AKP

Zonguldak ve Bartın madenci direnişi, bölgedeki TTK madenlerinin Torba yasayla özelleştirmesini engelledi. Önceki gün TBMM genel kurulunda görüşülen Torba yasadaki Zonguldak ve Bartın’daki kömür madenlerinin özelleştirilmesinin önünü açan düzenlemeden vazgeçildi. Tasarıda “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde ...

“Adalet Yürüyüşü”, 15 Haziran 2017 günü Ankara Güvenpark’tan başladı, 450 kilometrelik kitlesel yürüyüş sonrasında 9 Temmuz 2017 günü yaklaşık 2 milyon insanın katıldığı Maltepe mitingi ile son buldu. Yürüyüşe ve mitinge damgasını vuran birkaç temel olgu vardı. AKP iktidarına ve ...

Kıdem tazminatı hakkı işçi sınıfının tarihsel kazanımıdır. Kıdem tazminatını yok etmeye yönelik saldırı kabul edilemez! AKP hükümeti her fırsatta kıdem tazminatı fonu düzenlemesini gündeme getirmektedir. Kıdem tazminatı fonu ve Özel işçi büroları tasarıları, toplumsal baskı ve saldırıların yoğunlaştığı süreçte AKP ...