ŞİDDET SONA ERSİN G(Ö)REVİ

Son günlerde sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı ülkenin dört bir yanında eylem vardı. ‘Bu şiddet sona ersin!’ diyen sağlık emekçileri , 1 yıl önce uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan için greve çıktı…

saglikcilar-grevi-1

Son günlerde sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı ülkenin dört bir yanında eylem vardı. ‘Bu şiddet sona ersin!’ diyen sağlık emekçileri , 1 yıl önce uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan için greve çıktı…

İSTANBUL

İstanbul’da sabah saatlerinde Çapa Tıp Fakültesinde bir araya gelen sağlık çalışanları ve hekimler önce bir anma gerçekleştirdi. Saygı duruşu ile başlayan anmada çalışırken şiddet sonucu ölen hekimlerin öyküsünü anlatan bir film gösterimi yapıldı.

Ardından bir konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören, sağlığın piyasalaştırılarak niteliksizleştirildiğini ve bu hizmet kalitesinin düşmesi sonucunda şiddetin doğduğunu ifade etti.

Hekimlerin kısa konuşmalarda duygularını aktarmasının ardından yürüyüş başladı. Çapa önünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüyen sağlık emekçileri ve hekimlere çok sayıda siyasi parti, sendika ve dernek de destek verdi.

Millet Caddesi’nin trafiğe kapatıldığı yürüyüşte yol boyunca“Sağlıkta şiddet sona ersin!”, “Sağlıkçılar ölüyor bakan uyuyor!”, “Sağlık haktır satılamaz!”, “Sağlıkta taşeron ölüm demektir!” sloganları atıldı.

Katılan kurumlar adına basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu yaptı. Konuşmasında Dr. Ersin Arslan ve yaşamını şiddet sonucu yitiren doktorları hatırlatan Çerkezoğlu, şiddetin farklı biçimlerde uygulandığı belirtti ve  şunları söyledi: “Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbirine düşüren, sağlıkta kaliteyi düşüren, performans uygulamaları var! Gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya, 7/24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıştırılma var, hemşirelerde 56, asistan hekimlerde 64 saate kadar uzayan mesailer var! Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, görev tanımı dışında ‘sağlıkçı her işi yapabilir mantığı’ ile çalıştırılma var! Özel sektörde güvencesiz, parasını almadan, kölelik koşullarında çalışma var! Sağlık hizmetine ulaşmanın önünde bin bir türlü engel var, her kademede ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler var! Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin ‘Sağlık Çalışanlarını’ itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslubu ve açıklamaları var! Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olmayan hastalar, çalışanlara yönelmiş öfke ve şiddet var!”

ANKARA

Ankara’da sabah saatlerinde çalıştıkları hastane ve kurumların bahçesinde toplanan sağlık çalışanları Dr. Ersin Arslan için saygı duruşunda bulundular ve vatandaşlara “Sağlıkta Şiddet Sona ERS!N” başlıklı bildirileri dağıttılar. Öğle saatlerinde ise İbn-i Sina Hastanesi bahçesinde buluşarak ellerinde siyah balonlar ve “Böyle Sağlık Sistemi Olmaz. Sağlıkta Şiddet Sona ERS!N” yazılı kalplerle Sağlık Bakanlığı’na yürüdüler. Sağlık bakanlığı önüne siyah çelenk bırakan sağlık emekçileri  “AKP Sağlığa Zararlıdır”, “Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Demektir”, “Sağlık Haktır Satılamaz” sloganları attı.

İZMİR

Sağlık çalışanları sabah saatlerinde Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Hastane başhekimlik girişinden poliklinik önüne kadar alkışlarla yürüyen İzmir Sağlık Çalışanları Platformu üyeleri adına konuşan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök, 14 acil talebin yerine getirilmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi: “Biz TTB olarak önce Meclise sesleniyoruz. TBMM’den bir an önce TTB’nin vermiş olduğu yasa tasarısının çıkarılmasını istiyoruz. Yöneticilere sesleniyoruz; mobbing uygulamalarınızla gerekçesiz ve isteksiz atamalarınız ve yer değiştirmelerinizle sağlık çalışanlarını huzursuz etmeyin”. Dr. Sürenkök hasta yakınlarına da seslendi: “Biz sizin hemşire teyzeniz, doktor amcanız, kardeşiniziz. Sağlık sistemine yönelik öfkenizi, bizden çıkarmayın”.

BURSA

Bursa Tabip Odası üyeleri ‘kanlı’ önlüklerle Metroya binerek hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çektiler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan hekimler, Metroya bindiler ve yolculuk yaparken vatandaşlarla bol bol sohbet ettiler. Vatandaşlar da sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını ifade ettiler.

Bursa Tabip Odası Başkanı Kayhan Pala yaptığı açıklamada, “Bizler, sizin için varız. Ama sağlık çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün artıyor.” diyerek, vatandaşlara sitem etti. Metroda yolculuk yapan vatandaşlar da doktorlara yönelik şiddeti kınadıklarını dile getirdi. Hekimler daha sonra Şehreküstü Meydanı’nda diğer sağlık çalışanları ile buluştu ve Bursa Devlet Hastanesi’ne kadar yürüdü.

ADANA

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Poliklinikler önünde toplanan sağlık çalışanları sloganlar atarak basın açıklaması yaptı. Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu: ”TTB olarak önerdiğimiz TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu nihayet kuruldu ancak geçen bunca zamanda hala bir rapor oluşturup açıklayamadı. Bakanlık sağlıkta şiddetin artmadığını iddia etmekte ama sadece basın-yayın organlarına baktığımızda bile hemen her gün yeni bir şiddet olayının yaşandığını görmekteyiz. Ne yazık ki uygulanan sağlık politikaları sebebiyle hasta-hekim ilişkisi zedelenmiş, şiddet de buna bağlı olarak artmıştır. TTB olarak önerdiğimiz yasal düzenlemeler yapılması önerimiz de halen hayata geçirilmiş değil. Ancak taleplerimizin takipçisiyiz. Yine sağlıkta şiddeti görünür kılmak, sağlıkta şiddetin önlenmesi yönünde adımlar atılmasını sağlamak üzere, Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün olan 17 Nisan’ın ‘Uluslararası Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü’ olarak belirlenmesi için Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurduk”.

MERSİN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan hekimler Mersin Devlet Hastanesi bahçesinde toplandı. Mersin Sağlık Hakkı Meclisi adına basın açıklamasını Oda Başkanı Uz. Dr. Galip Kırıcı okudu.

KIRKLARELİ

Kırklareli Tabip Odası ile SES Kırklareli Şubesi üyeleri Kırklareli Devlet Hastanesi bahçesinde toplandı ve burada sağlık çalışanları ve vatandaşlar, Dr. Ersin Arslan için saygı duruşunda bulundu. Kırklareli Tabip Odası Başkanı Dr. Halil Muhacir yaptığı açıklamada, doktorla hasta yakınlarını karşı karşıya getiren sağlık sistemine tepki gösterdi.

MUŞ

Muş Bulanık Devlet Hastanesi’deki sağlık çalışanları da iş bıraktı. Yapılan açıklamada ise “Bulanık Devlet Hastanesi’nde çalışan doktorlar ve personeller olarak bugün grevdeyiz. Meslektaşımızın ölümünden sonra da sağlıkta yaşanan şiddet hız kesmedi. Hekimler artık her gün yaşadıkları ve duydukları yeni bir şiddet olayı nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını düşünmektedirler” denildi.

GAZİANTEP

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları ilk olarak Arslan’ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve daha sonra Demokrasi Meydanı’na doğru sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Demokrasi Meydanı’na gelindiğinde Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi adına Kilis Gaziantep Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Savaş Gürsoy bir açıklama yaptı. Konuşmanın ardından sağlık çalışanları yaklaşık 15 dakika oturma eylemi gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları Dr. Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Şanlıurfa Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Suat Erkoç burada yaptığı açıklamada, meslektaşlarının acısını hala yüreklerinde taşıdıklarını söyledi.

KARABÜK

Karabük Tabipler Odası üyeleri Karabük Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi. Basın açıklaması ise Karabük Tabipler Odası Başkanı Talat Bayburtluoğlu tarafından yapıldı.

MUĞLA

Bodrum Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti protesto etmek için iş bıraktı.

BİLECİK

Bilecik Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları da sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti. Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Ethem Dağlı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hekimler artık her gün yaşadıkları ve duydukları yeni bir şiddet olayı nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını düşünmektedirler. Oluşturulan bu yeni sağlık sistemi hekim ve sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarını karşı karşıya getirmiştir. Bu geçen bir yılda şiddeti sonlandırıcı hiçbir somut adım atılmamıştır. Sağlık sistemi sağlık çalışanları için yakıcı sorunlar içeriyor. Hekimler performans baskısı altında, esnek mesaiye dayanan daha fazla iş yükü altında çalışmaya zorlanıyor. Sağlıkta yaşanan sorunlar nedeniyle yeterli sağlık hizmeti alamayan vatandaş bunu sağlık çalışanları ve hekimlere şiddet olarak yansıtıyor. Mesleğinin değersizleştirilmesi karşısında bunalan hekimler mutsuz, umutsuz ve gelecek kaygısı içindedir. 17 Nisandan sonra da, angarya çalışmaya, performans baskısına ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme biçimine, sağlık hizmetlerine ulaşımı engelleyen katkı ve katılım paylarına, iş ve işyeri güvencesi olmadan çalışmaya itiraza devam edeceğiz. Dr. Ersin Arslan’ı unutmayacağız, sağlıktaki şiddeti halkımızla beraber sonlandıracağız. “

KOCAELİ

Kocaeli’de de sağlık çalışanları iş bıraktı. Sabah saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan Kocaeli Tabip Odası ve SES üyeleri hastane önüne çadır kurmak istedi. Ancak özel güvenlik görevlileri kurulan çadırı kaldırdı.

ÇANAKKALE

Sağlık çalışanları Çanakkale Devlet Hastanesi bahçesinde toplandı. Çanakkale Tabip Odası adına açıklama yapan Dr. Naci Hasanefendi, şunları söyledi: “Dr. Ersin Arslan’ın Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bir yıl geçti, ancak sağlık çalışanları her gün ülkenin dört bir yanında dayak yemeğe devam ediyorlar. Son birkaç yıl içinde genç bir sağlık çalışanı sisteme isyanını kendi canıyla ödedi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım hemşiresi Rabiha Önal öldüresiye dövüldü. Kaymakamın dövdüğü doktor, hastane müdürünün kovaladığı sağlık çalışanı… Daha da ürkütücü olan şiddetin yaygınlaşmasıdır. Artan şiddet hekim-hasta ilişkisini bozmakta, sağlık hizmetinin verilmesini kesintiye uğratmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarının gelecekle ilgili beklentilerini azaltmakta ve çalışma heveslerini yok etmektedir. Gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya, kuralsız ve baskı altında çalıştırılma var. Bugün öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı anıp, Türkiye’de sağlık alanındaki şiddeti, bunun sebeplerini ve çözüm yollarınızı tartışacağımızdan dolayı acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları ve yatan hastalar dışında sağlık hizmeti vermeyeceğiz”.

İlgini çekebilecek diğer içerikler