grev

TBMM ne verilen ancak geri çekilen yeni kanun teklifi sağlık işçilerinde tepki yarattı. Dün sosyal ekonomik koşullar ve özlük haklarıyla ilgili talepleri de açıklayan sağlık emekçileri bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakma nedeniyle yaşamsal önemdeki bölümler dışındaki sağlık ...

24 gün önce başlayan Bakırköy belediyesi grevi belediye başkanının suskunluğuyla devam ediyor. Bugün Belediye-İş sendikasının örgütlü olduğu Antalya, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Eskişehir, Afyon belediyelerinden işçiler  destek ziyaretiyle 24.günündeki greve coşku kattı. Yapılan konuşmalarda belediye başkanı eleştirilerek bir an önce ...

Bakırköy belediyesinde işçilerin hak eylemleri ve grev devam ediyor. Bakırköy belediyesi işçileri iki ayrı sendikada örgütlü. Fakat işveren-belediye başkanının sendika ve işçi karşıtı tutumları, onları mücadele hattında yan yana getirdi. İki sendika ve üye işçiler, destek veren emek dostu kurumlar ...

Yoksulluk dayatılan İşçiler coşku ve kararlılık içinde greve çıktı. CHP li belediye başkanlığında sendika ve işçi düşmanlığı derecesine varan yanlış tutum içinde olan Belediye başkanı Bülent  Kerimoğlu eleştiriliyor. Belediye-İş sendikasında örgütlü işçiler belediye yönetiminin “sıfır zam” dayatması karşısında bugün greve ...

KESK bir günlük greve gidiyor. Toplumsal refah payından yararlandırılmayan emekçilere sefalet zammı layık görüldü. “Toplu sözleşme ”de 5.5 milyon emekçinin gerçek talepleri karşılanmadı. Hükümetin ve yandaş sendikanın imzaladığı sözleşmeyi reddeden KESK bir günlük greve gidiyor. %1 baraj kuralı getirildi ve ...

İstanbul-Maltepe belediyesi işçi grevi tartışılıyor. İşçinin direnişçi tavrı, Genel İş sendikası merkez ve şubenin aldığı tutumlar, greve destek veren emek dostu güçlerin durumu, yöntemler; tümü de bütünlüklü değerlendirilmek durumunda… Bu değerlendirme sürecinde öncelikle işçiyi, öncü işçileri dinlemek, oradan gelen düşünceleri ...

1500 Maltepe Belediye işçisi, belediye işvereninin sefalet ücretinde ısrar etmesi üzerine dün greve çıktı. Ücret ve bağlantılı maddelerde anlaşma olmadığı, belediyenin günlük geçim koşulları ve hayat pahalılığı karşısında gerçekçi olmayan zamlar teklif ettiği açıklandı. Maltepe belediyesi grevinin sona ermesi amacıyla ...

Patronların elinde sen oyuncak değilsin! Biraz kaldır başını sana başlar eğilsin! Metal işçisi meydanlarda greve hazırlanıyor Metal sektöründe sendikalar ile MESS arasında yapılan görüşme tıkandı. Patronların esnek çalışma dayatması ve düşük zam teklifini kabul etmeyeceğini açıklayan sendikalar grev silahını kullanacak. ...

Sendikalaşmanın hemen hemen hiç olmadığı özel okullardaki ağır çalışma koşulları ve eğitim emekçilerinin karşılaştığı yoksulluk, Doğa Koleji fiili greviyle tekrar gündeme geldi. Doğa Koleji emekçileri eğitim ödenekleri ve üç aydır maaşları ödenmediği için dün tüm şubelerde derslere girmedi. Türkiye genelinde ...

KESK, AKP hükümeti ve kamu sendikaları arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin Hakem Heyeti Kuruluna bırakılmasına karşı 27 Ağustos’ta iş bırakacak. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, geçtiğimiz Cuma günü yaptıkları basın toplantısında, toplu sözleşme görüşmelerindeki olumsuzluklara değinerek, 20 gün boyunca emekçilerin ...