Sağlık emekçileri grevde

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri greve gitti. 14-15 Mart 2022 günlerinde hastaneler acil sağlık hizmeti dışında çalışmayacak. Aile sağlık merkezleri de hizmet vermeyecek. 14 Mart tıp bayramında grev Sağlık emekçilerinin örgütlü bulunduğu TTB bünyesindeki il tabip odaları, KESK-SES, Dev-Sağlık İş sendikası gibi emek örgütlerinin katıldığı ve çok […]

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri greve gitti. 14-15 Mart 2022 günlerinde hastaneler acil sağlık hizmeti dışında çalışmayacak. Aile sağlık merkezleri de hizmet vermeyecek.

14 Mart tıp bayramında grev

Sağlık emekçilerinin örgütlü bulunduğu TTB bünyesindeki il tabip odaları, KESK-SES, Dev-Sağlık İş sendikası gibi emek örgütlerinin katıldığı ve çok sayıda demokratik kitle örgütü ve platformun destek verdiği grev başladı. Birçok ilde ve İstanbul’da birçok hastanede sağlık emekçileri iş bıraktı. Öğle saatlerinde tüm hastanelerden temsilen gelen sağlık emekçileri Cerrahpaşa Hastanesi bahçesinde iki saati aşkın gösteri yaptı. Taleplerini anlatarak hükümeti ve Erdoğan’ı eleştirdi. Taksim’de 14 Mart Tıp bayramı nedeniyle çelenk bırakarak kutlama yapmak isteyen sağlık emekçileri polis tarafından engellendi.

Sağlık emekçileri İstanbul başta olmak üzere dün yaptıkları açıklamalarda “Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında grevde olacağımızı ilan ediyoruz” dediler. AKP iktidarının sağlık emekçilerinin özel sektöre ve yurt dışına gitmeleri konusunda “isteyen gidebilir” tavrının çok tepki topladığı bugün grev başladı.

Grev başladığı bugün hükümet yeni yasal düzenlemelere gitti.

Sağlık çalışanlarının talepleri şöyledir.:

1) Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

2) TTB’nin önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır.

3) Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı’nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmelidir.

4) Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalıdır.

5) Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL’ye çıkarılmalıdır.

6) OSGB’lerde çalışan iş yeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği’nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir.

7) Covid-19 ‘illiyet bağı’ aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7 bin 200 olmalıdır.

8) Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

9) Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.

10) Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahküm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar