AYDIN BELEDİYESİNDE “EFELER İŞE İADE EDİLSİN!”

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ şirketinde çalışan işçiler, sendika üyesi oldukları için bir ay önce işten atıldı.  Sosyal – İş sendikası yönetimi ve işçiler yaptıkları basın açıklamasında yaşadıkları haksızlık ve hukuksuzluğun giderilmesini istiyor. Bu amaçla “EFELER İŞE İADE EDİLSİN!” kampanyası başlattılar. Yaptıkları basın açıklaması metni aşağıdadır: Değerli basın mensupları, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aydın İmar […]

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ şirketinde çalışan işçiler, sendika üyesi oldukları için bir ay önce işten atıldı.  Sosyal – İş sendikası yönetimi ve işçiler yaptıkları basın açıklamasında yaşadıkları haksızlık ve hukuksuzluğun giderilmesini istiyor. Bu amaçla “EFELER İŞE İADE EDİLSİN!” kampanyası başlattılar.

Sosyal İş yönetimi ve işçiler basın toplantısı yaptı

Yaptıkları basın açıklaması metni aşağıdadır:

Değerli basın mensupları,

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aydın İmar A.Ş. işçileri, Anayasal haklarını kullanarak Sendikamıza üye olmuştur. Sendikamız, toplu iş sözleşmesi için gereken yasal çoğunluğu sağlayarak, toplu iş sözleşmesi sürecini başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurmuştur. Bakanlık, sendikamızın yasal çoğunluğa sahip olduğunu tespit etmiştir.

Ancak CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun başında olduğu Aydın Büyükşehir Belediyesi:

 • 9 işçiyi sırf Anayasal sendikal haklarını kullandıkları için işten atmıştır. Sendikal

nedenle yapılan bu işten çıkarmalara gerçek dışı gerekçeler öne sürmüştür.

 • CHP ilçe örgütlerini de seferber ederek, üyelerimizi baskı ve tehdit yolu ile sendikamızdan istifa ettirmeye başlamıştır.
 • Üyelerimizi zorla belediyenin adeta taşeronluğunu üstlenen bir başka sendikaya üye olmaya zorlamıştır.
 • Sendikamızın toplu iş sözleşmesi yetkisine itiraz etmiş, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasını yetki itirazı davası ile engellemiştir.

Sendikamız sorunun müzakere yolu ile çözülmesi için her düzeyde girişimlerde bulunmuş; Sendikamız yöneticileri ile eski DİSK Genel Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun da katıldığı bir toplantıda Çerçioğlu’na çözüm çağrısını yinelemiş ancak Çerçioğlu sorunu çözmek yerine, taşeron sendikacıyı ve sendikayı öne sürmekten başka hiçbir şey yapmamıştır.

İşten atılan 9 üyemiz, Sendikamızın desteğiyle, tam bir aydır Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde bir direniş yürütmekte, işlerine geri dönmek için mücadele etmektedir.

Geçtiğimiz hafta Sendikamız, Belediye önünde bir basın açıklaması yaparak işvereni yeniden

çözüme çağırmış ancak Çerçioğlu, bu çağrımızı da yanıtsız bırakmıştır.

Geldiğimiz nokta itibariyle CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun tutumu açık ve nettir. Çerçioğlu, üyesi olduğu partinin tüzüğünü, ilkelerini, kurultay kararlarını hiçe saymakta; açık ve net bir biçimde işçi ve sendika düşmanlığı yapmaktadır. Çerçioğlu, sorunun çözülmesi için katkı sağlamaya çalışan CHP yöneticileri ve milletvekillerini de yok saymaktadır. Çerçioğlu, ülke genelindeki siyaset yapma biçimini Aydın’a taşımakta, adeta “tek kadın” siyaseti gütmekte, kimseyi dinlememekte, bildiğini okumaktadır.

Artık bu sorun Aydın meselesi değildir. Bu sorun Türkiye’de sendikal hak ve özgürlükler meselesidir. Bu sorun, sadece bizim sorunumuz da değildir. Emekten, işçiden, sendikal hak ve özgürlüklerden yana olduğunu iddia eden CHP’nin samimiyet meselesidir, sınavıdır. Bir tarafta tüzüğünde amaçları arasında “Örgütlü ve eşitlikçi bir toplum oluşturmak, grev ve toplu sözleşme hakkının tanınmasını sağlamak” olan CHP vardır; diğer tarafta ise sendikamızda örgütlenen işçileri işten atan, toplu sözleşme hakkını engellemeye çalışan Özlem Çerçioğlu…

Sayın basın mensupları,

Bugün bu basın toplantısını, hem bu gerçekleri sizin aracılığınızla kamuoyu ile paylaşmak hem de yeni eylem ve etkinlik programımızı duyurmak için düzenledik.

Önümüz bayram. Eğer iki hafta içinde bu soruna çözüm üretilmezse, 9 işçi ailesiyle birlikte bu bayrama, işsiz, ekmeksiz ve geleceksiz girecek.

Bugün en acil talebimiz, 9 üyemizin işlerine iade edilmesidir. Aydın, efeleri ile anılan bir şehirdir. Efeler haksızlığa karşı duruşlarıyla tanınır. İşten atılan 9 üyemiz, bu haksızlığa karşı bir aydır direnmekte, mücadele etmektedir.

Bu çerçevede “Efeler İşe İade Edilsin” sloganıyla önümüzdeki günlerde:

 • Bir yandan belediye önündeki direnişimiz devam ederken, bir yandan da Aydın’da yaygın bildiri dağıtımı yaparak Aydın halkını direnişimizle daha çok dayanışma içinde olmaya davet edeceğiz.
 • Aydın’daki yerel basın üzerinden bu işçi ve sendika düşmanlığını afişe edecek; Aydın’da daha geniş bir kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapacağız.
 • Örgütlü olduğumuz işyerlerinde ve Konfederasyonumuz DİSK’in de desteğiyle ülke

genelinde dayanışma faaliyetleri gerçekleştireceğiz.

 • “#efeleriseiadeedilsin” hashtagiyle bir twitter kampanyası başlatacağız.
 • Tüm CHP’li milletvekillerine bir mektup yazarak durumu anlatacak ve çözüm için çaba

göstermeleri çağrısında bulunacağız.

 • CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevki için CHP Merkez Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunacağız.
 • Uluslararası federasyonumuz olan UNI Küresel Sendika aracılığıyla sorunu, CHP’nin de üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonel’e ve uluslararası platforma taşımak için girişimlerde bulunacağız.
 • 17 Ağustos 2018 Cuma gününe kadar üyelerimiz işine iade edilmediği takdirde, 17 Ağustos’ta CHP Genel Merkezi önünde işten atılan işçiler ve işçilerin aileleriyle birlikte geniş katılımlı bir basın açıklaması yapacağız.

Çağrımız açık ve nettir. İşten çıkarılan 9 işçi işe geri alınmalı, sendikal haklara saygı

gösterilmelidir.

Bu çağrıya yanıt verilmediği takdirde mücadelemizi yükselterek büyüteceğiz. Saygılarımızla.

Metin Ebetürk-Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı

 emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar