TGS işçilerine ikramiye oyunu… Baskı ve huzursuzluk arttı!

Korona tedbiri adı altında TGS işçisinin kazanılmış ikramiye hakkı gaspediliyor! Havalimanında görüştüğümüz TGS işçileri yapılan haksızlığı anlatırken, şefler tarafından yoğunlaşan “imza at yoksa işinden olursun” baskılarından da bıktıklarını dile getiriyor. Corona salgın faturası işçilerin omuzlarına yıkılmamalı, şirketler ve devlet üstlenmelidir. Havalimanlarında TGS işçilerine ikramiye kesintisi “gönüllülük imzası” ile zorla kabul ettiriliyor. TGS şefleri tarafından imza […]

Korona tedbiri adı altında TGS işçisinin kazanılmış ikramiye hakkı gaspediliyor!

Havalimanında görüştüğümüz TGS işçileri yapılan haksızlığı anlatırken, şefler tarafından yoğunlaşan “imza at yoksa işinden olursun” baskılarından da bıktıklarını dile getiriyor.

Corona salgın faturası işçilerin omuzlarına yıkılmamalı, şirketler ve devlet üstlenmelidir.

Havalimanlarında TGS işçilerine ikramiye kesintisi “gönüllülük imzası” ile zorla kabul ettiriliyor. TGS şefleri tarafından imza atmayarak uygulamayı kabul etmeyen işçilere işten çıkarılacağı tehdit ve baskısı yapılıyor.

TGS işçilerine zorla imzalattırılan belge. TGS Şefleri işten çıkarılma tehdidiyle işçilere imza atın diyor.

TGS imzaya zorladığı işçilerin 2020 ve 2021 yılı ikramiyelerini yani İşçinin beş ikramiyesi kesilmek isteniyor. Bunun gerekçesi uçuşların azalması ve şirketin iş yapamaması gösterildi. Salgın koşullarında ücretli izin ve kısa çalışma uygulamasına rağmen şirketin bu uygulaması hukuksuz bir uygulamadır.

İşçiler baskılar nedeniyle sendikaya uzak tutuluyor

15 binden fazla işçinin hava limanlarında yer hizmetleri ürettiği TGS şirketinde işçiler sendikasız çalışıyor. Sendikalaşmanın adeta yasaklandığı, sendikal faaliyet yürüten işçilerin işten atıldığı şirkette, Hak-İş e bağlı Öz Taşıma sendikasına bir kısım işçilerin zorla üye yapıldı. Sendikanın ve işçilerin haksız uygulamalara karşı mücadelesi kontrol altına alınarak, bir süreden beri sendikaya yönelme de kesilmiş oldu. Hava-İş sendikası ise TGS işçilerinin sendikal örgütlenme çalışmalarını, birkaç yıldır durdurmuş durumdadır. Yeni kurulan Hava-Sen ise TGS de güçlü bir işçi çalışması yapmadan, ancak işçilerin yanında olduğunu açıklayan ve şirketleri eleştiren bir yerde duruyor.

Sonuçta sarı sendikalar, ağır koşullarda ve birçok haktan yoksun baskı altında çalıştırılan işçiler, sendikalaşma ve insanca çalışma koşullarına ulaşma mücadelesinin de verilmediği bir tablo var karşımızda.

Belirtmek gerekir ki, işsizlik baskısıyla ve yandaş olmanın yarattığı “siyasal bağımlılık” nedeniyle işçiler sendikalara uzak tutulmakta/durmaktadır. Ancak sömürüldüklerinin ve hak mücadelesinden uzak tutulduklarının, kullanıldıklarının da bilincine varmaları da gerekmektedir.

Bu noktada sendikalara da, yılgınlığa düşmeden zorlu bir uğraşı verme sorumlulukları olduğunu hatırlatalım.

İşçiler ne yapabilir?

TGS şirketi bu tür bir uygulamayı keyfi olarak yapıyor. Ücretli izin ve kısa çalışma uygulaması yapabilir. İşten çıkarmanın da yasaklandığı pandemi koşullarında işçi çıkartma kozuna başvurması ahlaki değil. Hukuken de çıkaramaz. Şu an itibariyle uçuşlar başladı ve kargo taşımacılığı devam ediyor. Yani TGS şirketi işçileri hizmet üretiyor. İş yok gerekçesi geçersizdir. İşçiler “İşçilerin bir iki ikramiyesinin kesilmesi bir önlem olarak düşünülebilir, ancak iki yıla yayılan beş ikramiyenin kesilmesi ikramiye hakkımızın gasp edilmesi anlamındadır.” Demektedir.

İşçiler bu uygulamayı reddetmelidir. İş yoğunluğu devam ediyor ve işten çıkartma da haksız olacağı için işçiler kıdem tazminat hakları ve ayrı bir tazminat davasını kazanma şansına sahiptir.

Belgeyi imzalatmak isteyen baskı kuran şefleri de bildirerek soruşturma açtırabilir ve bu baskıları bertaraf edebilirler.

TGS nin bu konuda yasal bir hakkı da yoktur. TGS Şirketi kazanıyor ve pandemi kısıtlamaları da bulunmamaktadır. Şirket salgın koşullarını bahane ederek fırsatçılık yapıyor.

İşçi onaylamadığı sürece ücret düşüklüğü uygulaması da yapılamaz.

İşçiler sendikalaşma çalışmalarına katılmalı sendikalı çalışma haklarını kullanmalıdır. Ancak o zaman köle çalışma koşullarından baskı ve tehditlerden korunacaklardır. Sadece ücret hakları konusunda değil, işçi sağlığı ve iş güvenliği, meslek hastalıkları konularında, beslenme, mobbing gibi konularda da dayanışma içerisinde baskıları ve yoksunlukları geriletebileceklerdir.

“SALGININ FATURASI ÇALIŞANA ÇIKARILIYOR”

Havacılık sektöründeki sendikalardan Hava-Sen yayınladığı bildiride işçilerin yanında olduğunu açıkladı. Yapılan işlemin tamamen hukuksuz olduğunu kaydeden Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN) Genel Başkanı Kaptan Pilot Seçkin Koçak, “TGS de, bağlı olduğu ana şirket THY’nin izinden gitmiş ve salgının faturasını, çalışanlarına çıkarma kolaycılığını seçmiştir” açıklamasında bulundu.

“ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİLİYOR”

Kaptan Koçak, “İşçiler çağrılarak 2020 ve 2021 yılına ait ikramiyelerinden feragat ettiklerine dair muvafakatname imzalatılmak isteniyor. Güçlü işveren karşısında yanlız, çaresiz ve sahipsiz işçilere abanın altından sopa gösterilerek itiraz edenlere iş akdinin feshi tehdidi hissettiriliyor” diye konuştu. Sendikanın önceki gün yayınladığı açıklama şöyledir.

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar