Alkış değil haklarımızı istiyoruz…

Dünya Ebeler ve Hemşireler Gününde kötü çalışma koşullarına dikkat çekildi. Emek.org.tr, olarak; Ebe ve Hemşirelerimizin günlerini kutluyor, salgına karşı verdikleri savaşı destekliyoruz. Demokratik mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Koronavirus salgını mücadelesinde en önde yer alan sağlık emekçileri ebe ve hemşireler, dün birçok yerde yaptıkları basın açıklaması eylemlerinde kötü çalışma koşullarını eleştirerek taleplerini ifade etti.       […]

Dünya Ebeler ve Hemşireler Gününde kötü çalışma koşullarına dikkat çekildi.

Emek.org.tr, olarak; Ebe ve Hemşirelerimizin günlerini kutluyor, salgına karşı verdikleri savaşı destekliyoruz. Demokratik mücadelelerinde başarılar diliyoruz.

Koronavirus salgını mücadelesinde en önde yer alan sağlık emekçileri ebe ve hemşireler, dün birçok yerde yaptıkları basın açıklaması eylemlerinde kötü çalışma koşullarını eleştirerek taleplerini ifade etti.

 

        

SES Antalya Şubesi yaptığı etkinlikte basın açıklamasını okuyan Şube Eş Başkanı Şükran İçöz, salgın döneminde sağlık emekçilerinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

“Hemşirele covid-19’u daha çok hisseti”

“Ebe ve hemşireler tiriyajdan-filyasyona, tanıdan tedaviye, sağlık hizmetinin bütün süreçlerinde yer alırken kişisel koruyucu ekipmanların yetersizliği ve uygun nitelikte olmaması başta olmak üzere bir çok sorunla baş etmek zorunda kalmışlardır. Bu süreçte 10 bini aşkın sağlık emekçisi Covid 19 hastalığına yakalanmış, maalesef 33 sağlık emekçisi de hayatını kaybetmiştir.” Denildi.

KESK e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi, Hemşireler Haftasında gerçekleştirdi. “Ebeyiz, hemşeriyiz alkış değil, hakkımızı istiyoruz” pankartı açan sağlık emekçileri, ellerinde “sefalete teslim olmayacağız”, “Angarya çalışmak istemiyoruz” ve “Sağlık hizmeti üretirken sağlığımızdan oluyoruz”, “Moralimiz yok, paramız yok, sağlığımız yok, sus-pus nereye kadar” dövizleri taşıdı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklamasına çok sayıda sağlık emekçisi katıldı. Mezopotamya Ajansı göre haberine Basın metnini okuyan SES Aksaray Şube Yöneticisi Birsen Seyhan, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile sağlık hizmetlerinin piyasalaştırıldığını belirterek, özellikle ebe ve hemşirelerin mesleki özerkliklerinin yok sayılarak, sorunlarının daha da büyüdüğünü ifade etti.

Koronavirüs salgını koşullarında mevcut iş yükünün artarak kötü çalışma koşulları ve ekonomik hak gasplarının yakıcı hale geldiğini kaydedildiği açıklamada, hekim odaklı çalışma sistemi ve meslek tanımlarının yok olmasından kaynaklı angarya işler yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Seyhan, sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğu ilkesiyle hemşirelik mesleğinin özerklik ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu zorlu süreçte sorunların çözümünün ise ancak örgütlü mücadeleden geçtiğini söyleyen Seyhan, taleplerini şöyle sıraladı:

-Hemşirelik mesleğinin yardımcı sağlık personeli olarak değil, bağımsız meslek grubu olarak tanımlanması,

-3600 ek gösterge hakkımızın verilmesi,

-yıpranma tazminatının 5 yıla 1 yıl olarak düzenlenmesi,

-performansa dayalı esnekleştirilmiş, güvencesiz çalışma kaldırılmalı,

-göreve tanımına uygun sayı ve nitelikte kadrolu istihdamın sağlanması,

-ek ödemelerin maaşlara eklenmesi, emekliliğe yansıtılması,

her iş yerine 7 gün 24 saat hizmet veren ücretsiz nitelikli kreş açılması.”

‘TALEPLERİMİZDE ISRARCIYIZ’

SES İzmir Şubesi de, 12-16 Mayıs Hemşirelik ve Ebelik Haftası nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Sendika şubesinde düzenlenen toplantıda, “Ebeyiz Hemşireyiz, alkış değil Hakkımızı istiyoruz” pankartı asıldı. Sağlıkçılar adına basın metini SES Şube Eşbaşkanı Nursel Yücesoy okurken, açıklamada sağlık çalışanlarının mesleki taleplerine dikkat çekildi.

Bakım hizmeti kadın ile özdeşleştirildiği için toplum tarafından hemşirelik mesleği hala kadınlara özgü ve kadınların yapması gereken bir meslek olarak algılandığını ifade eden Yücesoy, erkek hemşirelerin ise hemşire olarak görülmediğini kaydetti. Geçmişten bugüne ataerkil zihniyetin kadın üzerinde ki baskısı ve kadın emeğini görünmez kılındığını belirten Yücesoy, hemşirelik ve ebelik mesleğinde de bu bağlamda görülmeli ve mücadele edilmedir diye konuştu.

YASA DERHAL GERİ ÇEKİLSİN

Ebe ve hemşirelere fiili hizmet süresi zammına dönük çıkartılan yasadan yıpranma payından hak ettiği kadar faydalanamadığına dikkat çeken Yücesoy, “Bu yasanın derhal geri çekilmesi bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve geçmiş çalışma yıllarını kapsayacak, fiili çalışma şartını kaldırılarak 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmelidir. Yıllardır ebe ve hemşire olarak mücadele ettiğimiz taleplerden biri olan 3600 ek gösterge hakkımızı seçim propagandası yaparak, oyalayarak zamana bırakarak vazgeçmemiz beklenmektedir. Oysaki hakkımız olan 3600 ek göstergesinde ısrarcı ve kararlıyız” dedi.

EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSITILSIN

Pandemi sürecinde sağlık hizmeti veren Aile Sağlık Merkezleri’nin (ASM) ve ortak kullanım kapsamında olmayan üniversite hastanelerinde emek veren ve aynı riskle karşı karşıya olan ebe ve hemşirelerin kapsam dışında bırakılarak yok sayıldığını vurgulayan Yücesoy, performansa dayalı ücretlendirmeden derhal vazgeçilerek tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmesini istediklerini söyledi.

Yücesoy, taleplerini şu şekilde sıraladı:

“* Ebe ve hemşirelik mesleğindeki personel açığı güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmelidir.

*İş yerimiz de pandemi ile her açıdan daha fazla artan baskı,  mobbing ve şiddetin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

* Kovid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz.

* Ebelik ve hemşirelik yasası yeniden düzenlensin, meslek tanımlamalarımız net olarak belirlensin istiyoruz.

* Esnek kuralsız çalışmaya karşı; iş güvencesi, can güvencesi, güvenceli çalışma koşulları istiyoruz.

*Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti istiyoruz.

* KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesi ile bekletilen ve ataması yapılmayan ebe hemşireleri acilen göreve başlatılmasını istiyoruz.

* 4B, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

* Sağlığımızı korumak için uygun sayıda ve nitelikte, kadın emekçiler için kadın dostu kişisel koruyucu ekipman istiyoruz.”

emek.org.tr

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar