1 Mayıs

  Kapitalist sistemin dünyada ve ülkemizde emekçi halklara refah ve huzur vermediği ağır günlerden geçiyoruz. Baskı ve sömürü altında yoksunluklarımız her geçen gün artıyor. Kazanılmış demokratik haklarımız  yok ediliyor. Sermaye her yerde  pandemiyi fırsata çevirmiş durumdadır ve rant onlar için ...

  1 Mayıs hazırlık çalışmalarına baskı ve gözaltı… 1 Mayıs hazırlık çalışmalarına yönelik polisin engelleme ve gözaltına alması dün de devam etti. 1 Mayıs hazırlık çalışmaları yapan İstanbul bileşenleri olan emek örgütleri, devrimci demokrat ve sosyalist gruplara yönelik baskı ve ...

İstanbul 1 Mayıs platformu bileşenleri, 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında 1977 de Taksim meydanında, 1989 yılında Şişhanede, 1996 yılında Kadıköy semtinde katledilen işçiler için, katliamların yaşandığı yerlerde anma etkinlikleri düzenledi. Birçok şehirde olduğu gibi İstanbul’un birçok yerinde salgın nedeniyle meydanlara çıkamayan ...

EMEKLİLER DAYANIŞMA SENDİKASI (EDS), 1 Mayıs dolayısıyla yayınladığı bildiride, dünya emekçilerinin 1 Mayıs gününü kutladı. Korona salgını ve halk sağlığı konusunda taleplerde bulunan EDS, güncel toplumsal sorunlarla ilgili olarak da tespit ve görüşlerini paylaşarak, işçi sınıfını birlik ve mücadeleye çağırdı. ...

2020 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü etkinlikleri başladı. Pazartesi gününden itibaren içinde bulunduğumuz hafta 1 Mayıs haftası ilan edildi. İstanbul’da ve birçok ilde korona salgını koşullarına rağmen işyerlerinde, işçi havzalarında 1 Mayıs etkinlikleri başladı. Ortak ...

2019 1 Mayıs’ında, dünyanın her yerinde meydanlar ve sokaklar, işçi sınıfının ve ezilen halkların kitlesel gösterilerine sahne oldu. Coğrafyamızda da işçi sınıfı ve ezilen halklarımız, kitlesel 1 Mayıs gösterilerinde yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirirken, önümüzdeki görev ve sorumlulukları da ...

1 Mayıs hazırlıkları sürüyor. İş, ekmek, eşitlik, özgürlük, barış, adalet ve insanca yaşamak talebiyle emekçiler 1 Mayıs mitinglerine hazırlanıyor. 1 Mayıs miting alanlarında sadece ekonomik ve sosyal sorunlar, haksızlıklar dile getirilmeyecek; AKP iktidarının sermaye yanlısı politikaları da eleştiren siyasal tavırlar ...

ÖZGÜR ÜLKE  ve İNSANCA YAŞAM TALEBİYLE ALANLARDAYIZ ! Sömürüsüz, sınıfsız, ayrımcılığın yapılmadığı, eşitlik ve özgürlük değerlerinin esas alındığı, adil toplumsal koşullarda yaşamak istiyoruz! 1 MAYIS 2019 dünyada ve coğrafyamızda işçi sınıfı ve ezilen halklar 1 Mayıs alanlarında… 1 Mayıs alanlarında ...

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, ‘İş, Adalet, eşitlik, barış, özgürlük ve demokrasi’ talepleriyle örgütlenmeye başladı. AKP iktidarının kıdem tazminatına yönelik saldırı planı, zamlar, vergiler, yoksulluk ve halklar üzerindeki siyasi baskılar protesto edilerek, özgür ülke ve insanca ...

Dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların birlik, mücadele ve enternasyonal dayanışma günü 1 MAYIS kutlu olsun! Emperyalist-kapitalist sistemin dayattığı insanlık dışı sömürü ve zulüm altında yaşıyoruz. Emperyalist-kapitalist sisteme ve yerli işbirlikçilerinin biz emekçilere ve ezilen halklara dayattığı sömürü ve zulme ...