1 Mayıs

2019 1 Mayıs’ında, dünyanın her yerinde meydanlar ve sokaklar, işçi sınıfının ve ezilen halkların kitlesel gösterilerine sahne oldu. Coğrafyamızda da işçi sınıfı ve ezilen halklarımız, kitlesel 1 Mayıs gösterilerinde yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirirken, önümüzdeki görev ve sorumlulukları da ...

1 Mayıs hazırlıkları sürüyor. İş, ekmek, eşitlik, özgürlük, barış, adalet ve insanca yaşamak talebiyle emekçiler 1 Mayıs mitinglerine hazırlanıyor. 1 Mayıs miting alanlarında sadece ekonomik ve sosyal sorunlar, haksızlıklar dile getirilmeyecek; AKP iktidarının sermaye yanlısı politikaları da eleştiren siyasal tavırlar ...

ÖZGÜR ÜLKE  ve İNSANCA YAŞAM TALEBİYLE ALANLARDAYIZ ! Sömürüsüz, sınıfsız, ayrımcılığın yapılmadığı, eşitlik ve özgürlük değerlerinin esas alındığı, adil toplumsal koşullarda yaşamak istiyoruz! 1 MAYIS 2019 dünyada ve coğrafyamızda işçi sınıfı ve ezilen halklar 1 Mayıs alanlarında… 1 Mayıs alanlarında ...

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, ‘İş, Adalet, eşitlik, barış, özgürlük ve demokrasi’ talepleriyle örgütlenmeye başladı. AKP iktidarının kıdem tazminatına yönelik saldırı planı, zamlar, vergiler, yoksulluk ve halklar üzerindeki siyasi baskılar protesto edilerek, özgür ülke ve insanca ...

Dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların birlik, mücadele ve enternasyonal dayanışma günü 1 MAYIS kutlu olsun! Emperyalist-kapitalist sistemin dayattığı insanlık dışı sömürü ve zulüm altında yaşıyoruz. Emperyalist-kapitalist sisteme ve yerli işbirlikçilerinin biz emekçilere ve ezilen halklara dayattığı sömürü ve zulme ...

1 Mayıs günlerinde katılan emekçiler dün yapılan etkinliklerle anıldı. İstanbul 1 Mayıs düzenleme komitesi tarafından gerçekleştirilen anma etkinliklerine, emek ve meslek örgütleri, siyasal yapılar, demokratik kitle örgütleri temsilcileri ve işçiler katıldı. 29 Nisan 2018 Pazar günü Taksim Kazancı Yokuşu’nda buluşuldu. ...

Dünya işçi sınıfına, ezilen emekçi halklara ve tüm emek dostlarına birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlu olsun! 1 Mayıs nedeniyle dünya emekçileri, bir kez daha yoğun mücadele ve gösteri günleri yaşayacak. Dünya işçi sınıfı ekonomik, demokratik, kültürel ve ...

İstanbul Maltepe’de yapılacak olan 1 Mayıs mitingi için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin ortaklaşa sürdürdükleri çalışmalar birçok semtte bildiri dağıtımları ve afiş yapıştırma faaliyetleriyle sürdürülüyor. Merkezi yerlerde bulunan otobüs, metro ve ...

1 Mayıs çalışmaları yapanlara yönelik baskılar sürüyor. Geçen hafta Cuma Kadıköy’de 1 Mayıs bildirisi dağıtırken gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İstanbul Kadıköy’de 1 Mayıs bildirisi dağıtan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri ...

İşçi örgütleri, meslek örgütleri, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında, 1 Mayıs mitinginin Maltepe’de emeğin talepleri ve demokrasi temalarıyla yapılacağı açıklandı. DİSK merkezinde yapılan toplantıya DİSK, TTB, TMMOB, KESK, siyasi partiler, devrimci kurumlar, demokratik kitle örgütleri ...