ZONGULDAK 27 OCAK’TA MİTİNGE HAZIRLANIYOR!

Genel Maden-İş Sendikası, İş cinayetlerini protesto ve taşerona karşı “EMEĞE SAYGI MİTİNGİ” örgütlüyor. Zonguldak TTK işyerlerinde dağıtılan bildirilerle işçileri ve emek dostlarını Zonguldak mitingine çağıran GMİS, iş cinayetlerinden taşeron sistemini sorumlu tutarak mücadeleyi yükselteceklerini ilan etti.

madenciler

Genel Maden-İş Sendikası, İş cinayetlerini protesto ve taşerona karşı “EMEĞE SAYGI MİTİNGİ” örgütlüyor. Zonguldak TTK işyerlerinde dağıtılan bildirilerle işçileri ve emek dostlarını Zonguldak mitingine çağıran GMİS, iş cinayetlerinden taşeron sistemini sorumlu tutarak mücadeleyi yükselteceklerini ilan etti.

AKP hükümetinin taşeron sisteminin hukuki zeminlerini genişleterek taşeron sistemini sermaye lehine güçlendirerek pekiştirmeyi planladığı dönemde, madencilerin ve emek güçlerinin düzenleyeceği Zonguldak mitingi daha da artan bir önemle gündeme geliyor.

Taşeron sistemine karşı işçi sınıfının örgütlü sendikal güçlerinin bir sınavı anlamını da taşıyacak olan miting, taşeron sistemine karşı mücadeleyi geliştirmesinin ve kazanımlarla gelişmesi için de çok ciddi olanaklar sunuyor. Öncelikle sermaye karşısında işçi örgütlerinin birlik sağlamaları ve işçilerin kitlesel örgütlenmesi açısından önemli olmaktadır.

TÜSİAD, TİSK, TOBB gibi sermaye örgütleri ve AKP hükümetinin istediği ve yasa olarak da tasarılar içeren daha fazla taşeronlaşan çalışma yaşamı projelerine karşı, Zonguldak mitingi ciddi bir yanıt anlamı taşıyacak.

Sendikaların ve emek güçlerinin bu miting ve ardından sürekli kılınabilecek emek gösterileri; onların hem sokağa inmeleri, hem de örgütlenme düzeylerini geliştirmeleri açılarından çok önem taşımaktadır. Bunun bilincinde olan sendikalar, Zonguldak mitingine katılacaklarını ilan etti. Sendikalar, İş cinayetleri ve Taşeron sistemi karşısında birlikte miting gerçekleştirerek mücadeleyi geliştireceklerini açıklamaya devam ediyor.

GMİS kararı sonrasında mitinge kitlesel katılacaklarını açıklayan sendikalar şunlar oldu:

DİSK, Maden-İş Sendikası,Türk Metal-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası, Petrol-İş Sendikası, Tek Gıda-İş Sendikası, Sendikal Güç Birliği Platformuna bağlı diğer Sendikalar.

GMİS, Zonguldak’taki kömür işletmelerinde yapılan etkinliklerde işçileri ve Zonguldak halkı mitinge davet edildi.

Sendikanın dağıttığı bildiride iş cinayetleri kınanırken taşeron sistemi de şöyle tanımlandı:

 “İŞ KAZASI DEĞİL, İŞ CİNAYETİ…

BİZ, SAĞLIKLI KOŞULLARDA ÜRETMEK İSTİYORUZ…

Biz güzel ölümler istemiyoruz. Biz, sağlıklı koşullarda çalışmak, üretmek ve sağlıklı yaşamak istiyoruz.

Taşeron uygulamasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Artık yeter diyoruz ve insana saygı istiyoruz.

TAŞERON DEMEK, ÖLÜM DEMEK

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan iş kazalarının hemen hemen hepsinin altından taşeron şirketler çıkıyor.

Taşeron demek, ölüm demek oldu.

Taşeron demek, ucuz işgücü demek,

Taşeron demek, üretim zorlaması demek,

Taşeron demek, 10-12 saat çalışmak demek, kölelik demek,

Taşeron demek, sigorta primlerinin eksik yatırılması demek,

Taşeron demek, iş güvenliği önlemlerinin ihmal edilmesi demek,

Taşeron demek, maaşını ne zaman alacağını bilememek demek,

Taşeron demek, iş güvencesi olmamak demek,

Taşeron demek, kıdem tazminatının olmaması demek,

Taşeron demek, sendikasız olmak demek…

Biz bu çağdışı uygulamanın artık son bulmasını istiyoruz.

Biz 164 yıllık üretim kültürüne sahip Zonguldak madencileri olarak bu yanlışa izin vermeyeceğiz.”

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler