarda çalışabilir.

emek.org.tr

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar