Sağlık emekçileri, Şehir hastanelerini olumsuz değerlendiriyor

Ankara Tabip Odası, iki şehir hastanesinin açılacağı Ankara’da sağlık emekçileri üzerinden şehir hastaneleri anketi yaptı. Sağlık sistemindeki dönüşüm politikaları ve sağlık hizmetlerinin bütünüyle sermayeye yatırım ve rant alanı olarak sunulması, sağlık alanının ticarileştirilerek parasız kamu hizmeti içeriğinden giderek uzaklaşılması gibi yönleriyle; Şehir Hastaneleri uygulaması tartışmalara ve eleştirilere neden oluyor. Sağlık sisteminin şehir hastaneleri projesiyle devam […]

Ankara Tabip Odası, iki şehir hastanesinin açılacağı Ankara’da sağlık emekçileri üzerinden şehir hastaneleri anketi yaptı.

Sağlık sistemindeki dönüşüm politikaları ve sağlık hizmetlerinin bütünüyle sermayeye yatırım ve rant alanı olarak sunulması, sağlık alanının ticarileştirilerek parasız kamu hizmeti içeriğinden giderek uzaklaşılması gibi yönleriyle; Şehir Hastaneleri uygulaması tartışmalara ve eleştirilere neden oluyor.

Sağlık sisteminin şehir hastaneleri projesiyle devam ettirilmesi, Tabipler birliği tarafından da değerlendirme ve eleştiri konusu edilmektedir. Büyük sağlık tesislerinin inşa edilmesiyle birlikte sağlık sistemi; kent ve toplum yaşamı, ulaşımdan sağlık hizmetlerinin kalitesine, erişimine dek bugünkünden çok farklı olacak.

Ancak toplumsal olarak yapılan dönüşüm ve rant yağmasının anlaşıldığı da kuşkuludur. Toplumsal tepkilerin zayıflığı en azından bunun göstergesidir.

Ankette değişik hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışan 530 doktora 7 soru soruldu. İleriki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak olan anket soruları ve değerlendirilmesini Cumhuriyet gazetesinde Çiğdem Toker köşesinde yayınladı. Bizde bu anket sorularını yayınlıyoruz.

“Soru ve gelen yanıtları yorumsuz olarak aktaralım:

* Şehir hastanesinde çalışmak istiyor musunuz?

Evet: Yüzde 7 – Hayır: Yüzde 73 – Kararsız: Yüzde 20.

* Şehir hastanesi hakkında, mevzuat, idari yapı, işleyiş gibi konularda yeterince bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 4 – Hayır: Yüzde 96.

* İl sağlık müdürlüğü tarafından, çalıştığınız hastanede ŞH ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmasını ister misiniz?

Evet: Yüzde 86 – Hayır: Yüzde 14.

* Şehir hastanesinde göreve başladıktan sonra özlük haklarınızda kayıplar olacağını düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 55 – Fikrim Yok: Yüzde 37 – Hayır: Yüzde 8.

* Şehir hastanesinde göreve başladıktan sonra yükünüzün artacağını düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 64 – Fikrim Yok: Yüzde 27 – Hayır: Yüzde 9.

* Şehir hastanelerinin konumu düşünüldüğünde, sizin ve hastaların hastaneye ulaşımında zorluklar yaşanacağını düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 86 – Fikrim yok: Yüzde 5 – Hayır: Yüzde 9.

* Şehir hastanesinde göreve başladıktan sonra, hastalara şu anda vermiş olduğunuz hizmete kıyasla, daha nitelikli bir sağlık hizmeti verebileceğinizi düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 9 – Fikrim Yok: Yüzde 25 – Hayır: Yüzde 66.

 

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar