Sendikalardan ortak açıklama: “Esnek çalışmaya dönük düzenlemeler geri çekilsin!” Türk-İş, Hak-İş ve DİSK dün yaptıkları ortak açıklamayla, TBMM gündeminde olan torba yasa teklifindeki, çalışma yaşamına esneklik getirerek hak kayıpları yaratan, işçi sınıfı kazanımlarını hedefleyen anti-demokratik hükümlerin geri çekilmesini istedi. Sermayeye hizmette kararlı adımlar atan AKP iktidarı, kıdem tazminatına yönelik yok etme saldırısında ısrar ediyor. Meclise […]

Sendikalardan ortak açıklama: “Esnek çalışmaya dönük düzenlemeler geri çekilsin!”

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK dün yaptıkları ortak açıklamayla, TBMM gündeminde olan torba yasa teklifindeki, çalışma yaşamına esneklik getirerek hak kayıpları yaratan, işçi sınıfı kazanımlarını hedefleyen anti-demokratik hükümlerin geri çekilmesini istedi.

Sermayeye hizmette kararlı adımlar atan AKP iktidarı, kıdem tazminatına yönelik yok etme saldırısında ısrar ediyor. Meclise getirilen torba yasa tasarısı ile işçi sınıfının tarihsel kazanımı olan kıdem tazminatı hakkı tırpanlanmak isteniyor. AKP iktidarı yeni düzenlemeyle 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri işçilerin kıdem tazminatı hakkını yok etmeyi amaçlıyor.

AKP tasarısına karşı emek örgütlerinden, işçi sınıfından ve emek dostu demokratik, sosyalist siyasi yapılardan tepkiler de gelişiyor. Birlikte yapılan eylem ve açıklamalarla emek cephesinin tavrı da giderek yaygınlık kazanıyor. Bunlardan biri de işçi konfederasyonlarının aldığı ortak tavır oldu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada “Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz” denildi.

Teklifin yasalaşması durumunda 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar, hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile geçici işçi olarak istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamayacaklar.

Yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrımın büyük eşitsizliğe yol açacağı ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olduğu belirtilen açıklamada yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik hakkının ortadan kaldırılacağına dikkat çekildi:

“Kanun Teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz.”

“Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırması amaçlanmıştır. Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz.”

Konfederasyonların talebi şöle oldu:

“Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.”

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar