Genel-İş sendikası

İstanbul-Maltepe belediyesi işçi grevi tartışılıyor. İşçinin direnişçi tavrı, Genel İş sendikası merkez ve şubenin aldığı tutumlar, greve destek veren emek dostu güçlerin durumu, yöntemler; tümü de bütünlüklü değerlendirilmek durumunda… Bu değerlendirme sürecinde öncelikle işçiyi, öncü işçileri dinlemek, oradan gelen düşünceleri ...

Kadıköy ve Maltepe belediyelerinde yaşanan işçi grevleri süreçleri, işçi sınıfı ve emek güçleri açısından çok önemlidir. Yaşananlar CHP li patronları bir kez daha tanımamızı, örgütlenme ve mücadele açısından da değerli dersler almamızı sağlamıştır. Belediye grevleri, diğer işçi direnişleriyle birlikte kapitalist ...

Sendikalar ve işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki işçi kıyımlarına karşı  protesto yürüyüşü yaparak yarım gün iş bıraktı.  Basın açıklamasında işçi kıyımı ve baskıların son bulması istendi. Belediye işçileri kadro hakları ve tediye ödemeleri için İBB ye karşı dava açmış, yönetim ise ...

Ankara’da CHP genel merkezinde yapılan Şişli Belediyesi ve Genel-İş sendikası arasında gerçekleşen görüşmeler “olumlu geçti” diye açıklandı. Şişli belediyesinde 1170 belediye işçisinin çalıştığı KENTYOL AŞ, taşeron ihalesi sonucu devre dışı bırakılmış ve temizlik işleri üç taşeron şirkete ihale edilmişti. İşçiler ...