Salgında SİNBO işçi direniş çadırı

TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı dün SİNBO direniş çadırında pandemi ve işçi sınıfı konulu ders verdi. Bu direniş çadırında görülen 10. Ders… SİNBO da salgın önlemlerinin yeterince alınmadığı Mart ayından bu yana 200 işçinin pozitif olduğu ve işçilerin halen salgın riskleri altında, sadece maske verilerek çalıştırıldığı anlatılıyor. Temizlik/hijyen ve mesafe kurallarına […]

TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı dün SİNBO direniş çadırında pandemi ve işçi sınıfı konulu ders verdi. Bu direniş çadırında görülen 10. Ders…

SİNBO da salgın önlemlerinin yeterince alınmadığı Mart ayından bu yana 200 işçinin pozitif olduğu ve işçilerin halen salgın riskleri altında, sadece maske verilerek çalıştırıldığı anlatılıyor. Temizlik/hijyen ve mesafe kurallarına uyulmadığı özellikle ifade ediliyor. İşçilerden altı tanesi 30 gün önce ücretsiz izin uygulamasını kabul etmeyerek direnişe başlıyor. Amaçları sendikalı koşullarda insani koşullarda çalışmak…

 

 

 

 

 

 

 

 

COVİD19 salgınında sermaye sınıfı fırsatçı karakterini göstermeye devam ediyor. AKP iktidarı patronlara ve yandaşlara sürekli teşvik ve destek sunuyor. Hukuksuz uygulamalara göz yumulduğu gibi, patronların yasaları çiğneyen davranışları ise cezasız kalıyor. Pandemide işçi çıkarma yasağı deliniyor ama yargı hiçbir şey yapmıyor, çünkü hükümet patronların bu davranışını destekliyor.

SİNBO ev aletleri üreten yaklaşık 700 işçinin çalıştığı bir fabrika. Pandemiyi fırsata çeviren, kısa çalışma ödenekleri ve ücretsiz izin olanağından yararlanan, SSK prim indirimi gibi devlet teşvikleri alan ve işçileri salgın ölüm riskine rağmen çalıştıran işyerlerinden biri…

SİNBO patronu sendika karşıtı sağcı bir patron. Ücretsiz izine çıkmak istemeyen ve sendikalı çalışmak isteyen öncü işçileri işten çıkaran bir patron. Altı işçi salgın koşullarında sermayeden yana tutum alan AKP iktidarının uygulamalarına karşı çıkan ve ücretsiz izin değil aksine işini ve aşını istiyor. Üç kadın işçi bu direnişin öncüsü durumunda ve bugün 30 gündür haklarını korumak için İstanbul-Haramidere sanayi sitesindeki SİNBO önünde direniş çadırında olan işçilerden…

Pandemide  işçi hakları konulu ders vermek üzere TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı direniş çadırına geldi. Öğrenci destekçilerin ve birkaç işçinin oluşturduğu direniş çadırı dersliğe dönüşüyor ve salgını konusu Şebnem hoca tarafından anlatılıyor. Salgına dair hükümetin bilgi saklayan ve yandaş medyanın bilgi kirliliğine değiniliyor. Aşı ile ilgili kaygı duyulan konulara ve sorulara yanıt veriyor. Emek ve meslek örgütlerinin dağınıklığı AKP nin yanlış salgın politikaları karşısında neden birlik olunmadığı, neden birlikte tavır alınmadığı sorgulanıyor.

“Genel grev şimdi yapılmayacaksa ne zaman yapılacak” sorusunu birlikte soruyor ve işçi sınıfının örgütlülük ve mücadele yeteneklerinin köreltilmiş haline acı acı gülümsüyorlar. Dayanışma için orada bulunan Avcılar Kültür Sanat derneği temsilcisi ve sendikacı bir kişi, TTB nin birlik ve kolektif pandemi yönetimi için hamle yapabileceğini, Şebnem hoca ve ekibinin diğer emek ve meslek örgütleriyle, devrimci ve sosyalist kurumlarla birlikte bir çatı birliği oluşturarak halk sağlığını korumaya yönelik politikalar için çalışabilecekleri önerisine de olumlu bakılıyor ancak bürokratik anlayışların hakimiyetinin bilincinde olunduğu gösteren sözler söyleniyor.

İşçiler ücretli ve ücretsiz izin uygulamasının tamamıyla sermayeye hizmet politikası olduğunun, işçilerin ise zerre düşünülmediğinin bilincinde.. Genç işçiler, kadın direnişçiler bunun farkında. İşçi sınıfının kendi çıkarları ve halk sağlığı ekseninde örgütlü mücadele içinde olmaları gereğini de görmüş durumdalar.

Direniş çadırına, emek örgütleri ve meslek örgütleri tarafından dayanışma ziyareti amaçlı sıklıkla gelinmediğini öğreniyoruz. Nedeni belli. TOMİS isimli sendikanın bağımsız eleştirel tutumları… Oysa işçi sınıfının en küçük direnişinin dahi sendikalar ve meslek örgütleri tarafından desteklenip başarıya ulaşması çok değerli, ancak bu olgu anlaşılmamış durumda.

Sorun burada işte…

Bürokratik sarı sendikacılık anlayışlarından kurtulmak ve işçi sınıfının kendi sınıf çıkarları doğrultusunda sendikal mücadele ve siyasal iktidar mücadelesi verilmesi konusu, bir kez daha tartışılmalı ve mevcutları da gözden geçirilmelidir. İşçi sınıfı çalışma ve yaşama alanlarında öz örgütlerini yaratmak zorunda…

Şebnem hoca çok değerli bir tutumla bir avuç direnişçinin yanında durarak, direnişten yana mesajını vermiştir. Teşekkürler Şebnem hoca.

 emek.org.tr

 

 

 

 

Pandemi koşullarında işçi çıkarılamaz  kaarına rağmen işçi çıkarımı ve

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar