İşçi direnişi Zonguldak madenlerinde özelleştirmeyi engelledi

Zonguldak ve Bartın madenci direnişi, bölgedeki TTK madenlerinin Torba yasayla özelleştirmesini engelledi. Önceki gün TBMM genel kurulunda görüşülen Torba yasadaki Zonguldak ve Bartın’daki kömür madenlerinin özelleştirilmesinin önünü açan düzenlemeden vazgeçildi. Tasarıda “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” […]

Zonguldak ve Bartın madenci direnişi, bölgedeki TTK madenlerinin Torba yasayla özelleştirmesini engelledi.

Önceki gün TBMM genel kurulunda görüşülen Torba yasadaki Zonguldak ve Bartın’daki kömür madenlerinin özelleştirilmesinin önünü açan düzenlemeden vazgeçildi.

Tasarıda “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” şeklinde geçen maddesinde şu değişiklik yapıldı:

Ancak Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.”

Bu önergenin gerekçesinde de, “Önerge ile halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır” denildi.

Başka sahalarda özelleştirmeye engel olan düzenleme yok

Geri alınan madde değişikliği, Zonguldak ve Bartın da bulunan TTK madenlerini kapsıyor. Diğer sahalardaki madenler bunun dışında tutuldu. AKP kaynakları bu değişimin Zonguldak ve Bartın’daki TTK madenlerini kapsadığı bilgisini verirken, muhalefet ise kamuya ait diğer madenlerin de kapsama alınmasını istedi. Ancak, muhalefetin bu yöndeki değişiklik önergeleri AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

 

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar