152 Kadın örgütü: ‘Haklarımızdan vazgeçmiyoruz’

152 kadın örgütü, kadına yönelik şiddete karşı hazırlanan İstanbul Sözleşmesi yıl dönümünde, elde ettikleri kazanımlardan vazgeçmeyerek mücadelelerini sürdüreceklerini belirten ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada “Türkiye’nin tüm siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini siyasal/toplumsal sorumluluk almaya ve kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, kadınların emeğini sömürmek ve kadınları güçsüzleştirmek isteyen söylem ve politikalara karşı çıkmaya ve […]

152 kadın örgütü, kadına yönelik şiddete karşı hazırlanan İstanbul Sözleşmesi yıl dönümünde, elde ettikleri kazanımlardan vazgeçmeyerek mücadelelerini sürdüreceklerini belirten ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Türkiye’nin tüm siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini siyasal/toplumsal sorumluluk almaya ve kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, kadınların emeğini sömürmek ve kadınları güçsüzleştirmek isteyen söylem ve politikalara karşı çıkmaya ve kadın örgütleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.” Denildi.

Bildiride Türkiye’de kadın hakları mücadelesinin kronolojik bir özeti şu şekilde paylaşıldı.

KADIN HAKLARI KRONOLOJİSİ

1841- Kadı önünde evlenme hakkı

1845- Köle-cariye satın alma yasağı

1856- Kızlara mirastan hak verilmesi

1860’lar- Kızlar için rüştiye (ortaokul) mektebi, ilköğretimde eşitlik, kız öğretmen okullarının açılması

1917- İslam hukukunda ilk aile düzenlemesi ile evlenme ve boşanmanın kayıt altına alınması

1926- Medeni Kanun

1930 ve 1935- Seçme ve seçilme hakkı

1985- BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) imzalanması

1990, 1991- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın kurulması

1998- Kadına karşı şiddetle ilgili ilk özel yasa olarak Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320)

2001, 2004, 2010- Anayasanın eşitlik (10) ve aile (41) maddelerinde yapıcı yönde değişiklikler

2002- Aile reisliğini kaldırıp eşlere eşit haklar getiren yeni Medeni Kanun

2004- TBMM’de Töre ve Namus Cinayetleri, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu kurulması

2005- Kadın ve çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar getiren yeni Türk Ceza Kanunu

2009- TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulması

2011- Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) imzalanması ve Türkiye’nin dünyada imzalayan ilk ülke olarak örnek oluşturması; Türkiyeli kadınların mücadelesi sayesinde, sözleşmenin izlenmesi ile ilgili kurul olan GREVİO’nun başkanlığına Türkiye’den bir kadının seçilmesi

2012- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284)

2013- Devletin ve belediyelerin kadına karşı şiddeti önlemek üzere sığınaklar açmasını sağlamak konusundaki kazanımlara ek olarak tüm illerde en az bir Şiddet Önleme ve İzleme Merkez’inin (ŞÖNİM) kurulması

  “ EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ! ”

Gazeteduvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre Kadın örgütleri şu düşünce ve tutum açıkladı.

Kadın örgütleri şiddet, ayrımcılık, istismar, baskı ve sömürü konularında kadına yönelik saldırıların artması ve kazanılmış toplumsal hakların yok edilmesi çabalarına ve devlet politikalarına karşı “Haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmiyoruz”  açıklaması ve çağrısı yaptı.

Kadına yönelik şiddet ile ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesine dair Avrupa Konseyi tarafından imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye’nin ilk imzacı sıfatına sahip olduğu sözleşmenin yürürlüğe girmesinin dördüncü yıl dönümünde Türkiye’den 152 kadın hareketi bileşeni ortak bir açıklama yayınladı.

ORTAK METİN, HÜKÜMETE ÇAĞRI NİTELİĞİNDE

Kadınlara yönelik ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel yasal hakların ve kurumların son dönemde ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan kadın örgütleri yaptıkları açıklamada, bugüne dek sürdürdükleri mücadeleleri ve kazanımları hatırlattı.

2005 yılında TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulmasından, 2012 yılında hazırlanan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a kadar pek çok alanda kazanım elde ettiklerini belirten 152 kadın örgütü bileşeni, mücadelelerinin gelecekte de kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü’ye göre İstanbul Sözleşmesi’nin yıl dönümünde hazırlanan ortak metin 24 Haziran seçimlerinin ardından kurulan yeni hükümete ve topluma çağrı niteliğinde. Güllü hazırlanan metne ilişkin, “Kadın ve erkeğin yan yana görünmesinden rahatsız olanların kazanımlarla elde edilmiş bu yasaların kaldırılması yönünde bir tavrı söz konusu. Sahada çalışan ve sorunların hepsine tanıklık eden kadın dernekleri yan yana durarak içimizden geçenleri dile getirdik. Yeni kurulmuş bir hükümet var ve yeni sistemde bu konuya dikkat çekmek, bu konudaki eksikliklerin giderilmesinde sivil toplumun öneminin bir kez daha vurgulanmasını amaçlayarak bir metin hazırladık” diye konuştu.

‘ÖZGÜRLÜK TALEBİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Her kesimden kadının, etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaşlılık, sığınmacı/mülteci gibi farklı kimliklerini kapsayan hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasının, toplumsal bir sorumluluk ve devletin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi yolunda önemli mesafeler aldıklarını belirten kadın örgütlerinin açıklamasının satır başları şu şekilde sıralandı:

YASAL HAKLARIMIZ TEHDİT ALTINDA: Bugün, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel yasal haklarımız ve kurumlarımız ciddi bir tehdit altındadır. Bunun en son örneği, kadınlarla ilgili tek bakanlığın adının önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilerek işlevsizleştirilmesi ve ardından da Çalışma Bakanlığı’na bağlanmasıdır.

İKTİDAR İÇİNDEN VE DIŞINDAN YÜRÜTÜLEN KAMPANYALAR: Yıllardır, kadınların yasal ve kurumsal kazanımlarına karşı siyasi iktidar içinden ve dışından yürütülen kampanyalar, TBMM Boşanma Komisyonu Taslak Raporu ile adeta fiili bir hükumet programına dönüşmüş idi. Bu rapor ile çocuk yaşta zorla evliliklerin teşviki, çocuk istismarcılarına af, tecavüzcü ile evlendirme, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkını elinden alma, erkeklerin boşanmasını kolaylaştırma, boşanmak isteyen kadını ise (nafakasını evlilik süresine bağlayarak nafakasız bırakma tehdidi ve “aile arabulucuları” gibi yöntemlerle) boşanmaktan vazgeçirme; şiddete karşı devlet korumasını belge sunma şartına bağlama gibi düzenlemelerin önü açılmak isteniyordu.

BUDAMA GİRİŞİMLERİ KALDIRILMA TALEPLERİNE DÖNÜŞTÜ:

Yasalarda kadınlar lehine olabilecek her ne varsa bunları budama girişimleri bugün hızla yasaların tamamen kaldırılması taleplerine dönüşmüştür.“Aile reisliği geri getirilsin”, “çocukların velayeti babaya verilsin”, “ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımından vazgeçilsin”, “kadına karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa tamamen kaldırılsın”, “Avrupa Konseyi’nin şiddetle ilgili sözleşmesinden Türkiye imzasını çeksin” gibi talepler yaygınlaştırılmaya başlandı. Daha da ötesi, bu taleplerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülen kadın örgütleri de açıkça hedef olarak gösterilmektedir.

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ: Söz konusu bu sürece karşı biz aşağıda imzası bulunan kadın örgütleri/grupları, mücadelelerle kazandığımız haklarımızdan, eşitlik ve özgürlük talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren her türlü söylem, siyasi pratik ve uygulamanın karşısında duracak ve sorumluları teşhir edeceğiz.

TAHAKKÜM BİÇİMLERİNE KARŞI ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Kendi hayatlarımız hakkında karar verme yetkisine sahip olan özgür ve eşit bireyler olarak, emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerinde kurulmak istenen tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin tüm siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini siyasal/toplumsal sorumluluk almaya ve kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, kadınların emeğini sömürmek ve kadınları güçsüzleştirmek isteyen söylem ve politikalara karşı çıkmaya ve kadın örgütleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

 

BİLDİRİYE İMZA ATAN KURUMLAR

 1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM)
 2. Adana Kadın Platformu
 3. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği
 4. Ankara Kadın Ressamlar Derneği
 5. Antakya Kadın Dayanışması
 6. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu
 7. Antalya BİZ (Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği) Topluluğu
 8. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 9. Antalya Nar Kadın Dayanışması
 10. Atakent Kadın Meclisi
 11. Aydın Kadın Efeler Derneği
 12. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 13. Bağımsız Kadın Derneği (Mersin)
 14. Barış için Kadın Girişimi
 15. Başkent Kadın Platformu Derneği
 16. Batman Helkis Kadın Platformu
 17. Bayan Yanı
 18. BEKEV-İzmir
 19. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi
 20. Birleşik Metal Kadın Komisyonu
 21. Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi
 22. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 23. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)
 24. ÇEKEV-İzmir
 25. Çiğli Kadın Platformu
 26. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez ve 96 Şubesi
 27. Demir Leblebi Kadın Derneği
 28. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
 29. Deriteks Sendikasından Kadınlar
 30. Dicle Amed Kadın Platformu
 31. Didim Kibele Kadın Yardımlaşma Dayanışma Derneği
 32. Dikili Kadın Platformu
 33. DİSK Ege Bölge Sekreterliği Kadın Çalışmaları
 34. DİSK Kadın Komisyonu
 35. Doğu Güneydoğu İş Kadınlar Derneği (DOGÜNKAD)
 36. Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu
 37. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER)
 38. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi
 39. Ege Kadın Buluşması
 40. Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)
 41. Ekmek ve Gül
 42. Engelli Kadın Derneği
 43. Erktolia
 44. Eşit Yaşam Derneği
 45. EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın Grubu)

46.. Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu

 1. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
 2. Ev Kadınları Derneği (EVKAD) – Adana
 3. Femin&ArtUluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
 4. Feminerva Dergi
 5. Fethiye Çocuk İstismarını Önleme Derneği
 6. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği
 7. Filmmor Kadın Kooperatifi
 8. Foça Barış Kadınları
 9. Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi
 10. Genel-İş Sendikası’ndan kadınlar
 11. Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği
 12. Giresun Kadın ve LGBTI Platformu
 13. Giresun KESK Kadın Komisyonu
 14. Günebakan Kadın Derneği (Mersin)
 15. İlerici Kadınlar Meclisi
 16. İmece-Der’li kadınlar
 17. İmece Kadın Dayanışma Derneği
 18. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Kadın Komisyonu
 19. İnşaat ve Kadın Derneği
 20. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu
 21. İstanbul Dayanışma Platformu
 22. İstanbul Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar Grubu
 23. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)
 24. İzmir Amargi
 25. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 26. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
 27. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (41 örgüt bileşeniyle)
 28. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi
 29. İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği
 30. KADAV – Kadınlarla Dayanışma Vakfı
 31. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER)
 32. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Ankara
 33. Kadın Çalışmaları Derneği
 34. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
 35. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 36. Kadın Dayanışma Vakfı
 37. Kadın Emeği Kolektifi
 38. Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
 39. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
 40. Kadın Meclisleri
 41. Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımsevenler Derneği (KADGÜC) İzmir
 42. KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği)
 43. Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği
 44. Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri
 45. Kadın Partisi
 46. Kadın Yazarlar Derneği
 47. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi
 48. Kampüs Cadıları
 49. Kaos GL
 50. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Atakum
 51. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Samsun
 52. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Trabzon
 53. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
 54. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KARKADER)
 55. Karşıyaka Kent Konseyi Kadın Meclisi
 56. Kazdağlı Kadınlar
 57. KAZETE

104.KAZETE-DER

 1. KESK Kadın Meclisi
 2. Kırkyama Kadın Dayanışması
 3. Kırmızı Biber Kadın Derneği
 4. Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu
 5. Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi
 6. Koza Kadın Derneği
 7. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
 8. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği
 9. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
 10. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 11. Mor Dayanışma
 12. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 13. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
 14. Muğla Karya Kadın Derneği
 15. Nar Kadın Dayanışması
 16. Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi
 17. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
 18. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
 19. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği
 20. Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi
 21. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
 22. Sosyal Dayanışma Ağı (SODA)
 23. Sosyalist Kadın Meclisleri
 24. Şahmeran Kadın Platformu
 25. TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
 26. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu
 27. TJA – Tevgere Jinen Azad
 28. Trabzon Cazıları
 29. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi
 30. Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği
 31. Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi
 32. Türk Kadınlar Birliği (Genel Merkez ve 79 Şubesi)
 33. Türk Kadınlar Konseyi Genel Merkezi ve Şubeleri
 34. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
 35. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (Genel Merkez ve 24 şubesi)
 36. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)
 37. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (Genel Merkez ve 39 Kulüp)
 38. Uçan Süpürge Vakfı
 39. Umutlu Kadınlar
 40. VAKAD’lı kadınlar
 41. Van Ahtamar Kadın Platformu
 42. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)
 43. Yaşam Kadın Merkezi Derneği
 44. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
 45. Yeniyol’dan Kadınlar
 46. Yeryüzü Kadınları – İzmir
 47. Yoğurtçu Kadın Platformu
 48. Zeytin Kadın Kooperatifi

emek.org.tr

 

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar