grev

Avcılar belediyesinde grev başladı.

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri greve gitti. 14-15 Mart 2022 günlerinde hastaneler acil sağlık hizmeti dışında çalışmayacak. Aile sağlık merkezleri de hizmet vermeyecek. 14 Mart tıp bayramında grev Sağlık emekçilerinin örgütlü bulunduğu ...

Ocak ve Şubat ayları itibariyle emek cephesinde direnişlerin arttığını görüyoruz. Bir aylık sürede 56 işyerinde işçi grevi ve direnişleri başladı. Yoksulluk, düşük ücretler, yüksek enflasyon, geçinememek, işsizlik, sendikal hakların engellenmesi, haksız işten atmalar, işveren hukuksuzlukları… nedenleriyle direnişler yoğunlaştı. Emek Çalışmaları ...

TBMM ne verilen ancak geri çekilen yeni kanun teklifi sağlık işçilerinde tepki yarattı. Dün sosyal ekonomik koşullar ve özlük haklarıyla ilgili talepleri de açıklayan sağlık emekçileri bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakma nedeniyle yaşamsal önemdeki bölümler dışındaki sağlık ...

24 gün önce başlayan Bakırköy belediyesi grevi belediye başkanının suskunluğuyla devam ediyor. Bugün Belediye-İş sendikasının örgütlü olduğu Antalya, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Eskişehir, Afyon belediyelerinden işçiler  destek ziyaretiyle 24.günündeki greve coşku kattı. Yapılan konuşmalarda belediye başkanı eleştirilerek bir an önce ...

Bakırköy belediyesinde işçilerin hak eylemleri ve grev devam ediyor. Bakırköy belediyesi işçileri iki ayrı sendikada örgütlü. Fakat işveren-belediye başkanının sendika ve işçi karşıtı tutumları, onları mücadele hattında yan yana getirdi. İki sendika ve üye işçiler, destek veren emek dostu kurumlar ...

Yoksulluk dayatılan İşçiler coşku ve kararlılık içinde greve çıktı. CHP li belediye başkanlığında sendika ve işçi düşmanlığı derecesine varan yanlış tutum içinde olan Belediye başkanı Bülent  Kerimoğlu eleştiriliyor. Belediye-İş sendikasında örgütlü işçiler belediye yönetiminin “sıfır zam” dayatması karşısında bugün greve ...

KESK bir günlük greve gidiyor. Toplumsal refah payından yararlandırılmayan emekçilere sefalet zammı layık görüldü. “Toplu sözleşme ”de 5.5 milyon emekçinin gerçek talepleri karşılanmadı. Hükümetin ve yandaş sendikanın imzaladığı sözleşmeyi reddeden KESK bir günlük greve gidiyor. %1 baraj kuralı getirildi ve ...

İstanbul-Maltepe belediyesi işçi grevi tartışılıyor. İşçinin direnişçi tavrı, Genel İş sendikası merkez ve şubenin aldığı tutumlar, greve destek veren emek dostu güçlerin durumu, yöntemler; tümü de bütünlüklü değerlendirilmek durumunda… Bu değerlendirme sürecinde öncelikle işçiyi, öncü işçileri dinlemek, oradan gelen düşünceleri ...

1500 Maltepe Belediye işçisi, belediye işvereninin sefalet ücretinde ısrar etmesi üzerine dün greve çıktı. Ücret ve bağlantılı maddelerde anlaşma olmadığı, belediyenin günlük geçim koşulları ve hayat pahalılığı karşısında gerçekçi olmayan zamlar teklif ettiği açıklandı. Maltepe belediyesi grevinin sona ermesi amacıyla ...