İşçi-Sendika

Sendikal çalışmaları işten atılmayla engellenen Birleşik Metal İş  sendikası ve PoscoAssan işçilerinin düzenlediği Ankara yürüyüş eylemi, gözaltı yapılarak engellenmek istendi. Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu: “Devlet, patronlarla işbirliği içinde işçiye ...

Ankara 12. İş Mahkemesi “usulüne uygun grev kararı alınmadığı” gerekçesiyle Çankaya Belediyesi taşeron şirketi Norm Altaş’ta çalışan işçilerin 18 Aralık’ta başlatacağı grevin durdurulmasına karar verdi. DİSK Nakliyat-İş sendikası açıklamasında “Çankaya ...

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ücretlere %3.2 oranında zam öngören ve 3 yıllık sözleşme dayatan MESS’e karşı metal işçisinin kararlı tavrı yaygınlaşıyor. DİSK Birleşik Metal İş üyeleri vardiya dönüşümlerinde ve molalarda ...

DİSK-BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Genel Yönetim Kurulu, dün MESS ile yapılan TİS görüşmelerinde uyuşmazlık tutulduğunu açıkladı. Altmışın üzerinde olan maddelerde anlaşma sağlanamadı. Ücret artışı, sosyal hakların iyileştirilmesi ve sözleşme süresi gibi ...

Alkataş şirketinde 80 gündür ücret alacakları ödenmeyen işçiler, dün direnişin beşinci gününde şirket binası önünde eylem yaptılar. Şirketin çağrısı üzerine gelen polis, işçileri ve bir sendika çalışanını gözaltına aldı. Beykoz ...

DİSK Birleşik Metal-İş sendikasına üye olan 100 den fazla işçi işten atıldı. İşçiler üzerinde hak gaspı ve baskılar devam ediyor. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan DMY Grup ortaklı Na-De ...

Geçtiğimiz günlerde sendikalaştıkları için işten atılan 90 Birleşik Metal-İş üyesi işçi Kibar Holding’in bulunduğu Zorlu Center önünde protesto eylemi yaptı. Sendikal hakkın tanınması ve işçilerin işlerine geri dönmesi talebi dile ...

Yatsan fabrikasında, işçilere başka bir sendikaya üye olmaları için baskı yapan şirket yöneticileri, müdür ve ustabaşı gibi patron yanlıları hapis cezaları aldı. Sanıklar TCK 118/ maddesi gereğince sendikal çalışmaları engelledikleri ...

İzmit Alikahya bölgesinde üretim yapan Posco Assan’da işçi kıyımı yapılıyor. Şimdiye kadar 40 işçi, sendikalı çalışmak istedikleri için işten çıkarıldı. Güney Kore sermayeli Posco grubu ile Kibar Holding ortaklığı çelik ...

AKP hükumetinin taşeron işçi sorunuyla ilgili çalışmalar yürütüğü bu dönemde, sendikalar ve işçiler de taleplerini ve taşeron sorununda savundukları doğru çözümleri gündemde tutmaya devam ediyor. DİSK Genel İş Sendikası, önceki ...