Gözaltındaki üç TTB yöneticisi işlerinden de uzaklaştırıldı

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” bildirisi yayımladıkları için gözaltına alınan TTB Merkez Konseyi üyelerine yönelik gözaltı ve TTB üzerindeki baskılar, ulusal ve uluslararası kamuoyundan tepki toplamaya devam ediyor. Dünya Tabipler Birliği, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, Avrupa Tabip Birlikleri Forumu ve Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi. […]

Savaş bir halk sağlığı sorunudur” bildirisi yayımladıkları için gözaltına alınan TTB Merkez Konseyi üyelerine yönelik gözaltı ve TTB üzerindeki baskılar, ulusal ve uluslararası kamuoyundan tepki toplamaya devam ediyor.

Dünya Tabipler Birliği, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, Avrupa Tabip Birlikleri Forumu ve Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi.

İTO’dan basın açıklaması için kitlesel katılım çağrısı yapıldı

İstanbul Tabip Odası gözaltıları protesto için yarın basın açıklaması yapacak. Yapılan çağrıda öğrencileri, akademisyenler, çalışma arkadaşları, hasta ve hasta yakınları 2 Şubat Cuma günü saat 12.30’da yapılacak basın açıklamasına davet edildi.

Gözaltına alınan TTB Başkanı Raşit Tükel ve Taner Gören, İÜ’deki görevinden de uzaklaştırıldığı açıklandı. Öte yandan TTB yöneticileri arasında bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp’in de Diyarbakır Merkez Bankası’ndaki işine son verildi.

Gözaltındaki TTB liler serbest bırakılsın

TMMOB, DİSK ve KESK Türk Tabipleri Birliği’ne dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, DİSK Başkanı Kani Beko ve KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik’in bulunduğu ziyarette, gözaltındaki TTB’lilerin derhal serbest bırakılmaları çağrısı yapıldı.

İTO Yönetim Kurulu: VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ !

Dün açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, açıklamasında şu görüşlere ve taleplere yer vermişti:

“Günlerdir TTB’ne yönelik saldırı, itibarsızlaştırma, sindirme kampanyasının yargı ayağı da bugün devreye girdi.

Sabah saatlerinden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Diyarbakır ve Van’daki TTB Merkez Konsey üyelerimizin evleri, işyerleri basılıyor, arama yapılıyor, gözaltına alınıyorlar.

TTB’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!”  başlıklı hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklamasını hedef haline getirenlere, içinde hiçbir suç unsuru olmayan açıklama için soruşturma açanlara, her birinin adresi belli arkadaşlarımızı ifadeye davet etmek yerine evlerini bastırarak gözaltına aldıranlara, yıllardır siyasi iktidarın bütün olanaklarını kullandığı halde TTB seçimlerini kazanamayıp muhbirliğe soyunanlara cevabımızdır:

Biz hekimiz, sağlıkçıyız.

Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı Galenos’tan bu yana burada, bu topraklarda VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ!

Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak İNSAN YAŞAMINI sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİ ONURUMUZDUR!”

TB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Genel Merkez’de basın toplantısı yapıldı

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Genel Merkez’de basın toplantısı gerçekleştirdi. TTB’nin savaşa karşı tutumunun değişmediğini ancak Türkiye’de hukukun ayaklar altına alındığının vurgulandığı toplantıda, TTB Yüksek Onur Kurulu üyelerinden Ali Çerkezoğlu yaptığı açıklamada “Hekimler her koşulda savaşa karşı durur ve barışı savunur. Hekimler dünyanın her yerinde ve her anında kendi çıkarlarını gözetmeden barışı savunur” dedi.

Avrupalı hekimlerden destek

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (European Federation of Salaried Doctors) Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik yapılan operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada “Doktorların görevi her yerde hastalara bakım ve iyileştirmedir. Savaşa karşı olan Türk doktorlarının temsilcilerinin hapse atılması kabul edilemez. Tüm Avrupa Hastanesi Doktorları adına, Türk hükümetinin hemen meslektaşlarımızı serbest bırakmasını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

CHP başta olmak üzere birçok sendika, meslek örgütü ve siyasal kurum TTB üzerindeki baskı ve gözaltılara son verilmesini istiyor.

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar